OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK | Město Fryšták

Město Fryšták

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

 

Základní informace o subjektu - Informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Město Fryšták

2. Důvod a způsob založení

Činnost obce se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění, Město Fryšták je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce, je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Vykonává samostatnou působnost, do které patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejich občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zvláštní zákon.

Město Fryšták je obec I. typu, s matričním a stavebním úřadem. Fryšták není pověřenou obcí ani obcí s rozšířenou působností.

3. Organizační struktura

Organizační struktura města [ 35 kB, XLS ]

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

nám. Míru 43, 763 16 Fryšták

Detašované pracoviště: nám. Míru 383 (budova penzionu), 763 16 Fryšták

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 7.00-11.30 a 12.00-17.00 hod.

Středa 7.00-11.30 a 12.00-17.00 hod.

Úterý, Čtvrtek, Pátek - po dohodě občana s pracovníkem odboru

4.4 Telefonní čísla

+ 420 577 911 051

Telefonní seznam úřadu

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Město Fryšták od 25. května 2018 vykonává Ing. Renata Bednářová, E-mailová adresa: renata.bednarova@sms-sluzby.cz. Číslo mobilního telefonu: +420 774 420 755.

4.5 Čísla faxu

x

4.6 Adresa internetové stránky

www.frystak.cz

4.7. Adresa e-podatelny

epodatelna@frystak.cz, podrobnosti o elektronickém podání ZDE [ 19.81 kB, DOCX ]

4.8 Další elektronické adresy

podatelna@frystak.cz

viz kontakty Telefonní seznam úřadu

Datová schránka: mvbbeg5

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní účet určený POUZE pro platbu místních poplatků (za odpad a psy): KB Zlín 107-9557760227/0100

Bankovní účet pro ostatní platby: KB Zlín 19-3724661/0100

6. IČ

00283916

7. DIČ

CZ00283916 - Město je plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Městský úřad Fryšták tímto informuje daňové subjekty, že orgány Městského úřadu ve Fryštáku, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu § 69 a násl. daňového řádu a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.

Plán odpadového hospodářství Města FryštákuZDE [ 1.9 MB, PDF ]

8.2 Rozpočet

Povinně zveřejňované ekonomické údaje ve smyslu vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup v platném znění.

Aktuální ukazatele hospodaření města:  https://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00283916#

Rozpočet města na rok 2012 [ 117.5 kB, XLS ]

Rozpočet města na rok 2013 [ 118 kB, XLS ]

Rozpočet města Fryštáku na rok 2014 [ 120 kB, XLS ]

Rozpočet města Fryštáku na rok 2015 [ 121 kB, XLS ]

Rozpočet města Fryštáku na rok 2016 [ 56.29 kB, XLSX ]

Rozpočet města Fryštáku na rok 2017 [ 58.7 kB, XLSX ]

Rozpočet města Fryštáku na rok 2018 [ 522.31 kB, PDF ]

Rozpočet města Fryštáku na rok 2019 [ 152.16 kB, PDF ]

9. Žádosti o informace

Lze podat v podatelně úřadu, formulář ke stažení ZDE [ 12.36 kB, DOCX ]

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osobně: v podatelně úřadu, popř. u příslušného pracovníka odboru - viz úřední hodiny

Elektronicky se zaručeným el. podpisem: epodatelna@frystak.cz

11. Opravné prostředky

Podrobnosti ZDE [ 15.08 kB, DOCX ]

12. Formuláře

viz Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

viz Portál veřejné správy

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

viz Portál veřejné správy

14.2 Vydané právní předpisy

viz Vyhlášky, sazebníky dokumenty Města Fryštáku

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Platný sazebník

15.2 Usnesení nadř. orgánu o výši úhrad za posk. informací

x

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

 

16.2 Výhradní licence

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva Městského úřadu ve Fryštáku za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb. [ 180 kB, PDF ]

Výroční zpráva Městského úřadu ve Fryštáku o stížnostech a peticích za rok 2018 [ 221.87 kB, PDF ]

Další povinně zveřejňované informace

Portál veřejné správy

Katastrální území Fryštáku místně příslušné Finančnímu úřadu ve Zlíně Název K.Ú.

Kód K.Ú.: Dolní Ves 635341 Fryšták 635359 Horní Ves u Fryštáku 635367 Vítová 635405


Oficiální stránky města Fyšták | History of Fryšták | vypnout grafiku | mobilní verze  | mapa webu  | Code by PCHweb