OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK | Město Fryšták

Město Fryšták

Správa majetku

Funkce

Jméno

Číslo dveří

Telefon

E-mail

Správa majetku

Gabriela Najmanová

209

+ 420 702 182 608

majetek2@frystak.cz,g.najmanova@frystak.cz

 

Vyhlášky a dokumety odboru ZDE

Formuláře odboru:

 

 


Žádosti lze vyzvednout na odboru nebo získat přímo na webových stránkách města. K žádostem je třeba vždy doložit příslušné přílohy (snímek, popis stavby, popis prací, návrh oddělení GP apod.).

Zveřejněné žádosti jsou vyvěšovány na úředních deskách Města Fryšták (v přízemí MěÚ, v průchodu vedle radnice a v I. patře vedle dveří č. 209). Připomínky k jednotlivým žádostem lze podávat v písemné podobě do dne skončení vývěsní doby.

Informace o parcelách nacházejících se na území města Fryšták lze získat na Katastrálním úřadě pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, tř. Tomáše Bati 1596, popř. na internetových stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz nebo prostřednictvím CZECHpointu.


Oficiální stránky města Fyšták | History of Fryšták | zapnout grafiku | klasická verze  | mapa webu  | Code by PCHweb