OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK | Město Fryšták

Město Fryšták

VÝBORY A KOMISE

 

Finanční výbor ZMF - předseda: Mgr. Libor Sovadina, členové: Ing. Stanislav Velikovský, CSc., Ivana Macková, Martin Bill, Ing. Jan Görig.

Kontrolní výbor ZMF - předseda: Jaroslav Hrbáček, členové: Pavel Ševčík, Mgr. Helena Uhříková, Markéta Halaštová, Martin Bill.

Komise stavební - předseda: Ing. Pavel Gálík, členové: Ing. Jan Košák, Alois Langer, Ing. Radek Ševčík, Ing. Pavel Dohnal.

Komise školství, mládež a tělovýchovy - předseda: Ing. Karel Zlámalík, členové: Mgr. Michaela Sovadinová, Mgr. Helena Uhříková, Ing. Marcela Pavlová, Nikola Štěrbová, DiS.

Komise kulturní - předseda: Libor Mikl, členové: Ing. František Odstrčil, Bc. Kateřina Kupčíková, Zdeňka Vidlařová, Mgr. Lenka Jasenská.

Komise bytová, sociální a pro rodinu - předsedkyně: Mgr. Marcela Klapilová, členové: Emília Osohová, Jana Jasenská, Jitka Mikulíková, Hana Hrnková.

Tisková komise - Redakční rada Fryštáckých listů - předseda: Mgr. Pavel Nášel, členové: Mgr. Sylva Knedlová, Pavel Kozojed, Ing. František Odstrčil, Jaroslav Hrbáček.

Komise pro občanské záležitosti - předsedkyně: Mgr. Sylva Knedlová, členové: Dana Konečná, Věra Holíková, Zdeňka Vidlařová, Marie Jedličková.

Osadní výbor Vítová - předseda: členové:

Pracovní skupina pro péči a obnovu památek (nemá statut komise) - členové: Ing. Jan Košák, Libor Mikl, Alois Langer, 1 zástupce Krajského úřadu ZK, odbor kultury a památkové péče a 1 zástupce Magistrátu města Zlína, Odbor kultury a památkové péče.

 


Krizový štáb - předseda: Mgr. Lubomír Doležel, místopředseda: Ing. Pavel Gálík, členové: referent investic OTH, Lubomír Richter, Bc. Ilona Staňková, Ing. Pavel Dohnal, Mgr. Pavel Nášel, Miroslav Dubovský, zapisovatelka: Gabriela Najmanová, MBA.

 

 

 


Oficiální stránky města Fyšták | History of Fryšták | vypnout grafiku | mobilní verze  | mapa webu  | Code by PCHweb