Fryšták
Město Fryšták

Aktuality

Jak nakládat s odpady v době kronvirové epidemie - Informace ministerstva životního prostředí ČR

Jak nakládat s odpady v době koronavirové epidemie


Vážení spoluobčané,
nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

POKUD NEJSTE NAKAŽENI ANI V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Vážení spoluobčané, všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat. Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Více informací naleznete na našich internetových stránkách www.https://www.ekokom.cz/

Děkujeme, že se chováte zodpovědně. 

Info

plakat

Upozornění na zrušení dnešní akce

Datum: 3. 7. 2020

Večerní astronomické pozorování s populárně-odborným výkladem, které pořádá Hvězdárna Valašské Meziříčí - Zrušeno.

logo

Fryštácké listy č. 7/2020 na webu

Datum: 2. 7. 2020

Právě vyšlo nové, červencové vydání Fryštáckých listů.

logo

Dětské hřiště u sokolovny otevřeno

Datum: 1. 7. 2020

Od středy 1. 7. 2020 je dětské hřiště opět zpřístupněno veřejnosti.

logo

ODPAD NA HŘBITOVĚ

Datum: 1. 7. 2020

Informace k provozu hřbitova ve Fryštáku.

logo

Informace pro veřejnost

Datum: 30. 6. 2020

Provozní doba obou pracovišť Městského úřadu ve Fryštáku od 1. 7. 2020.

logo

UPOZORNĚNÍ

Datum: 22. 6. 2020

Město Fryšták žádá rodiče, aby poučili své děti, aby se nezdržovaly v nově zrekonstruovaných prostorách domu čp. 16 na ul. P. I. Stuchlého.

logo

Energetická koncepce - Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO)

Datum: 19. 6. 2020

Informace Ministerstva životního prostředí ČR ve věci návrhu nového znění a aktualizace programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO).

Foto

Upozornění pro občany

Datum: 19. 6. 2020

Oznámení o uzavření chodníků z důvodu stavebních prací.

Foto

Nabídka palivového dříví

Datum: 17. 6. 2020

Město Fryšták nabízí k prodeji palivové dříví za cenu 550,- CZK/m3 včetně DPH.

logo

Informace o novém dárcovském programu NAVZDORY

Datum: 15. 6. 2020

Nadační fond Credo nabízí finanční pomoc rodinám s dětmi ve Zlínském kraji v době koronavirové pandemie.

logo

Katastrální úřad pro Zlínský kraj oznamuje

Datum: 12. 6. 2020

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín oznamuje, že provádí v katastrálním území Fryšták revizi údajů katastru.

Foto

Zvýhodněná nabídka rozboru vody a jiných komodit pro občany

Datum: 9. 6. 2020

Zdravotní ústav Ostrava nabízí v akci na rozbor vody ze studny pro občany. Letos je tato akce platná do 31.8.2020.

logo

Fryštácké listy č. 6/2020 na webu

Datum: 29. 5. 2020

Právě vyšlo nové, červnové vydání Fryštáckých listů.

plakat

Nabídka příměstského tábora pro děti

Datum: 29. 5. 2020

Tábor s názvem „Ludvíkovi v patách aneb může se Ludvík setkat … s králem?“

logo

Petice k návrhu vyhlášení krajského referenda

Datum: 27. 5. 2020

Návrh na vyhlášení krajského referenda na území Zlínského kraje ke stavbě nové Baťovy nemocnice ve Zlíně.

logo

Oznámení o přerušení dodávky el. energie 18. 6. 2020

Datum: 26. 5. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie.

logo

Z Á K A Z   V S T U P U na dětské hřiště u sokolovny

Datum: 25. 5. 2020

Rozhodnutí krizového štábu s účinností od pondělí 18. 5. 2020.

logo

Upozornění pro občany města

Datum: 6. 5. 2020

Informace k vydávání čárových kódů na tříděný odpad.

logo

MUDr. Jana Mlčochová oznamuje

Datum: 5. 5. 2020

Upozornění pro rodiče a pacienty na změnu webových stránek dětské ordinace.

logo

Turistický projekt Na kole i pěšky

Datum: 30. 4. 2020

Město Fryšták se v těchto dnech přidalo k turistickému projektu Na kole i pěšky. Přinášíme Vám informace, jak tuto bezplatnou aplikaci (pro chytré telefony) využít.

Foto

Oznámení zahájení restaurátorských prací na náměstí Míru

Datum: 22. 4. 2020

Restaurátorské práce na soše sv. Jana Nepomuckého pokračují.

Mobilní aplikace

Aktuální informace do vašeho telefonu

Datum: 17. 4. 2020

Připravili jsme pro vás snadný a rychlý způsob, jak mít aktuální informace z naší obce ve vašem mobilním telefonu, nebo tabletu. Stačí si zdarma nainstalovat mobilní aplikaci V OBRAZE.

logo

Správce místních poplatků oznamuje

Datum: 17. 4. 2020

Bylo vydáno Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události.

logo

Zlínská Charita informuje

Datum: 14. 4. 2020

Máte-li ve své blízkosti ty, kteří momentální situaci přestávají zvládat, neváhejte kontaktovat pracovníky charity.

logo

Oznámení o dezinfekci veřejných ploch

Datum: 6. 4. 2020

Pravidelná dezinfekce veřejných ploch od 7. 4. 2020.

plakat

Informace Ministerstva životního prostředí

Datum: 1. 4. 2020

Jak nakládat s odpady v době koronavirové epidemie.

logo

Ministerstvo zdravotnictví ČR spouští pod číslem 1212 linku první psychické pomoci

Datum: 26. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví proto spustilo pod číslem 1212 také linku první psychické pomoci. Linka je bezplatná a určena všem občanům. Provoz linky zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové.

logo

Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami

Datum: 20. 3. 2020

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.

logo

Nabídka našim seniorům

Datum: 18. 3. 2020

Zajištění nákupu hyg. prostředků, potravin a léků prostřednictvím zaměstnance města - rozvoz zdarma.

logo

Nařízení Krizového štábu města Fryštáku

Datum: 18. 3. 2020

Nařizuje se s platností od 19. 3. 2020 až do odvolání všem, aby měli na veřejnosti vždy zakrytý nos a zakrytá ústa.

logo

Výzva starosty občanům města Fryštáku

Datum: 13. 3. 2020

K aktuální situaci vyhlášeného nouzového stavu.

logo

Upozornění na nové OZV platné od 1. 1. 2020

Datum: 2. 1. 2020

Informace o nově vydaných obecně závazných vyhláškách (OZV) a způsobu úhrady místních poplatků za komunální odpad a psy.

Ilustrační foto

Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2020

Datum: 17. 12. 2019

Tabulka s termíny svozu tříděných odpadů ve Fryštáku v roce 2020

Revitalizace objektu čp. 16, ul. P. I. Stuchlého ve Fryštáku 1

Revitalizace objektu č. p. 16, ul. P. I. Stuchlého ve Fryštáku

Datum: 15. 11. 2019

V měsíci říjnu započaly po provedeném výběrovém řízení stavební práce na objektu č.p. 16, které povedou k celkové revitalizaci objektu a jeho okolí. 

Ilustrační foto

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

Datum: 22. 10. 2019

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín oznamuje revizi údajů v katastru nemovitostí.

Informace k registraci e-mailu na nových webových stránkách města

Datum: 3. 8. 2019

Zaregistrovali jste si e-mailovou adresu na novém webu města a zprávy či aktuality přesto nedostáváte? Přečtěte si o možném problému při registraci.

#

Víte, co ve Fryštáku dýcháte?

Datum: 14. 6. 2019

Vážení občané, přinášíme vám novinku, a to možnost sledovat on-line kvalitu ovzduší v našem městě.

#

Upozornění na nakládání s odpady na hřbitově

Datum: 13. 6. 2019

Upozornění na nakládání s odpady na hřbitově

#

Geotechnický průzkum k D49

Datum: 11. 6. 2019

Geotechnický průzkum k D49

#

Kácení stromů a výsadba nové zeleně

Datum: 4. 10. 2018

Kácení stromů a výsadba nové zeleně

#

Fryšták - Studie cyklodopravy na území města - úsek Dolní Ves - silnice II/490

Datum: 3. 10. 2018

Fryšták - Studie cyklodopravy na území města - úsek Dolní Ves - silnice II/490

#

Aktuální vlastnické vztahy v lokalitě Žaba

Datum: 2. 10. 2018

Aktuální vlastnické vztahy v lokalitě Žaba

#

Analýza finančního zdraví a finančních možností Města Fryštáku

Datum: 1. 10. 2018

Analýza finančního zdraví a finančních možností Města Fryštáku

#

Stavebně historický průzkum a studie využitelnosti objektu Hrubá hospoda

Datum: 8. 8. 2018

Stavebně historický průzkum a studie využitelnosti objektu Hrubá hospoda

#

Výzva Ministerstva životního prostředí k využití srážkových vod v intravilánu obcí

Datum: 19. 6. 2018

Výzva Ministerstva životního prostředí k využití srážkových vod v intravilánu obcí

#

Free Wi-Fi zóna na náměstí ve Fryštáku

Datum: 7. 12. 2017

Free Wi-Fi zóna na náměstí ve Fryštáku

#

Digitální povodňové plány v obcích východní Moravy II.

Datum: 22. 11. 2017

Digitální povodňové plány v obcích východní Moravy II.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

google_play_download

Mobilní aplikace

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Svátek

Svátek má Bohuslava