OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK | Město Fryšták

Město Fryšták

Strategický plán 2015-2020

Aktualizace analytické části - Strategický rozvojový plán města Fryštáku

Strategický rozvojový plán města Fryštáku 2014 - 2020 [ 2.89 MB, PDF ]

 


 

Hledáme společnou vizi - 2

(04.12.2015)

Slíbili jsme na jednotlivých schůzkách, že vás budeme informovat o dílčích výsledcích, dalším postupu atd.

Celkový zápis
Jedná se o pracovní verzi celkového zápisu (PDF) vycházející ze zápisů čtyř pracovních zářiových setkání. Pro kontrolu se podívejte i na jednotlivé zápisy z těchto setkání, abyste si mohli zkontrolovat, zda jsou všechny
obodované položky (třeba i ty vaše) obsaženy v celkovém zápisu.

Další postup

- Do 20.11. 2015 - Schůzka vedoucích skupin včetně pana starosty a koordinátora pana Schneidera - finální doplnění celkového zápisu (záleží na jednotlivých vedoucích zda doplní sami za sebe, nebo si ještě svolají pracovní schůzky dle prioritních témat)

K detailnímu rozpracování se nabízí tato témata:
- Zvýšení atraktivity cyklistické a pěší dopravy - Bob Komín
- Rozšíření sportovního areálu na fotbalovém hřišti / Komplex ZŠ, Sokolovna, kotelna, sportoviště - Pavel Gálík
- Zapojení rodičů a veřejnosti do vzdělávání dětí - Libor Sovadina
- Vybudování / rekonstrukce kulturně - vzdělávacího multifunkčního centra / Revitalizace areálu ŽABA

- Do 13.1. 2016 - Finální připomínkování na setkání s veřejností v Kině -
moderováno pane Schneiderem
- Do konce března 2016 - Finální materiál ke schválení ZMF

Máte-li jakoukoliv připomínku, neváhejte mě nebo ostatní vedoucí skupin kontaktovat.

Materiály:

strategie-4-11-pracovni.pdf [ 52.5 kB, PDF ]

zapis-sluzby-9-2015.docx [ 21.98 kB, DOCX ]

zapisvolnocasoveaktivity.docx [ 13.64 kB, DOCX ]

vybavenost-obce---vystup.xlsx [ 16.79 kB, XLSX ]

skolstvi-a-sport---vystup.xlsx [ 13.78 kB, XLSX ]

 


Hledáme společnou vizi

Jednou z Rad města Fryštáku byli určeni vedoucí čtyř pracovních skupin, které významným způsobem ovlivní finální podobu Strategického plánu 2015 - 2020 (SP). Dohodli jsme se, že SP nebude cár papíru a že si na jeho tvorbu vyčleníme dostatek času. Dle rad pana Schneidera (zhotovitele SP) by každá ze skupin neměla přesáhnout 15 členů. To je dostatečný prostor pro všechny zastupitele, aktivní občany s nápady, odborníky nebo třeba i bláhové vizionáře.

Jakým způsobem se na SP můžete podílet? Kontaktovat můžete tyto odpovědné osoby za:
- Dopravní a technickou infrastrukturu - P. Gálík, 
- Lidské zdroje a služby - B. Komín, 
- Vzdělávání a inovace - L. Sovadina, 
- Neziskový sektor - T. Černý.

 

Proč je důležité do procesu tvorby zapojit veřejnost?
- Chceme předejít bezdůvodnému odmítání plnění SP
- Chceme poznat názory, potřeby a přání veřejnosti, chceme získat nová
řešení a nápady
- Potřebujeme cennou zpětnou vazbu od různých skupin občanů
- Chceme omezit projevy vandalismu, protože lidé chrání to, co si samí
vymysleli
- Chceme posílit vzájemné vztahy mezi obyvateli v obci a vztahy
obyvatel k obci samotné

 

Metodika tvorby strategického plánu metodika-pro.pdf [ 735.66 kB, PDF ]Strategický rozvojový plán Města Fryštáku 2008 - 2013 [ 1.57 MB, PDF ]

Aktualizace analytické části - Strategický rozvojový plán města Fryštáku
SRPMF 2014-2020.pdf [ 3.58 MB, PDF ]

- dokument obsahuje i Vyhodnocení dotazníkového šetření


Oficiální stránky města Fyšták | History of Fryšták | vypnout grafiku | mobilní verze  | mapa webu  | Code by PCHweb