OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK | Město Fryšták

Město Fryšták

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ MĚSTA FRYŠTÁK

foto aktualityHodina země
22.03.2019 16:09 | Ivana Plšková

Město Fryšták se připojí k akci "Hodina Země", kdy v sobotu dne 30. 3. 2019 v době od 20.30 hod do 21.30 hod dojde k vypnutí veřejného osvětlení na území města. Občané se mohou ...

foto aktualityUpozornění pro majitele psů 2
20.03.2019 17:47 | Ivana Plšková

Vážení občané, znovu a důrazně upozorňujeme majitele psů, že dne 28. 2. 2019 uplynula zákonná lhůta pro zaplacení místního poplatku ze psa. Upozorňujeme, že k datu 19. 3. 2019 stále nezaplatilo poplatek ještě 44 občanů. ...

foto aktualityUniverzita třetího věku ve Fryštáku
14.03.2019 08:24 | Ivana Plšková

Vážení senioři, Rada města Fryštáku ve spolupráci s Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti a za přispění Doc. RNDr. PhDr. Oldřicha Hájka, Ph.D., MBA, děkana fakulty ...

foto aktualitySběr nebezpečného odpadu ve Fryštáku
11.03.2019 15:55 | Ivana Plšková

Sběr nebezpečných odpadů ve Fryštáku proběhne v sobotu 23. 3. 2019 pouze na hospodářském dvoře TS v době od 8.00 hod. do 13.00 hod. Můžete přivézt autobaterie, pneumatiky, veškeré druhy gumy, syntetické barvy, ...

foto aktualityInformace k platbě poplatku za komunální odpad
11.03.2019 08:34 | Ivana Plšková

Oznamujeme občanům Fryštáku, že stejně jako v letech předchozích, obdrží i letos všichni poplatníci do svých poštovních schránek složenky s předepsanou platbou za svoz komunálního odpadu pro rok 2019. Složenky budou rozeslány ...

foto aktualityZrušení výzvy na obsazení pracovního místa
07.03.2019 15:15 | Ivana Plšková

Starosta města Fryštáku tímto ruší vyhlášenou výzvu ze dne 21. 2. 2019, a to v návaznosti na usnesení Rady města Fryštáku č. U R 5/2019/VIII/10 ze dne 28. 2. 2019. Jedná se o pracovní místo Referent/ka odboru výstavby ...

foto aktualityUpozornění pro majitele psů
05.03.2019 07:53 | Ivana Plšková

Vážení občané, upozorňujeme majitele psů, že dne 28. 2. 2019 uplynula zákonná lhůta pro zaplacení místního poplatku ze psa. Děkujeme všem zodpovědným občanům, kteří řádně do této lhůty již poplatek uhradili. Upozorňujeme ale, že k tomuto datu nezaplatilo ...

foto aktualityFryšták dětem
04.03.2019 16:00 | Ivana Plšková

Rodinný klub Vlaštovky pro rodiče a pečovatele na mateřské a rodičovské dovolené sídlí již několik let v Dolní Vsi ve firemním areálu na Stolařské ulici v přízemí budovy hned za vjezdem do dvora. Klub pro děti ve věku od 1 roku ...

foto aktualityUpozornění finančního úřadu
04.03.2019 15:56 | Ivana Plšková

Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště ve Zlíně bude v období výběru daňových přiznání fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 poskytovat informace a nezbytnou součinnost, potřebnou k řádnému splnění povinnosti ...

foto aktualityOznámení - výdej pytlů na plastový odpad
04.03.2019 15:53 | Ivana Plšková

Upozorňujeme občany, že výdej žlutých pytlů na plastový odpad probíhá na sběrném dvoře Technických služeb Fryšták vždy v provozní době. Tedy ve středu od 14 do 18 a v sobotu od 8 do 16 hodin.

foto aktualityUniverzita třetího věku ve Fryštáku
04.03.2019 15:20 | Ivana Plšková

Vážení senioři, Rada města Fryštáku ve spolupráci s Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti a za přispění Doc. RNDr. PhDr. Oldřicha Hájka, Ph.D., MBA, děkana fakulty, připravila pro rok 2019 kontinuální výukový ...

foto aktualityFryštácké listy č. 3/2019 na webu
04.03.2019 14:39 | Ivana Plšková

Nové vydání Fryštáckých listů je zveřejněno na webu města. Fryštácké listy v tištěné podobě jsou bezplatně distribuovány prostřednictvím České pošty, a.s. do každé rodiny v našem městě ...

foto aktualityBeseda o nové krajské nemocnici
11.02.2019 16:20 | Ivana Plšková

Beseda hejtmana Jiřího Čunka s občany Zlínského kraje na téma krajského zdravotnictví Vsetín: 15. února 2019 od 15 hodin Dům kultury Vsetín, Malý sál Zlín: 18. února 2019 od 16 hodin 14|15 Baťův institut, ...

foto aktualityEvropský den obětí trestních činů
11.02.2019 16:11 | Ivana Plšková

Při pohledu do kalendáře dne 22.2. si spousta lidí pomyslí, že jde o pěkné datum. Avšak určitá skupina lidí se zamyslí nad tím, jak jim pár vteřin změnilo život. Toto datum nám všem připomíná den obětí trestných činů. Tito lidé se ocitli ...

foto aktualityVýzva občanům
28.01.2019 14:16 | Ivana Plšková

Vyzýváme občany, aby dbali opatrnosti nejen při procházení průchodu v budově radnice, ale také v okolí ostatních budov. V důsledku tání sněhu upozorňujeme na zvýšené riziko možnosti zranění, které může způsobit padající sníh ze střech domů.

foto aktualityVýsledky Tříkrálové sbírky
18.01.2019 10:40 | Ivana Plšková

Zlínská charita zveřejnila výsledky letošní Tříkrálové sbírky, vybrané na Zlínsku. Zlínská charita děkuje všem, kteří se zúčastnili, tedy dárcům i organizátorům. Ve Fryštáku se vybrala částka ...

foto aktualityNové obecně závazné vyhlášky města pro místní poplatky
11.01.2019 14:43 | Ivana Plšková

Vážení občané, oznamujeme, že pro rok 2019 vstoupily v platnost dvě nové Obecně závazné vyhlášky města pro místní poplatky - za komunální odpad a za psy. OZV č. 5/2018 o místním poplatku ...

foto aktualityDůležité oznámení pro občany města
09.01.2019 08:18 | Ivana Plšková

1. Město Fryšták žádá všechny řidiče, kteří parkují motorovými vozidly na místních komunikacích, aby tak nečinili, neboť brání řádné zimní údržbě. 2. Město Fryšták upozorňuje, že z důvodu zajištění ...

foto aktualityFryštácký kalendář 2019
03.12.2018 13:55 | Ivana Plšková

Vážení občané. Město Fryšták pro Vás opět připravilo „Kalendář na rok 2019“. Najdete v něm tradičně termíny společenských a kulturních akcí v nadcházejícím roce a také termíny svozu ...

foto aktualityUkončení veřejné sbírky
11.10.2018 10:32 | Ivana Plšková

Vážení občané, dnešním dnem, tj. 11. 10. 2018 končí možnost přispění do veřejné sbírky na pomoc obyvatelům m. č. Vítová postiženým požárem. Finanční příspěvky, které budou připsány na sbírkový účet po tomto termínu ...

foto aktualityDotace na "dešťovku"
10.10.2018 15:50 | Ivana Plšková

V druhém kole dotačního programu Dešťovka mají majitelé rodinných, rekreačních a bytových domů příležitost získat příspěvek až 105 tisíc korun na efektivní hospodaření s dešťovou a odpadní vodou. Základní novinky v programu od 1. 10. 2018 ...

foto aktualityZápis o výsledku voleb do Zastupitelstva Města Fryštáku
06.10.2018 20:23 | Ivana Plšková

Vážení občané, zveřejňujeme výsledky hlasování ve volbách do Zastupitelstva města Fryštáku. Protokol je zveřejněn na elektronické úřední desce Města Fryštáku - odkaz ...

foto aktualityKácení stromů a výsadba nové zeleně
04.10.2018 14:12 | Ivana Plšková

Vážení občané, jelikož se mnoho z Vás v poslední době zajímá o zeleň ve městě Fryštáku, chtěli bychom Vás informovat o kácení stromů a výsadbě nové zeleně. Výsadbu nových stromů, keřů a květin provádíme ...

foto aktualityFryšták - Studie cyklodopravy na území města - úsek Dolní Ves - silnice II/490
03.10.2018 14:28 | Ivana Plšková

Vážení občané, zveřejňujeme Studii cyklodopravy na území města - úsek Dolní Ves – silnice II/490, vypracovanou v roce 2016 firmou S-projekt plus, a.s. projektová a inženýrská činnost, ...

foto aktualityAktuální vlastnické vztahy v lokalitě Žaba
02.10.2018 14:48 | Ivana Plšková

- - -

foto aktualityNOVÉ! Analýza finančního zdraví a finančních možností Města Fryštáku
01.10.2018 13:25 | Ivana Plšková

Vážení občané, na stránkách městského webu zveřejňujeme aktuální dokumenty, které se týkají mj. analýzy finančního zdraví Města Fryštáku za uplynulé období, tedy za roky 2014 až 2018 a také stanovení finančních možnosti s výhledem do příštích let. ...

foto aktualityPolicie České republiky nabízí uplatnění pro zájemce o služební poměr příslušníka Policie ČR
01.10.2018 10:43 | Ivana Plšková

Přidej se k nám! Policie České republiky nabízí uplatnění pro zájemce o služební poměr příslušníka Policie České republiky. Práci v jednom z bezpečnostních sborů - Policii České republiky a samotný výkon policejní služby ...

foto aktualityKroužek Mladých hasičů znovu otevřen!
25.09.2018 11:52 | Ivana Plšková

Sbor dobrovolných hasičů ve Fryštáku oznamuje, že je znovu otevřen kroužek Mladých hasičů pro děti a mládež. První schůzka se bude konat ...

foto aktualityOdkaz na transparentní sbírkový účet
13.09.2018 09:13 | Ivana Plšková

Zveřejňujeme odkaz na transparentní bankovní účet právě zahájené finanční sbírky na pomoc rodině z Vítové postižené požárem, kde můžete ...

foto aktualityVyhlášena veřejná sbírka
13.09.2018 07:05 | Ivana Plšková

Město Fryšták vyhlásilo VEŘEJNOU SBÍRKU na pomoc občanům místní části Vítová, kteří byli postiženi požárem. Finanční příspěvky lze zasílat na účet č. 115-8041120267/0100. Příspěvky lze vložit i v hotovosti do pokladny města ...

foto aktualityInformace o veřejné sbírce
12.09.2018 09:46 | Ivana Plšková

Rada města Fryštáku schválila dne 10. 9. 2018 usnesením č. U R 15/2018/VII/02a) konání veřejné sbírky na pomoc občanům místní části Vítová, kteří byli postiženi požárem. Schválení sbírky podléhá osvědčení vydaným Krajským úřadem  ...

foto aktualityOznámení Moravské vodárenské, a.s.
20.08.2018 12:52 | Ivana Plšková

Moravská vodárenská, a. s. zaznamenala výtlak na vodovodu vedoucí k vodojemu nad Skalkou. Výtlak byl zaznamenán na poli u ulice Spojovací vedoucí směrem na Lukov. Jedná se o závadu, která nemá ...

foto aktualityObnovení provozu pískoviště u Šenku
09.08.2018 10:58 | Ivana Plšková

Vážení občané. Oznamujeme, že dne 6. 8. 2018 byl obnoven provoz pískoviště na dětském hřišti v Horní Vsi u objektu "Šenku". Dovolujeme si zdvořile požádat o dodržování provozního řádu hřiště a zabezpečování ...

foto aktualityStavebně historický průzkum a studie využitelnosti objektu Hrubá hospoda
08.08.2018 11:14 | Ivana Plšková

Vážení občané, zveřejňujeme dokumentaci stavebně historického průzkumu a tři ideové studie využitelnosti objektu Hrubá hospoda na náměstí Míru č. p. 1. Dokumenty najdete na webu města Fryštáku, ...

foto aktualityOznámení
07.08.2018 09:17 | Ivana Plšková

Ve středu dne 8. srpna 2018 se ve 12.00 hodin rozezní sirény na počest padlých vojáků v Afganistánu. Čest jejich památce.

foto aktualityOznámení - dětské hřiště u objektu Šenku v Horní Vsi
24.07.2018 11:08 | Ivana Plšková

Na dětském hřišti v Horní Vsi, u objektu Šenku ("Žaba") došlo k reklamaci části zařízení lanové dráhy a uzavření jejího provozu. Od dnešního dne je již provoz dráhy obnoven. Současně upozorňujeme, že z důvodu nesplnění ...

foto aktualityOznámení občanům
24.07.2018 11:00 | Ivana Plšková

Na soše sv. Jana Nepomuckého na náměstí Míru ve Fryštáku probíhá další technologická přestávka. Prosíme o dodržování bezpečnostního opatření - to zn. nevstupujte do ohraničeného prostoru kolem sochy a na sochu. Děkujeme za pochopení.

foto aktualityUpozornění České pošty
23.07.2018 08:17 | Ivana Plšková

AKUTNÍ! Zákeřní podvodníci nutí především starší spoluobčany k tomu, aby jim ukazovali svoje SIPA a vydávají se za pracovníky České pošty. ...

foto aktualityOznámení o organizační změně na MěÚ Fryšták
02.07.2018 09:43 | Ivana Plšková

Oznamujeme občanům, že ke dni 1. 7. 2018 dochází na MěÚ Fryšták k organizační změně. Vedoucí Útvaru kanceláře starosty byla jmenována paní ...

foto aktualityVýzva Ministerstva životního prostředí k využití srážkových vod v intravilánu obcí
19.06.2018 15:18 | Ivana Plšková

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo výzvu v rámci "Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu". Dotace je určena pro vlastníky ...

foto aktualityDůležité upozornění o změně ve vydávání občanských průkazu a cestovních pasů od 1. 7. 2018
11.06.2018 15:01 | Ivana Plšková

Upozorňujeme občany, že ke dni 1. července 2018 dochází k zásadním a významným změnám ve vydávání cestovních dokladů, občanských průkazů a i řidičských průkazů. Podrobnosti najdete ...

foto aktualityInformace pro občany
06.06.2018 10:26 | Ivana Plšková

Město Fryšták dlouhodobě spolupracuje s firmou GB-geodezie, spol. s r. o., pracoviště Opava, která zajišťuje program MISYS, což je geografický informační systém, který ...

foto aktualityOznámení občanům
06.06.2018 09:19 | Ivana Plšková

Do konce měsíce června t. r. probíhá na soše sv. Jana Nepomuckého na náměstí Míru ve Fryštáku technologická přestávka. Prosíme o dodržování bezpečnostního opatření ...

foto aktualityOznámení Krajské veterinární správy Zlín
06.06.2018 09:05 | Ivana Plšková

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči ...

foto aktualityVýsledky hlasování v doplňovacích volbách do Senátu PČR
28.05.2018 15:33 | Ivana Plšková

Výsledky hlasování v druhém kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Fryšták ...

foto aktualityNařízení Krajské veterinární správy pro Zl. kraj - Africký mor prasat
23.05.2018 09:18 | Ivana Plšková

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - afrického moru prasat (dále jen „AMP") ...

foto aktualityUpozornění
23.05.2018 09:04 | Ivana Plšková

Zastupitelstvo města Fryštáku schválilo pro rok 2018 zahájení prací na restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého ve Fryštáku na náměstí. V období od 28. 5. 2018 do 31. 10. 2018 ...

foto aktualityHlášení městského rozhlasu
23.05.2018 08:36 | Ivana Plšková

ZUŠ Morava Vás zve na koncert žáků pobočky Fryšták, který se koná ve čtvrtek 24. května od 16.30 v prostorách školy na Holešovské ulici 271. Součástí akce bude rovněž výstava ...

foto aktualityUPOZORNĚNÍ KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU!
23.04.2018 15:23 | Ivana Plšková

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín oznamuje, že v souladu s ust. § 35 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, bude...

foto aktualityOdečty vodoměrů - oznámení
12.04.2018 13:44 | Ivana Plšková

Ve dnech 25.4.-17.5. bude pracovnice Moravské vodárenské provádět odečty domovních vodoměrů. Žádáme odběratele, kteří nebudou v době odečtu přítomni ...

foto aktualityOznámení o přerušení el. energie 27. 04. 2018
04.04.2018 10:33 | Ivana Plšková

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: ...

foto aktualityOznámení MUDr. Klácelové - úprava ordinační doby
04.04.2018 09:58 | Ivana Plšková

Doktorka Klácelová upozorňuje, že od pondělka 9.4. upravuje ordinační dobu. V pondělí bude ordinovat ve Fryštáku od 7,00 do 12,00 hodin, v úterý bude ordinace pouze na zdravotním ...

foto aktualityOznámení stavebních prací na místní komunikaci
27.03.2018 12:12 | Ivana Plšková

Společnost EUROVIA CS a.s. zahájí dne 3. dubna stavební práce spojené s opravou místní komunikace na Vítové. Žádáme proto občany, aby v průběhu opravy ...

foto aktualityNové nařízení Státní veterinární služby - mor prasat
22.03.2018 21:32 | Ivana Plšková

Upozorňujeme občany na nové nařízení Státní veterinární služby. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, ...

foto aktualityZveřejňujeme ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
28.02.2018 14:54 | Ivana Plšková

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlínském kraji v chovech domácích prasat a také v populaci ...

foto aktualityAfrický mor prasat - důležité nařízení pro chovatele prasat! Zákaz chovu!
22.02.2018 15:30 | Ivana Plšková

Nařízení SVS ze dne 22. 2. 2018 současně nařizuje v obcích uvedených v zamořené oblasti všem chovatelům domácích prasat v hospodářství, která do dnešního nebyla registrována podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), porazit všechna prasata v neregistrovaných hospodářstvích nejpozději do 24:00 hodin dne 11. 3. 2018 a od 12. 3. 2018 se těmto chovatelům zakazuje chovat domácí prasata. ...

foto aktualityNové nařízení pro chovatele domácích prasat!
05.02.2018 14:34 | Ivana Plšková

Státní veterinární správa Zlínského kraje vydala dne 1. 2. 2018 nové nařízení pro zamořenou oblast, kterým se nařizují povinnosti chovatelů domácích prasat. ...

foto aktualityNAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - nahrazuje všechna dosud vydaná nařízení!
31.01.2018 18:08 | Ivana Plšková

Oznamujeme občanům, že vyšlo nové nařízení Státní veterinární správy pro Zlínský kraj ve věci zamezení šíření afrického moru prasat, které nahrazuje všechna předchozí. Podrobné informace ...

foto aktualityVýsledky hlasování volby prezidenta ČR
27.01.2018 18:00 | Ivana Plšková

Výsledky hlasování v 2. kole Volby prezidenta ČR na území města Fryštáku. Výsledky celkem za Fryšták, ...

foto aktualityOznámení
19.01.2018 08:40 | Ivana Plšková

Vážení občané, oznamujeme, že se v současné době v našem městě pohybují pracovníci/tazatelé Českého statistického úřadu Zlín, kteří provádějí zákonem stanovené výběrové šetření ...

foto aktualityOznámení
10.01.2018 12:23 | Ivana Plšková

ZRUŠENÍ KOMISE PRO PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ. Město Fryšták uzavřelo dne 30. 11. 2017 veřejnoprávní smlouvu se Statutárním městem Zlín, na jejímž základě budou orgány statutárního města ...

foto aktualityTermíny svozu komunálního odpadu ve Fryštáku v roce 2018
20.12.2017 14:34 | Ivana Plšková

Vážení občané, tabulku s termíny svozu komunálního odpadu ve Fryštáku v roce 2018 najdete na webových stránkách města, kde je uvedena i provozní doba technického dvora o letošních vánočních svátcích ...

foto aktualityFree Wi-Fi zóna na náměstí ve Fryštáku
07.12.2017 16:26 | Ivana Plšková

Město Fryšták vybudovalo ve spolupráci s poskytovatelem špičkového internetu, společností AVONET, s.r.o., free WiFi zónu na náměstí Míru. Věříme, že tato nová služba významně přispěje ...

foto aktualityPetice na ochranu místní samosprávy
07.12.2017 14:21 | Ivana Plšková

Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat o tom, že byla spuštěna „Petice na ochranu místní samosprávy“. Trváme totiž na důsledném dodržování a respektování Ústavou garantovaného práva ...

foto aktualityFotoreportáž z Rozsvícení nejen vánočního stromu 2017
04.12.2017 21:11 | Ivana Plšková

Ve fotogalerii si nyní můžete prohlédnout fotografie z akce Rozsvícení nejen vánočního stromu s videomappingem, které se uskutečnilo v sobotu 2. prosince 2017 na náměstí ve Fryštáku. Záznam ...

foto aktualityTříkrálová sbírka 2018
22.11.2017 16:20 | Ivana Plšková

Charita Zlín od roku 1991 pomáhá seniorům (pečovatelská služba, centrum denních služeb), pomáhá osobám v krizi (odborné sociální poradenství), pomáhá rodinám ...

foto aktualityDigitální povodňové plány v obcích východní Moravy II.
22.11.2017 14:28 | Ivana Plšková

Město Fryšták se zapojilo do projektu "Digitální povodňové plány v obcích východní Moravy II.", jehož administraci a výběr zhotovitele provedlo Sdružení měst a obcí východní Moravy. Zhotovitelem digitálních ...

foto aktualityVěnujte pozornost následujícímu, velmi důležitému upozornění!
09.11.2017 09:00 | Ivana Plšková

Informujeme ještě jednou všechny chovatele prasat domácích, že státní veterinární správa vydala nařízení, kterým se ve vysoce rizikové oblasti (ke které patří i město Fryšták) všem chovatelům prasat ...

foto aktualityMimořádná veterinární opatření Africký mor prasat - důležité!
08.11.2017 18:04 | Ivana Plšková

Vážení občané, prosím, pozorně čtěte! Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále též „KVSZ" nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj") ...

foto aktualityZMĚNA NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
07.11.2017 14:29 | Ivana Plšková

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále jen „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) ...

foto aktualityGranty 2018
06.11.2017 18:25 | Ivana Plšková

Připomínáme, že žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Fryštáku na podporu činnosti dobrovolných neziskových organizací na rok 2018 je třeba doručit (osobně nebo poštou) ...

foto aktualityPetice za ochranu veřejného zdraví před vdechováním azbestových vláken
16.10.2017 12:16 | Ivana Plšková

Petice za ochranu veřejného zdraví před vdechováním azbestových vláken podle čl. 18 Listiny základních lidských práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním. My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této ...

foto aktualityStátní veterinární správa oznamuje
07.10.2017 09:48 | Ivana Plšková

Státní veterinární správa oznamuje, že ve vymezené oblasti - extravilánu katastrálních území obcí Březová u Zlína, Dolní Ves Fryšták, Horní ves Fryšták, Hrobice na Moravě, Hvozdná, Klečůvka, ...

foto aktualityCelní úřad upozorňuje pořadatele akcí
07.09.2017 08:01 | Ivana Plšková

Celní úřad upozorňuje pořadatele akcí na povinnost hlásit příležitostný prodej lihovin. Pořadatelé kulturních a jiných akcí, kteří v jejich průběhu prodávají alkohol, mají povinnost hlásit příležitostný prodej  ...

foto aktualityInformace z radnice
01.09.2017 12:34 | Ivana Plšková

Informujeme občany, že dne 29. 9. 2017 (pátek) bude radnice ve Fryštáku a dvůr technických služeb uzavřen. Dále oznamujeme, že z organizačních důvodů až do odvolání bude MěÚ Fryšták, ...

foto aktualityNové zákazové cedule v nákazové zóně
31.08.2017 09:24 | Ivana Plšková

V souladu s rozhodnutím hejtmana ZK č. 4 o zajištění kontinuity řešení mimořádné události spojené s africkým morem prasat a převzetím řešení mimořádné události Krajskou veterinární správou SVS ...

foto aktuality Rozhodnutí hejtmana č. 4 - prasečí mor
29.08.2017 14:21 | Ivana Plšková

Hejtman Zlínského kraje vydal dne 29. 8. 2017 Rozhodnutí č. 4 o zajištění kontinuity řešení mimořádné události a uložil Krajské veterinární správě SVS pro Zlínský kraj dnem 30. 8. 2017 od 00.00 hod převzít řešení ...

foto aktualityElektronická kniha zdarma
28.08.2017 14:10 | Ivana Plšková

Vážení občané. Nabízíme vám možnost prohlédnout si zdarma elektronickou knihu Zlínsko z nebe. Jedná se o tzv. "lištovač". Obsah elektronické podoby knihy je totožný s obsahem knihy klasické, ...

foto aktualityNové nařízení státní veterinární správy - africký mor prasat
28.08.2017 12:53 | Ivana Plšková

Státní veterinární správa vydala dne 24. 8. 2017 nové nařízení ve věci mimořádných veterinárních opatření ve cěci nebezpečné nákazy afrického moru prasat. Podrobnosti a nařízení naleznete na stránkách Státní veterinární správy Zlín ...

foto aktualityPetice na podporu infrastrukturních projektů dálnice D49 a D55
24.08.2017 08:15 | Ivana Plšková

Vážení občané, obracíme se na Vás se žádostí o podporu a o mobilizaci veřejného mínění, směřujícího k urychlení realizace dopravních projektů tzv. “Moravského kříže“, tj. dálnice D49 Hulín-Fryšták ...

foto aktualityAfrický mor prasat - další informace
22.08.2017 07:24 | Ivana Plšková

První čtyři odchytové klece na divočáky byly dnes instalovány v červené zóně, kde se vyskytuje mor divokých prasat a do které je od 9. srpna vyhlášen zákaz vstupu a lovu. Další čtyři klece ...

foto aktualityRozhodnutí hejtmana č. 3 - změna hranic nákazové zóny!
17.08.2017 08:16 | Ivana Plšková

POZOR! Hejtman vydal rozhodnutí o změně krizových opatření - Rozhodnutí hejtmana č. 3 - změna hranic nákazové zóny! publikováno: 17.8.2017 Zlín ...

foto aktualityOznámení
15.08.2017 12:34 | Ivana Plšková

Sdělujeme občanům, že je stále ještě možné podat přihlášku ke studiu na Soukromém gymnáziu a střední odborné škole v Kunovicích u Uherského Hradiště v denní i víkendové formě pro pracující ...

foto aktualityAfrický mor prasat - krizová infolinka
10.08.2017 12:59 | Ivana Plšková

Aktuálně zveřejněno: 10. 8. 2017 Kvůli Africkému moru prasat dnes znovu zasedl krizový štáb města Zlína. Mimo jiné rozhodl o zřízení infolinky s číslem 778 400 300, na které mohou zájemci získávat a ...

foto aktualityNová mapa zákazu vstupu do lesa - Africký mor prasat
10.08.2017 08:41 | Ivana Plšková

Od středy 9. srpna začal platit zákaz vstupu a lovu na území infikovaném africkým morem prasat. Zákaz se týká lesů, polí, polních cest. Nevztahuje se na obydlí, příjezdové ...

foto aktualityRozhodnutí hejtmana - Africký mor prasat - nepřehlédněte, důležité!
08.08.2017 16:59 | Ivana Plšková

Hejtman Zlínského kraje vydal dnes Rozhodnutí o vyhlášení STAVU NEBEZPEČÍ č. 2 o změně krizových opatření s účinností od 12.00 hod dne 9.8.2017...

foto aktualityAktualizace - Zákaz vstupu a lovu v nákazové zóně od 9. 8. 2017!
08.08.2017 16:10 | Ivana Plšková

HEJTMAN VYHLÁSIL ZÁKAZ VSTUPU A LOVU V NÁKAZOVÉ ZÓNĚ, OD ZÍTŘKA SE NELZE VOLNĚ POHYBOVAT V LESÍCH, NA POLÍCH A POLNÍCH CESTÁCH ...

foto aktualityMAPA S VYZNAČENÍM REALIZACE OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ AFRICKÉHO MORU PRASAT
08.08.2017 07:37 | Ivana Plšková

Vážení občané, Krajský úřad Zlínského kraje vydal mapu s vyznačením oblasti, ve které byla provedena opatření proti šíření afrického moru prasat. ...

foto aktualityOznámení o instalaci elektrických ohradníků
07.08.2017 07:33 | Ivana Plšková

Oznamujeme občanům, že v lokalitě Zlína - Vršava byla provedena instalace elektrických ohradníků, které mají zamezit migraci divokých prasat z ohniska nákazy a zabránit tak ...

foto aktualityNové nařízení Státní veterinární správy - pro všechny obce okresu Zlín!
03.08.2017 08:22 | Ivana Plšková

Vážení občané! Věnujte pozornost novému nařízení! Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj vydala dne 2. 8. 2017 další Nařízení Státní veterinární správy a nařizuje další mimořádná veterinární opatření ...

foto aktualityAfrický mor prasat. Co je nejdůležitější?
03.08.2017 07:26 | Ivana Plšková

Magistrát města Zlína vydal zpřesňující informace vztahující se k nebezpečné nákaze moru afrických prasat. Důrazně žádáme občany aby respektovali a dodržovali vydané pokyny státních orgánů a krizových štábů ...

foto aktualityTisková zpráva Zlínského kraje ze dne 2. 8. 2017
02.08.2017 11:54 | Ivana Plšková

Území, na která se vztahuje zákaz vstupu kvůli moru prasat, jsou viditelně označena. Všechny lokality, do kterých je zakázán vstup se psy, aby se nezvyšovalo riziko šíření afrického moru  ...

foto aktualityZpřesňující informace o zákazu vstupu - Africký mor prasat
02.08.2017 09:36 | Ivana Plšková

Na základě dotazů některých občanů předkládáme zpřesňující informace o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném území s domácími zvířaty ...

foto aktualityAfrický mor prasat - zákaz vstupu osob a psů do oblasti !
01.08.2017 15:30 | Ivana Plšková

... V souladu se zákonem hejtman stanovil krizové opatření, a to zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném území s domácími zvířaty, která by mohla nákazu ...

foto aktualityVyhlášen STAV NEBEZPEČÍ !
31.07.2017 20:51 | Ivana Plšková

Zlínský hejtman Jiří Čunek vyhlásil dnes, 31. července 2017 až do 29. srpna 2017 stav nebezpečí z důvodu nebezpečí rozšíření afrického moru prasat ve Zlínském kraji. Mimo jiné také platí zákaz ...

foto aktualityOznámení o možnosti bydlení v Komunitním domu seniorů
31.07.2017 10:38 | Ivana Plšková

Naše firma, Bystřická investiční s.r.o., zastoupená akvizitorem společnosti Pavlem Mráčkem, Vám dává tímto na vědomí, že ukončuje výše uvedený Komunitní dům seniorů a to v Bystřici pod Hostýnem, ...

foto aktualityMimořádná veterinární nařízení ve Fryštáku - Africký mor prasat - 2
24.07.2017 15:31 | Ivana Plšková

Důležité upozornění - africký mor prasat! Vážení občané, Státní veterinární správa vydala další informace a nařízení k ochraně před nebezpečnou nákazou. Tato mimořádná veterinární opatření, kterými se mění mimořádná ...

foto aktualityVýstraha - zamořená oblast - Africký mor prasat!
20.07.2017 11:00 | Ivana Plšková

Důležité upozornění občanům Fryštáku na nebezpečnou nákazu! Katastr obce Fryšták se nachází v oblasti zamořené africkým morem prasat. Vysoce riziková oblast afrického moru prasat je tvořena katastrálními územími obcí Březová u Zlína, Dolní Ves, Fryšták, ...

foto aktualityMimořádná veterinární nařízení i ve Fryštáku - Africký mor prasat
19.07.2017 07:49 | Ivana Plšková

Důležité upozornění pro všechny občany. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje další mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - afrického moru prasat ...

foto aktualityUpozornění občanům
13.07.2017 23:18 | Ivana Plšková

Na dnešním kontrolním dnu stavby "Regenerace hřbitova" dodavatel oznámil, že od pondělí 17. 7. 2017 bude provádět mikropiloty u boční zdi. Vrtání mikropilotů bude provázeno ...

foto aktualityAfrický mor prasat - důležité upozornění občanům!
13.07.2017 14:17 | Ivana Plšková

Důležité upozornění a informace pro občany. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat  ...

foto aktualityUpozornění občanům
14.06.2017 22:30 | Ivana Plšková

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vám oznámit, že od pondělí dne 19. června 2017 začne komplexní revitalizace objektu místního hřbitova a bude trvat do konce ...

foto aktualityZměna třídění hřbitovního odpadu účinná od 1. června
06.06.2017 13:47 | Ivana Plšková

S účinností od 1. 6. 2017 budou zrušeny popelnice na hřbitově na třídění vyhořelých svíček. V zásadě tento odpad není možný zařadit mezi plast, protože obsahuje velké množství zbytkového vosku. V souladu ...

foto aktualityUpozornění občanům
31.05.2017 13:58 | Ivana Plšková

Vážení občané, s účinností od 1. 6. 2017 je z důvodu zajištění nového provozovatele DOČASNĚ uzavřeno restaurační zařízení v „Hrubé hospodě“. Prodejna barev zůstává v provozu bez omezení. Děkujeme za pochopení!

foto aktualityDůležité upozornění občanům města
14.03.2017 12:17 | Ivana Plšková

Vážení občané, přiblížilo se období, ve kterém každoročně eviduje Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje velký nárůst počtu výjezdů jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů k požárům travních a lesních ...

foto aktualityAudioknihy čtenářů Městské knihovny Fryšták
08.03.2017 10:05 | Ivana Plšková

Audioknihy si u čtenářů Městské knihovny Fryšták rychle získaly sympatickou oblibu. Prvních 9 CD mluveného slova jsme zaevidovali v polovině prosince roku 2015 a během necelého týdne ...

foto aktualityDůležitá informace pro řidiče
07.02.2017 21:06 | Ivana Plšková

Důležitá informace o výměně řidičských průkazů v roce 2017! Řidiči by si měli ve vlastním zájmu pohlídat platnost svých řidičských průkazů. Letos proběhne největší výměna řidičských průkazů v historii. Výměna se týká ...

foto aktualityWebový kalendář akcí - informace pro organizátory
10.01.2017 12:35 | Ivana Plšková

Vážení občané. Pořádáte-li kulturní, sportovní či jinou společenskou akci (setkání, koncert, výstavu, festival, vystoupení, turnaj apod.) a chcete-li na ni upozornit návštěvníky ...

foto aktualityDůležité upozornění
02.01.2017 11:34 | Ing. Petr Chvatík

Důležité upozornění. Upozorňujeme občany, že od 2. 1. 2017 je pokladna (I. Plšková) a matrika (D. Konečná) Městského úřadu Fryšták otevřena na nové adrese: Fryšták, Náměstí Míru ...

foto aktualityObnova čtyř kamenných prvků a stavebních prvků v Kostele sv. Mikuláše
21.10.2016 11:21 | Ivana Plšková

V období od dubna do října 2016 pokračovala Římskokatolická farnost Fryšták v obnově významné fryštácké kulturní památky – kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku, ...

foto aktualityOznámení občanům
10.08.2016 08:41 | Ivana Plšková

Vážení občané. Chtěli bychom Vás všechny informovat, že jsme pořídili nový pinpongový stůl. Je umístěn na dětském hřišti na Žabárně a je volně přístupný všem zájemcům, kteří ...

foto aktualityHZS Zlínského kraje upozorňuje občany
27.04.2016 13:25 | Ivana Plšková

Upozornění na pálení klestí a odpadu! Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje má na svých internetových stránkách spuštěnou aplikaci, která mimo telefonické oznámení umožňuje nahlásit občanům i firmám pálení klestí a odpadu ...

foto aktualityOznámení Policie České republiky
04.04.2016 09:57 | Ivana Plšková

Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje nabízí pracovní uplatnění ve svých řadách, hledá nové policisty. Podrobnosti a kontakty na plakátku...

foto aktualityMobilní aplikace Záchranka do Vašeho telefonu
31.03.2016 08:32 | Ivana Plšková

Nová mobilní aplikace ZÁCHRANKA umožňuje záchranářům přesně lokalizovat místo nehody. Nového pomocníka pro určení polohy pacientů volajících na linku 155 má od března letošního roku Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje ...

foto aktualityInformace pro občany o doručování písemností
18.01.2016 11:47 | Ivana Plšková

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny náměstí Míru 43, 763 16 Fryšták. Městský úřad Fryšták upozorňuje občany, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ...

foto aktualityOznámení České telekomunikační infrastruktury
08.01.2016 13:35 | Ivana Plšková

CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura oznamuje informace o Vyjádření o existenci nadzemních či podzemních sítí". Více info na www.cetin.cz ...

foto aktualityOprava střešní konstrukce a krovu na kapličce na Vítové
18.12.2015 10:51 | Ivana Plšková

V měsíci říjnu 2015 ukončilo Město Fryšták I. etapu obnovy fryštácké kulturní památky – kaple Bolestné Panny Marie na Vítové, rejstř. č. 103005. Jednalo se o výměnu stávající střešní krytiny a krovu. Na tuto opravu ...

foto aktualityOprava portálů a soklů na Kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku
19.10.2015 13:52 | Ivana Plšková

OPRAVA PORTÁLŮ a SOKLŮ na Kostele sv. Mikuláše. V období od dubna do září 2015 pokračovala Římskokatolická farnost Fryšták v obnově významné fryštácké kulturní památky ...

foto aktualitySociálně-právní ochrana dětí
03.06.2015 14:34 | Ivana Plšková

Sdělení o výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Město Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ 00283916, tímto sděluje, že uzavřelo se Statutárním městem Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, IČ 00283924, Veřejnoprávní ...

foto aktualityPolicie ČR oznamuje
03.12.2014 14:19 | Ivana Plšková

Obvodní oddělení Policie ČR Fryšták oznamuje občanům, že je k dispozici oficiální mobilní telefonní kontakt na službu konající hlídku: +420 725 292 340.

foto aktualityPoradna pro oběti trestných činů
02.12.2014 11:08 | Ivana Plšková

Projekt „PROČ ZROVNA JÁ?“ Pomoc a poradenství obětem trestných činů. Občanská poradna STROP, Dlouhá 2699, Zlín nabízí občanům:  podpora a pomoc všem obětem trestných činů ...

foto aktualityZpráva ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
06.11.2014 12:02 | Ivana Plšková

Na ustavujícím zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Fryštáku, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 byl zvolen veřejným hlasováním starostou města ...

foto aktualityVýsledky volby do Zastupitelstva města Fryštáku
11.10.2014 22:52 | Ivana Plšková

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce č. 585211 ze dne 11. října 2014. Protokol výsledku voleb do Zastupitelstva města Fryštáku se zvolenými členy zastupitelstva, včetně jmen náhradníků ...

foto aktualityMěsto Fryšták a mimořádné události
03.03.2014 14:08 | Ivana Plšková

Vážení občané, Rada města Fryštáku schválila dne 27. 1. 2014 svým usnesením č. U R 03/2014/VI/3a) Plán odezvy orgánů města Fryšták na vznik mimořádné události (dále jen „plán“), který na základě pověření RMF ...

foto aktualityZasílání informací pomocí SMS zpráv
01.02.2010 08:24 | Ivana Plšková

Vážení spoluobčané, Městský úřad ve Fryštáku pro Vás zřídil novou službu - informování pomocí SMS zpráv. Přihlášeným občanům budou zasílány SMS zprávy o mimořádných událostech, odstávkách vody, elektrické energie, plynu, případně další důležité informace.


KALENDÁŘ AKCÍ

pá 22.03.2019, 19:00
Valašské setkání Fryšták 2019
sál ZDV Fryšták
zobrazit pozvánku

so 30.03.2019, 20:30
Hodina země
Fryšták
zobrazit pozvánku

ÚŘEDNÍ DESKA

22.03.2019
Stavba D49 - 4901 Hulín - Fryšták
269_18_příloha

18.03.2019
OTH/8/2019

15.03.2019
Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

15.03.2019
Nařízení SVS - ukončení MVO v zamořené oblasti

14.03.2019
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - stavební povolení - oprava mostu v ulici Korábová

13.03.2019
Doba nočního klidu - Valašské setkání

08.03.2019
Veřejná vyhláška - usnesení č. 14

08.03.2019
Nařízení - zrušení MVP

07.03.2019
RO č. 2/2019

01.03.2019
Veřejná vyhláška - usnesení - D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták


ÚŘAD ONLINE

ON-LINE přenos ze zasedání ZMF
Přerušení dodávky el. energie
Krizové situace
Systém varovných SMS
Územní plán Fryšták
Czech POINT
Potřebuji si vyřídit
Ztráty a nálezy
VOLBY EU 2019
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
Veřejné zakázky
Životní situace
Místní poplatky 2019
Technické služby Fryšták
Sociálně-právní ochrana dětí
Nabídky práce v regionu
DORUČOVÁNÍ ZÁSILEK OSOBÁM s trvalým pobytem na ohlašovně

MĚSTO FRYŠTÁK

Městský úřad Fryšták
nám. Míru 43, 763 16 Fryšták

Tel.: + 420 577 911 051
IČO: 00283916, DIČ: CZ00283916
Datová schránka: mvbbeg5
Úřední hodiny:
Pondělí 7.00-11.30 a 12.00-17.00 hod.
Středa 7.00-11.30 a 12.00-17.00 hod.

Telefonní seznam

Detašované pracoviště:
Matrika, ev. obyvatel, pokladna, poplatky
nám. Míru 383 (budova penzionu)
763 16 Fryšták

Bankovní účet určený POUZE
pro platbu místních poplatků
(za odpad a psy)
:
KB Zlín 107-9557760227/0100
Bankovní účet pro ostatní platby:
KB Zlín 19-3724661/0100

WEB stránkywww.frystak.cz

E-mail pro elektronická podání:

epodatelna@frystak.cz

E-mail pro ostatní podání:

podatelna@frystak.cz

Profil zadavatele zakázek

 


STATISTIKA PŘÍSTUPŮ

TOPlist


PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

DNES počasí ZÍTRA počasí

 MĚSTO FRYŠTÁK

Historie

Zajímavosti

Podnikatelé a firmy

Zdravotnictví

Ubytování a stravování

Volný čas a sport

Spolky a sdružení

Sportoviště

Mapa města

SAMOSPRÁVA MĚSTA

Starosta

Místostarosta

Rada města

Usnesení rady

Zastupitelstvo města

Zasedání zastupitelstva

Výbory a komise

Příspěvkové organizace

Organizační složky

Zveřejněné informace

Veřejné zakázky

Strategický plán 2015-2020

Evropské fondy a dotace

Povinně zveřejňované informace

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Útvar kanceláře starosty

Odbor ekonomicko-správní

Matrika

Účtárna

Poplatky a vnitřní věci

Správa majetku

DBD Fryšták - Penzion

Odbor technického hospodářství

Technické služby

Správa hřbitova

Odpadové hospodářství

Odbor výstavby - Stavební úřad Fryšták

Úřední deska

Organizační schéma

Telefonní seznam úřadu

Vyhlášky, sazebníky, dokumenty

Formuláře

Přestupky

KALENDÁŘ AKCÍ

FRYŠTÁCKÉ LISTY

Starší ročníky

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE (Archiv)

Magazín Aliance Voda Zlínsku

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NOVÉ! Analýza finančního zdraví a finančních možností města Fryštáku

NOVÉ!! Fryšták - Studie cyklodopravy na území města - úsek Dolní Ves - silnice II/490

Nabídky práce v regionu

Oficiální stránky města Fyšták | History of Fryšták | vypnout grafiku | mobilní verze  | mapa webu  | Code by PCHweb