OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK | Město Fryšták

Město Fryšták

SAMOSPRÁVA MĚSTA

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2018:

- - -

Zpráva o přezkumu hospodaření města za rok 2018: zprava-z-prezkumu-za-rok-2018.pdf [ 1.87 MB, PDF ]


ZÁPIS o výsledku hlasování za obec Fryšták ve volbách do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018

protokol-volby-zmf-2018.pdf [ 3.22 MB, PDF ]


- - -

 


 

Rozpočet města Fryštáku na rok 2019 [ 152.16 kB, PDF ]

Rozpočet města Fryštáku na rok 2018 [ 522.31 kB, PDF ]

Rozpočet města Fryštáku na rok 2017 [ 58.7 kB, XLSX ]

Jednací řád Zastupitelstva města Fryštáku [ 6.81 MB, PDF ]

Plán odpadového hospodářství Města Fryšták 2017 [ 1.9 MB, PDF ]

Aktuální ukazatele hospodaření města: https://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00283916#


 

Název objektu

Stavebně historický průzkum a ideové studie využitelnosti objektů

Hrubá hospoda, nám. Míru č. p. 1

01-hlavicka.pdf [ 1.04 MB, PDF ]

02-text-shp-frystak.pdf [ 822.11 kB, PDF ]

03_04-planova-priloha.pdf [ 884.17 kB, PDF ]

05-obrazova-priloha-1_historicke-plany-a-ikonografie.pdf [ 18.21 MB, PDF ]

06-obrazova-priloha-2_dokumentace-soucasneho-stavu.pdf [ 91.01 MB, PDF ]

07-priloha-1_dendrochronologicky-pruzkum.pdf [ 302.34 kB, PDF ]

08-priloha-2_restauratorsky-pruzkum.pdf [ 9.71 MB, PDF ]

arch.-vorel-hruba-hospoda.pdf [ 5.76 MB, PDF ]

ing.-konig-frystak_studie_hruba-hospoda_20_11_2017.pdf [ 1.93 MB, PDF ]

new-work-ideovy_navrh_reseni_revitalizace.pdf [ 4.95 MB, PDF ]

 


KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Dne 20. 3. 2018 proběhlo ve Fryštáku veřejné setkání za účasti občanů města, pracovníků Magistrátu města Zlína, Úřadu práce ve Zlíně a Mgr. L. Doležela, starosty města, ve věci Komunitního plánování sociálních služeb na Zlínsku.

Město Fryšták se do tohoto projektu intenzivně zapojilo, aby mohlo lépe poskytovat svým občanům informace týkající se sociálních služeb a pomoci. Cílem setkání bylo eliminování případných nedostatků v informovanosti občanů a využívání služeb, ale také především sdělení kladných projektů, které na území města Fryšták proběhly či probíhají ve prospěch občanů.

V příloze naleznete prezentace připravené Odborem sociálních věcí Magistrátu města Zlína. Na radnici jsou k dispozici tištěné katalogy poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji.

1.prezentace---komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-na-zlinsku.ppt [ 212.5 kB, PPT ]

3.prezentace---vs-frystak.ppt [ 187 kB, PPT ]

4.prezentace-zaklad-nsd-verejna-setkani-s-obcany.pptx [ 2.12 MB, PPTX ]

zapis-z-verejneho-setkani-frystak.doc [ 240 kB, DOC ]

 

 


Oficiální stránky města Fyšták | History of Fryšták | vypnout grafiku | mobilní verze  | mapa webu  | Code by PCHweb