OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK | Město Fryšták

Město Fryšták

FOTOGALERIE

OBNOVA čtyř kamenných prvků a stavebních prvků v Kostele sv. Mikuláše

OBNOVA čtyř kamenných prvků a stavebních prvků v Kostele sv. Mikuláše

V období od dubna do října 2016 pokračovala Římskokatolická farnost Fryšták v obnově významné fryštácké kulturní památky – kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku, rejstř. č. 15865-7/1870. Jednalo se o obnovu 4 ks kamenných prvků (1 kamenné ostění vstupních dveří z předsíně do lodi, 1 kamenné ostění vstupních dveří z presbytáře do sakristie, 2 kropenky – vč. základových desek – po obou stranách hlavního vstupu do lodi – uměleckořemeslná díla ve smyslu ust. § 14 odst. 8 památkového zákona) a opravu pískovcových stavebních prvků – obložení exteriéru kostela. Na tuto obnovu byly vyčleněny prostředky z rozpočtu města (21.900 Kč), ale také se podařilo získat finanční příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2016 z Ministerstva kultury ČR ve výši 105 tis. Kč na obnovu této kulturní památky.

Vloženo: 21.10.2016, Počet: 14, Shlédnuto: 455x

Nový prvek na hřišti

Nový prvek na hřišti

Vážení občané. Chtěli bychom Vás všechny informovat, že jsme pořídili nový pinpongový stůl. Je umístěn na dětském hřišti na Žabárně a je volně přístupný všem zájemcům, kteří mají chuť si přijít zahrát. Bc. V. Kalafutová, odbor TH

Vloženo: 10.08.2016, Počet: 1, Shlédnuto: 291x

Jednání starostů regionu se zástupci Policie ČR

Jednání starostů regionu se zástupci Policie ČR

Ve Fryštáku proběhlo dne 12. února 2013 jednání starostů regionu se zástupci Policie ČR. Bodem jednání byla mj.  bezpečnostní situace v našem regionu v uplynulém roce.

Foto Mgr. P. Nášel

Vloženo: 14.02.2013, Počet: 6, Shlédnuto: 1146x

Fryštácký fašank 2. 2. 2013

Fryštácký fašank 2. 2. 2013

Vloženo: 13.02.2013, Počet: 10, Shlédnuto: 1347x

Adventní koncert ZUŠ Morava

Adventní koncert ZUŠ Morava

Adventní koncert ZUŠ Morava v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku v neděli 2. prosince 2012 fotografoval Mgr. Pavel Nášel

Vloženo: 03.12.2012, Počet: 9, Shlédnuto: 704x

Křest knihy ing. Radoslava Mlčocha Pozdní vzpomínky - 16. 11. 2012

Křest knihy ing. Radoslava Mlčocha Pozdní vzpomínky - 16. 11. 2012

Foto: Mgr. Pavel Nášel

Vloženo: 28.11.2012, Počet: 11, Shlédnuto: 986x

Stoletá jubilantka ve Fryštáku

Stoletá jubilantka ve Fryštáku

Dne 10. listopadu se dožila významného životního jubilea naše spoluobčanka, paní A. Petříková. Srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Foto. Mgr. Pavel Nášel

Vloženo: 12.11.2012, Počet: 8, Shlédnuto: 1017x

Otevření rekonstruované Mateřské školy ve Fryštáku 4. 10. 2012

Otevření rekonstruované Mateřské školy ve Fryštáku 4. 10. 2012

Foto: Mgr. Pavel Nášel

Vloženo: 12.11.2012, Počet: 7, Shlédnuto: 1046x

Oprava kříže v Dolní Vsi

Oprava kříže v Dolní Vsi

V průběhu letošních prázdnin prošla důkladnou restaurací další významná fryštácká kulturní památka. Jednalo se o historický pískovcový kříž v Dolní Vsi. Na tuto opravu byly vyčleněny prostředky z rozpočtu města (60. tisíc Kč), ale také se podařilo získat účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 40 tis. Kč na restaurování této kulturní památky. Podrobnější informace o opravě naleznete ZDE. Foto: Mgr. Pavel Nášel

Vloženo: 05.10.2011, Počet: 4, Shlédnuto: 583x

Slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice

Slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice

Několika fotografiemi se vracíme ke slavnostnímu otevření Polyfunkčního domu s hasičskou zbrojnicí ve Fryštáku, které proběhlo v pátek dne 19. srpna. Dopoledního slavnostního otevření se zúčastnili zástupci kraje – hejtman MVDr. Stanislav Mišák, statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš, ředitelka HZS ZK Ing. Jarmila Čičmancová, velitel stanice Zlín Ing. Jiří Moskva, zástupci okresního a krajského sdružení hasičů Ing. Josef Bernatík, Vlastimil Nevařil a Josef Krajča, starostové okolních obcí a samozřejmě vedení města Fryštáku. Odpolední část programu zahájil průvod mažoretek za doprovodu Dechového orchestru mladých Zlín pod vedením dirigenta Libora Mikla. Slavnostní projevy přednesli starosta města Mgr. Lubomír Doležel a kronikář PhDr. Česlav Zapletal. Vysvěcení objektu a hasičské techniky se ujal fryštácký farář P. Miroslav Dibelka. Vedení města vyslovuje všem organizátorům i hostům velký dík za účast na této akci. Foto: Mgr. Pavel Nášel.

Vloženo: 05.10.2011, Počet: 10, Shlédnuto: 986x

Jmenování Dr. Pekárka čestným občanem města

Jmenování Dr. Pekárka čestným občanem města

Jmenování PhDr. Karla Pekárka čestným občanem Fryštáku. Provázeno krásnými písněmi z Fryštácka z tvůrčí dílny Vlasty Kunstové a Richarda Hovadíka – v podání folkového souboru Pramen proběhlo v pátek 9. září v obřadní síni fryštácké radnice vzpomínkové setkání, uspořádané v rámci slavnostního jmenování PhDr. Karla Pekárka čestným občanem města Fryštáku. Celý pořad moderoval vedoucí městské knihovny, šéf kulturní a tiskové komise Mgr. Pavel Nášel. V průběhu programu zazněl také úryvek ze Starozlínských pověstí (z nezapomenutelné nahrávky v podání Mistra Lubora Tokoše). Pozoruhodný umělecký, vědecký, vlastenecký a lidský odkaz Karla Pekárka a také přínos této rodiny našemu regionu zhodnotil kronikář města PhDr. Česlav Zapletal. Hodnoty Pekárkovy i vzácný poměr jeho bratrů k rodnému kraji ocenil ve svém projevu také starosta města Fryštáku Mgr. Lubomír Doležel, který slavnostně předal dceři dr. Pekárka jmenování čestným občanem města Fryštáku in memoriam. Mgr. Jana Formanová se upřímně vyznala z lásky k tatínkovi a jeho dílu, s dojetím vyjádřila dík všem příbuzným, kteří v hojném počtu přijeli do Fryštáku, aby se poklonili památce svých předků a poděkovala panu starostovi a všem přítomným zastupitelům za krásné ocenění tatínkova odkazu, který se právě před sto léty (12. září) narodil. Foto: Mgr. Pavel Nášel

Vloženo: 05.10.2011, Počet: 9, Shlédnuto: 635x

Valašské setkání 2011

Valašské setkání 2011

Finance z evropských dotací nebyly využity jen v oblasti investiční výstavby. Na základě projektu s našimi slovenskými partnery z obce Kanianka (Trenčínský kraj) v rámci přeshraniční spolupráce byly získány dotace na projekt nazvaný “Myšlenkou Štefánika k obnově kulturních tradic fryštácko-kanianských“. Šlo o tradiční akci - Valašské setkání dechových hudeb Fryšták 2011 (8. 4. 2011), seminář k této problematice nazvaný – Historie a současnost vesnické hudby včetně dechové (Fryšták 7. 4. 2011) a sérii výchovných koncertů pro školní mládež (dechová hudba Fryštácká Javořina a Maguranka). Foto: Mgr. Pavel Nášel

Vloženo: 18.04.2011, Počet: 10, Shlédnuto: 955x

Ve Fryštáku se jednalo o knihovnách

Ve Fryštáku se jednalo o knihovnách

Obřadní síň fryštácké radnice ve středu 16. března 2011 hostila jednání vedoucích profesionálních knihoven okresu Zlín. Pravidelná akce konaná vždy v prostorách Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, tak po několik letech znovu zavítala do našeho města. Návštěvu téměř dvou desítek knihovnic a knihovníků z celého Zlínska přišel krátce pozdravit i starosta Mgr. Lubomír Doležel. Pracovního jednání se zúčastnila také ředitelka krajské knihovny PhDr. Zdeňka Friedlová, která všechny seznámila s novinkami v legislativě. V závěru pracovního jednání si účastníci našli i čas na krátkou procházku po historickém jádru města s výkladem fryštáckého kronikáře PhDr. Česlava Zapletala. Foto: Mgr. P. Nášel

Vloženo: 25.03.2011, Počet: 7, Shlédnuto: 559x

Vodění mědvěda 2011

Vodění mědvěda 2011

Autorka fotografií: Alena Adoltová, Lukoveček

Vloženo: 09.03.2011, Počet: 9, Shlédnuto: 1310x

Vánoční trhy 2010 ve Fryštáku

Vánoční trhy 2010 ve Fryštáku

Dne 11. prosince 2010 se konaly na náměstí ve Fryštáku tradiční Vánoční trhy s kulturním programem. Na fotografie se můžete podívat ZDE.

Vloženo: 13.12.2010, Počet: 1, Shlédnuto: 985x

Výstava bábovek ve Fryštáku 2010

Výstava bábovek ve Fryštáku 2010

Ve dnech 11. a 12. prosince 2010 se ve školní jídelně Základní školy ve Fryšáku konal druhý ročník Výstavy bábovek. Iniciátorkou nové tradice je paní učitelka Mgr. Sylva Knedlová. Letos se ale pro nemoc nemohla zúčastnit a akci připravit a tak ji zastoupili dobrovolníci z řad Fryštačanů. Poděkování patří všem, kteří přinesli svá kuchařská díla i všem organizátorům. Recepty budou zveřejněny v nejbližích dnech. Na fotografie se můžet podívat ZDE.

Vloženo: 13.12.2010, Počet: 1, Shlédnuto: 659x

Fryšták má nové sousoší

Fryšták má nové sousoší

V neděli 26. září 2010 proběhlo v rámci Staříčkovy pouti slavnostní odhalení sousoší Návraty, které ze dřeva stoleté památné fryštácké lípy vytvořil umělec Stanislav Novotný - Kinský. Jednotlivé postavy představují biskupa Mikuláše, pohanskou bohyni Freyu a také prvního „Fryštačana“ – Andrýska. Slavnostní akt proběhl rovněž za účasti delegace ze slovenské družební obce Muráň. Nové sousoší pokřtili kromě autora také oba starostové – Mgr. Lubomír Doležel a Ing. Roman Goldschmidt. Vysvěcení nových soch se ujal fryštácký farář – P. Miroslav Dibelka. Foto: Mgr. Pavel Nášel

Sousoší Návraty, z dílny akad. sochaře Stanislava Novotného- Kinského, inspirované knihou pověstí Fryštácká brázda vypráví a vytvořené z kmene památné fryštácké lípy, symbolizuje tři etapy vývoje města Fryštáku: epochu pohanskou (Freya), nástup křesťanství (Mikuláš) a časy budoucí (děťátko Andrýsek). Nachází se v místech, kde při Fryštáckém potoku (nazvaném později Januštice - podle bývalého Januškova mlýna na Potokách) započalo nejstarší osídlování teritoria. V dávných dobách a ve středověku tu procházela prastará stezka na Lukov a dále na Slovensko. Dílo Návraty bylo slavnostně odhaleno v neděli 26. září 2010 v rámci Staříčkovy pouti (zakladatele salesiánské tradice v našich zemích Dona Ignáce Stuchlého) a družebního setkání s delegací ze slovenské obce Muráň.  Autor textu PhDr. Česlav Zapletal

Více informací o sousoší najdete také ZDE.

Vloženo: 06.12.2010, Počet: 8, Shlédnuto: 2791x

Oslavy výročí konce 2. světové války

Oslavy výročí konce 2. světové války

Fryštácká veřejnost uctila dne 7. května 2010 památku obětí fašistické okupace a druhé světové války. slavnostní akt proběhl na náměstí Míru ve Fryštáku. Foto: Mgr. pavel Nášel

Vloženo: 06.12.2010, Počet: 10, Shlédnuto: 674x

Pálení čarodějnic ve Fryštáku 30. 4. 2010

Pálení čarodějnic ve Fryštáku 30. 4. 2010

Všemu fryštáckému lidu na vědomost se dává, že 30. duben 2010 bude dnem posledním pro všechnu chasu čarodějnickou, jež bude spálena v ohni. Proto svoláváme všechen lid, čarodějnice i malá pacholata. Pestrý lomozící průvod bude započat v 17 hodin a 30 minut u Sokola ve Fryštáku a završen v hospodě u Žaby. I letos jsou pro vás připravena mnohá překvapení - všechny vás zvou místní čarodějnice a fryštácká ratůza… Foto: Mgr. Pavel Nášel.

Vloženo: 04.05.2010, Počet: 10, Shlédnuto: 1393x

Aj to je boží dar - slavnostní křest knihy

Aj to je boží dar - slavnostní křest knihy

Dne 29. dubna 2010 se uskutečnil v obřadní síni radnice města Fryštáku, při příležitosti 50. výročí připojení obce Vítová k Fryštáku, křest knihy Aj to je Boží dar - Z veršů vitovského rodáka, kněze a básníka Theodora Zamykala. Úvodní slovo starosty města Fryštáku Mgr. Lubomíra Doležela si můžete přečíst ZDE [ 71 kB, DOC ]. Foto: Mgr. Pavel Nášel.

Vloženo: 04.05.2010, Počet: 10, Shlédnuto: 754x

Medaile pro Mgr. Sylvu Knedlovou

Medaile pro Mgr. Sylvu Knedlovou

Dne 9. dubna 2010 byla v Praze oceněna legenda fryštácké základní školy pí Mgr. Sylva Knedlová vyznamenáním I. stupně J. A. Komenského za dlouholetou vynikající pedagogickou činnost (57 let). Děkujeme a blahopřejeme. Jsme pyšní a rádi, že takového činorodého člověka máme právě u nás ve Fryštáku. Foto R. Dupal

Vloženo: 12.04.2010, Počet: 8, Shlédnuto: 984x

Pohádkový maraton

Pohádkový maraton

V pondělí 29. března 2010 proběhla v Městské knihovně ve Fryštáku celodenní akce nazvaná Barunčin pohádkový maraton. Hlavním tématem bylo čtení knih u příležitosti letošního 190. výročí narození nejznámější české spisovatelky Boženy Němcové. Maratón zahájil už v 7.30 vedoucí knihovny Mgr. Pavel Nášel vyprávěním pro děti z l. A. Zúčastnilo se jej celkem 258 posluchačů + 10 čtenářů (děti z 5.A a 5.B, Mgr. Sylva Knedlová, pí uč. Marie Horáková a knihovnice Anna Zapletalová) 15 učitelek: (l. až 5. třída. a ze 7. třídy) a také 8 dospělých posluchačů z řad čtenářů Městské knihovny Fryšták. Přečetli jsme celkem 30 pohádek, jejichž názvy jsou napsány na záložkách uložených v košíku ve výloze knihovny. Pro 7. třídu pak vyprávěl kronikář města PhDr. Česlav Zapletal o spisovatelce Boženě Němcové a její slavné knize Babička ( z této knihy jsme přečetli i ukázky). U příležitosti návštěvy Fryštáku a ZŠ přišla do knihovny i paní senátorka PaedDr. Alena Gajdůšková. Pohádkový maraton byl ukončen v 17. 30 hod. čtením pro nejmenší posluchačku Ivanku Odstrčilovou ( 2, 5 roku). Příští rok při podobné akci v Měsíci čtenářů bychom chtěli zasadit strom v prostoru před ZŠ - který bychom pojmenovali - Fryštácký pohádkovník. Text a foto Mgr. P. Nášel.

Vloženo: 09.04.2010, Počet: 10, Shlédnuto: 543x

Ocenění našim spoluobčanům

Ocenění našim spoluobčanům

Při příležitosti Udělení Zlaté plakety prof. MUDr. Jana Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve udělilo Město Fryšták Pamětní listy svým spoluobčanům Robertu Hřebačkovi a Vladimíru Bačůvkovi při slavnostním aktu, který proběhl dne 16. února 2010 v obřadní síni radnice. Foto: Mgr. Pavel Nášel

Vloženo: 18.02.2010, Počet: 10, Shlédnuto: 835x

Živý betlém 2009 ve Fryštáku

Živý betlém 2009 ve Fryštáku

Foto z akce Živý betlém 2009, který proběhl, jako každoročně, na náměstí Míru ve Fryštáku můžete zhlédnout ZDE. Fotografie z dalších akcí ve Fryštáku najdete mj. i na stránkách fryštácké farnosti http://farnostfrystak.cz/. Foto: Mgr. Pavel Nášel.

Vloženo: 12.01.2010, Počet: 1, Shlédnuto: 1029x

Vánoční trhy ve Fryštáku

Vánoční trhy ve Fryštáku

Dne 12. prosince 2009 proběhly Vánoční trhy na náměstí Míru ve Fryštáku. Foto: Mgr. Pavel Nášel.

Vloženo: 04.01.2010, Počet: 10, Shlédnuto: 1069x

Výstava bábovek v Základní škole ve Fryštáku

Výstava bábovek v Základní škole ve Fryštáku

V posledním záříjovém víkendu se uskutečnila výstava bábovek v Základní škole ve Fryštáku. Odkaz na fotografie ZDE (zaslala paní J. Kozojedová).

Vloženo: 29.09.2009, Počet: 1, Shlédnuto: 956x

Ukončení školního roku v Základní škole Fryšták

Ukončení školního roku v Základní škole Fryšták

V úterý 30.6.2009 proběhlo Slavnostní ukončení školního roku 2008/2009 v Základní škole ve Fryštáku, za přítomnosti Ing. Evy Bartoňové, 1. náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, starosty Města Fryštáku Mgr. Lubomíra Doležela a dalších hostů. Foto: Mgr. Pavel Nášel.

Vloženo: 01.07.2009, Počet: 12, Shlédnuto: 1674x

Oslavy v Mateřské škole Fryšták

Oslavy v Mateřské škole Fryšták

Ve čtvrtek 25.6.2009 proběhly v Mateřské škole ve Fryštáku Oslavy 30. výročí otevření nové budovy. Foto: Mgr. Pavel Nášel.

Vloženo: 01.07.2009, Počet: 10, Shlédnuto: 1223x

Fryšták a okolí

Fryšták a okolí

Foto: Ivana Plšková

Vloženo: 16.06.2009, Počet: 12, Shlédnuto: 2113x

Andrýskova naučná stezka

Andrýskova naučná stezka

Info ZDE

Vloženo: 16.06.2009, Počet: 5, Shlédnuto: 1048x

Volby do Evropského parlamentu ve Fryštáku 2009

Volby do Evropského parlamentu ve Fryštáku 2009

Foto: Ivana Plšková

Vloženo: 15.06.2009, Počet: 6, Shlédnuto: 789x

Putování pohádkou Fryšták 30.5.2009

Putování pohádkou Fryšták 30.5.2009

Odkazy: ZDE, také ZDE, i ZDE

Vloženo: 16.06.2009, Počet: 1, Shlédnuto: 935x

Pálení čarodějnic 30.4.2009

Pálení čarodějnic 30.4.2009

Fotografie z akce ZDE

Vloženo: 31.05.2009, Počet: 1, Shlédnuto: 1234x

Valašské setkání Fryšták 2009

Valašské setkání Fryšták 2009

Každoroční, velmi oblíbená akce pro přátele dechových hudeb. Foto: Mgr. Pavel Nášel.

Vloženo: 29.05.2009, Počet: 7, Shlédnuto: 849x

Ocenění dárcům krve

Ocenění dárcům krve

Poděkování a ocenění za Zlatou Jánského plaketu (za 40 bezpříspěvkových odběrů krve). Oceněni byli dva fryštáčtí občané - Vlastimil Čáslavský a Bronislav Růčka. Slavnostní obřad se konal za přítomnosti žáků ZŠ Fryšták v obřadní síni radnice v pondělí 23.3. 2009 v 16 hodin. Foto: Mgr. Pavel Nášel.

Vloženo: 29.05.2009, Počet: 4, Shlédnuto: 783x

Stoletá jubilantka

Stoletá jubilantka

Filipína Urbanová oslavila sté jubileum
V domě pokojného stáří Naděje na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně oslavila v pátek 13. února 100 let bývalá učitelka z Fryštáku paní Filipína Urbanová. Gratulovat jí přišli kromě blízkých a rodiny také představitelé kraje, zlínské a fryštácké radnice, bývalí kolegové a žáci, Fryštácká Javořina, ředitel ZŠ ve Fryštáku. Oslavenkyně vychovala dvě dcery Dagmar a Olgu, má tři vnuky a dva pravnuky. Přes 30 let učila na základní škole ve Fryštáku. Její recept na dlouhověkost je pohyb, pracovitost a skromnost. Stoletá Fryštačanka se stále živě zajímá o dění kolem sebe a na oslavě hýřila optimismem. Článek o naší jubilantce a fotografie naleznete také v březnovém čísle Fryštáckých listů. Foto: Mgr. Pavel Nášel.

Vloženo: 29.05.2009, Počet: 6, Shlédnuto: 902x

Něco z historie

Něco z historie

Vloženo: 31.05.2009, Počet: 11, Shlédnuto: 1791xOficiální stránky města Fyšták | History of Fryšták | vypnout grafiku | mobilní verze  | mapa webu  | Code by PCHweb