OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK | Město Fryšták

Město Fryšták

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ MĚSTA FRYŠTÁK

foto aktualityKraj vyhlásil další kolo kotlíkových dotací
22.09.2017 08:13 | Ivana Plšková

KRAJ VYHLÁSIL DALŠÍ KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ, PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ ZAHÁJÍ 25. ŘÍJNA

21.9.2017
Kraj vyhlásil další kolo kotlíkových dotací, příjem žádostí zahájí 25. října
ZLÍNSKÝ KRAJ - Druhé kolo tzv. kotlíkových dotací vyhlásil dnes Zlínský kraj. Pro žadatele z kraje je připraveno celkem 155,340 milionu korun, příjem žádostí bude zahájen 25. října. Výzva, formulář žádosti i další důležité informace jsou zveřejněny na úřední desce i na webu Zlínského kraje v sekci „Kotlíkové dotace". Odkaz zde: https://www.kr-zlinsky.cz/aktualne-vyhlasene-vyzvy-cl-3985.html. O poskytnutí, či neposkytnutí podpory rozhodnou rada a zastupitelstvo kraje v lednu nebo únoru příštího roku.

„Také tentokrát budeme žádosti přijímat elektronicky, abychom předešli tvoření dlouhých front před úřadem v den zahájení příjmu žádostí. Po odeslání elektronického formuláře pak bude mít žadatel dalších deset dnů na to, aby na úřad žádost včetně příloh dodal v papírové podobě," sdělil radní Zlínského kraje Jan Pijáček, zodpovědný za řízení dotačních programů.

Kotlíkové dotace jsou určeny fyzickým osobám, vlastníkům rodinných domů na území Zlínského kraje, kteří využívají jako zdroj tepla kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 (podle normy ČSN EN 303-5). To znamená, že vyměnit bude možno pouze kotel s třídou 2, 1 nebo ten, u kterého třída není určena. Starý kotel bude moci být vyměněn za automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný), kotel pouze na biomasu (s ručním i automatickým přikládáním), plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo.

Nově instalovaný zdroj tepla bude muset splňovat požadavky na ekodesign dle nařízení Komise EU. To znamená, že bude muset být uveden v seznamu povolených zařízení, který spravuje Ministerstvo životního prostředí.

Oproti prvnímu kolu nebude možno s využitím dotace pořídit kotel výhradně na uhlí a kombinované kotle na uhlí a biomasu s ručním přikládáním. Došlo také ke snížení maximální výše dotace u některých podporovaných zdrojů tepla (u kotlů na biomasu s ručním přikládáním, plynových a kombinovaných kotlů). Na druhou stranu odpadla nutnost provést společně s výměnou zdroje tepla také opatření ke snížení energetické náročnosti podpořeného rodinného domu (tzv. mikroenergetické opatření) a doložit potvrzení od energetického specialisty o vhodnosti zvoleného opatření.

Druhé kolo kotlíkových dotací - přehled výše podpory

 

Dotace se navíc zvýší o bonifikaci 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla označena jako prioritní území - nyní jde již o 262 obcí Zlínského kraje z celkových 307 (seznam obcí spadajících pod prioritní území je uveden ve Výzvě).

První kolo kotlíkových dotací - shrnutí

V rámci prvního kola kotlíkových dotací byly ve Zlínském kraji vyhlášeny 2 výzvy (na přelomu let 2015/2016 a na jaře 2017). Celkově bylo přijato 2 134 žádostí o dotaci za 256,430 milionu korun, podporu získalo 1 445 žádostí za 171,3 milionu korun. Z toho bylo 1 161 žádostí (136,1 milionu korun) již proplaceno, u 278 žádostí za 34,4 milionu korun z druhé výzvy probíhá uzavírání smluv.

Z celkového počtu 1 445 podpořených žádostí byl největší zájem o kotel na biomasu (662 žádostí), následně o tepelné čerpadlo (287), plynový kondenzační kotel (283), kombinovaný kotel uhlí/biomasa (147) a kotel na uhlí (66). Počet podpořených žádostí podle okresů: Kroměříž - 167, Uherské Hradiště - 286, Vsetín - 527, Zlín - 465. Obce s největším počtem podpořených projektů: Zlín - 58, Valašské Meziříčí - 45, Brumov-Bylnice - 41.

I přes velké množství žádostí byla valná většina z nich zpracována v pořádku. Přesto se vyskytly i žádosti, které nesplnily podmínky programu a musely být vyřazeny. Nejčastějším důvodem bylo to, že žadatel nebyl vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti, byla požadována výměna stávajícího kotle spalujícího výhradně dřevo za kotel spalující uhlí nebo kotel kombinovaný (uhlí/biomasa), starý kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním nebyl hlavním zdrojem vytápění, případně starým zdrojem tepla nebyl kotel, ale kamna. Některé žádosti byly vráceny k dopracování z důvodu špatné kvality fotodokumentace napojení starého kotle, chybějícího fota napojení kotle na komínové těleso, chybějící či neúplné povinné přílohy k žádosti nebo chybně vyplněných údajů z katastru nemovitostí.

Během samotné realizace projektů se poměrně často objevoval požadavek na změnu typu vyměňovaného zdroje tepla oproti typu, uvedeném v žádosti, resp. v uzavřené smlouvě. V tomto případě kraj žadatelům vycházel vstříc a uzavíral s nimi dodatky ke smlouvám. Došlo i k několika případům úmrtí příjemce dotace v průběhu realizace projektu. Rovněž tyto případy kraj řešil uzavřením dodatku a přechodem práv a povinností na nového příjemce v rámci dědického řízení.

----------------

Bližší informace na kotliky@kr-zlinsky.cz

Kontaktní osoby

Ing. Petr Hasala (577 043 825), Ing. Petr Valášek (577 043 826), Ing. Marcela Kvapilová (577 043 828), Ing. Barbora Kubernátová (577 043 843), Ing. Kateřina Válková (577 043 838), Ing. Alena Trčková (577 043 834), Ing. Lenka Peterková (577 043 783)

Zpracoval: Jan Vandík

21. 9. 2017


KALENDÁŘ AKCÍ

pá 20.10.2017, 14:00
Výstava obrazů Josefa Semráda
Základní škola Fryšták

so 21.10.2017, 09:30
Kurz medového pečiva
Hasičská zbrojnice Fryšták
zobrazit pozvánku

so 21.10.2017, 19:30
Beseda u cimbálu
Sál ZDV Fryšták
zobrazit pozvánku

ÚŘEDNÍ DESKA

18.10.2017
Veřejná vyhláška - Napojení obce Lukoveček na SV Zlín

17.10.2017
ESO/12/2017

11.10.2017
OTH/54/2017

09.10.2017
OTH/52/2017

09.10.2017
OTH/53/2017

04.10.2017
OTH/51/2017

04.10.2017
Oznámení - doby a místa konání voleb v obci Fryšták

03.10.2017
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na poz.komunikacích
Příloha - situace úpravy

03.10.2017
ESO/11/2017

03.10.2017
ESO/10/2017


ÚŘAD ONLINE

ON-LINE přenos ze zasedání ZMF
Přerušení dodávky el. energie
Krizové situace
Systém varovných SMS
Územní plán Fryšták
Czech POINT
Potřebuji si vyřídit
Ztráty a nálezy
VOLBY 2017
Veřejné zakázky
Životní situace
Technické služby Fryšták
Sociálně-právní ochrana dětí
Nabídky práce v regionu

MĚSTO FRYŠTÁK

Městský úřad Fryšták
nám. Míru 43, 763 16 Fryšták

Tel.: + 420 577 911 051
IČO: 00283916, DIČ: CZ00283916
Datová schránka: mvbbeg5
Úřední hodiny:
Pondělí 7.00-11.30 a 12.00-17.00 hod.
Středa 7.00-11.30 a 12.00-17.00 hod.

Telefonní seznam

Detašované pracoviště:
Matrika, ev. obyvatel, pokladna, poplatky
nám. Míru 383 (budova penzionu)
763 16 Fryšták

Bankovní účet určený POUZE
pro platbu místních poplatků
(za odpad a psy)
:
KB Zlín 107-9557760227/0100
Bankovní účet pro ostatní platby:
KB Zlín 19-3724661/0100

www.frystak.cz

E-mail: podatelna@frystak.cz

Profil zadavatele zakázek


STATISTIKA PŘÍSTUPŮ

TOPlist


PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

DNES počasí ZÍTRA počasí

 MĚSTO FRYŠTÁK

Historie

Zajímavosti

Podnikatelé a firmy

Zdravotnictví

Ubytování a stravování

Volný čas a sport

Spolky a sdružení

Sportoviště

Mapa města

SAMOSPRÁVA MĚSTA

Starosta

Místostarosta

Rada města

Zastupitelstvo města

Zasedání zastupitelstva

Výbory a komise

Příspěvkové organizace

Organizační složky

Zveřejněné informace

Veřejné zakázky

Strategický plán 2015-2020

Evropské fondy a dotace

Povinně zveřejňované informace

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Útvar kanceláře starosty

Odbor ekonomicko-správní

Matrika

Účtárna

Poplatky a vnitřní věci

Správa majetku

DBD Fryšták - Penzion

Odbor technického hospodářství

Technické služby

Správa hřbitova

Odpadové hospodářství

Odbor výstavby - Stavební úřad Fryšták

Úřední deska

Organizační schéma

Telefonní seznam úřadu

Vyhlášky, sazebníky, dokumenty

Formuláře

Přestupky

KALENDÁŘ AKCÍ

FRYŠTÁCKÉ LISTY

Starší ročníky

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE (Archiv)

Magazín Aliance Voda Zlínsku

Oficiální stránky města Fyšták | History of Fryšták | zapnout grafiku | klasická verze  | mapa webu  | Code by PCHweb