OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK | Město Fryšták

Město Fryšták

Správa majetku

Funkce

Jméno

Číslo dveří

Telefon

E-mail

Správa majetku

Ing. Petra Kučerová

209

+ 420 702 182 608

p.kucerova@frystak.cz

 

Vyhlášky a dokumety odboru ZDE

Formuláře odboru:

 

 


Žádosti lze vyzvednout na odboru nebo získat přímo na webových stránkách města. K žádostem je třeba vždy doložit příslušné přílohy (snímek, popis stavby, popis prací, návrh oddělení GP apod.).

Zveřejněné žádosti jsou vyvěšovány na úředních deskách Města Fryštáku (v průchodu vedle radnice a v I. patře vedle dveří č. 209). Připomínky k jednotlivým žádostem lze podávat v písemné podobě do dne skončení vývěsní doby.

Informace o parcelách nacházejících se na území města Fryšták lze získat na Katastrálním úřadě pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, tř. Tomáše Bati 1596, popř. na internetových stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz nebo prostřednictvím CZECHpointu.


Oficiální stránky města Fyšták | History of Fryšták | vypnout grafiku | mobilní verze  | mapa webu  | Code by PCHweb