OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK | Město Fryšták

Město Fryšták

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Do zápisů ze zasedání zastupitelstva lze nahlédnout v podatelně MěÚ ve Fryštáku. Podle § 93 odst. 2 zákona o obcích jsou zasedání zastupitelstva veřejná.

Jednací řád Zastupitelstva města Fryštáku: jednaciradzmf2016.pdf [ 6.81 MB, PDF ]


Zápisy ze zastupitelstva

Pozn.: Zveřejněny jsou upravené verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

2018 - nové ZMF

20192018

 

2017

 

2016

 


Organizační pokyny k přípravě jednání Zastupitelstva města Fryštáku a Rady města Fryštáku:

Podklady, prosím, zasílejte na podatelna@frystak.cz + prosíme o doručení fyzicky s podpisem zodpovědné osoby a telefonickým kontaktem. Podklady obdržené po vyznačeném datu budou přesunuty na další termín zasedání a to bez výjimky.

Chtěli bychom upozornit na pozvánku na zasedání ZMF, která se vyhotovuje 10 dnů před zasedáním. Body na tato zasedání musí být doručeny v dostatečném předstihu.

Plán zasedání Zastupitelstva města Fryštáku v roce 2018: 14. 1., 30. 1., 6. 3., 24. 4., 19. 6., 4. 9., 30. 10., 11. 12.

 


 

 

 

 


Oficiální stránky města Fyšták | History of Fryšták | vypnout grafiku | mobilní verze  | mapa webu  | Code by PCHweb