OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK | Město Fryšták

Město Fryšták

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Funkce

Jméno

Číslo dveří

Telefon

E-mail

Referentka

Kateřina Večeřová

110

+420 702 182 609

k.vecerova@frystak.cz

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - OBČANÉ

Agendu místních poplatků za komunální odpad vyřizuje Mgr. Ivana Plšková, (pokladna)

Termíny svozu komunálního odpadu ve Fryštáku v roce 2018 ZDE [ 19.9 kB, XLSX ]

Termíny svozu komunálního odpadu ve Fryštáku v roce 2019 ZDE [ 23.55 kB, XLSX ]


CO? KAM?

Plasty

Patří – sáčky, tašky, fólie, sešlápnuté PET lahve, obaly od kečupů, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků.

Nepatří - obaly se zbytky potravin, od chemikálií a nebezpečných látek, barev, novodurové trubky, podlahové krytiny, zahradní nábytek, květináče, truhlíky, nárazníky, kýble od barev apod., boby, sáně, hračky.

Papír

Patří – starý papír, noviny, časopisy, sešity, knihy, papírové obaly, katalogy, letáky, krabice.

Nepatří – voskový, úhlový, mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, dětské pleny, sáčky od polévek, koření.


Výdej pytlů na plasty a papír vydávají pracovníci od 1. 1. 2019 POUZE ve dvoře Technických služeb Fryšták v provozní dobu.

Provozní hodiny na dvoře technických služeb:
SOBOTA 8.00 - 16.00 hod. (březen - listopad). Polední pauza 12.00 - 12.30 hod.
SOBOTA 8.00 - 13.00 hod. (prosinec - únor). Bez polední pauzy.
STŘEDA 14.00 - 18.00 hod.

Nezaměňujte prosím barevnost jednotlivých pytlů, raději použijte pytle průhledné!


Harmonogram svozu velkých kontejnerů na sklo ve Fryštáku v roce 2019 ZDE [ 147.16 kB, PDF ]

 


Pro více informací o třídění a následném využití odpadu vám můžeme doporučit stránky, které se na tuto problematiku specializují www.jaktridit.cz.

Společnost EKO-KOM se zabývá provozem systému třídění a využití odpadu. V rámci své činnosti se stará o třídění a recyklaci plastů, skla, papíru, nápojových kartonů, kovů a dalších využitelných materiálů. Sběrná síť je v současné době tvořena více než 200 tisíci kontejnery. Je doplněna pytlovým sběrem a dalšími způsoby sběru jako jsou sběrné dvory a výkupny.


 

NEBEZPEČNÝ ODPAD - Vzhledem k úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech upozorňujeme, že od měsíce ledna roku 2007 budou od občanů města Fryštáku odebírány při svozu nebezpečného odpadu pouze výrobky podléhající zpětnému odběru tzn., že odevzdávané výrobky (lednice, televizory) musí být v kompletním stavu (nelze odebírat kompresory z lednic, obrazovky z TV apod.). Pokud výrobky nebudou kompletní, budou považovány jako odpad a město bude povinno za tento odpad hradit částku dle ceníku sběrných dvorů. Následně by potom došlo k přeúčtování na jednotlivé občany, čemuž chceme samozřejmě předejít.

Co, jak a kde třídit:


Oficiální stránky města Fyšták | History of Fryšták | vypnout grafiku | mobilní verze  | mapa webu  | Code by PCHweb