Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Informace k poplatku ze psů

logo

Upozorňujeme občany, že se blíží splatnost místního poplatku ze psů!

Vážení občané,

připomínáme, že den platnosti poplatku ze psů byl stanoven obecně závaznou vyhláškou města ke dni 28. 2. 2024. Začátkem měsíce února byly poplatníkům, kteří si zaevidovali u paní Ivany Plškové svou e-mailovou adresu, zaslány podklady k platbě poplatku ze psů na zaevidovaný e-mail. Prověřte proto, prosím, své mailové schránky (také případně složku spam či hromadné), zda jste obdrželi předpis platby z adresy data@frystak.cz.

Správce místních poplatků MěÚ Fryšták upozorňuje, že elektronické rozpisy poplatku za psy a komunální odpad jsou zasílány v rámci klientského přístupu k plátcům poplatku, a to nad rámec povinností správci poplatku stanovených zákonem. Bude-li elektronický rozpis poplatku doručen případně až po termínu splatnosti poplatku, nebo nebude-li doručen vůbec, správce poplatku upozorňuje, že případné nedoručení rozpisu poplatku nemá vliv na právními předpisy stanovenou povinnost uhradit poplatek v termínu splatnosti, a to do 28. 2. 2024 (pozor, poplatek je uhrazen, při bezhotovostní platbě, nikoliv dnem odepsání částky z vašeho bank. účtu, ale dnem připsáním na bank. účet města). Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může Městský úřad ve Fryštáku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Možnosti platby, obdržíte-li předpis platby na e-mail:

  • Bezhotovostní platba prostřednictvím internetového bankovnictví (platbu lze zaslat z libovolného účtu z kterékoliv banky) – nezapomeňte při platbě uvést variabilní symbol!
  • Hotově či bezhotovostně prostřednictvím platební karty v úředních hodinách v pokladně města na detašovaném pracovišti v budově penzionu na náměstí Míru ve Fryštáku, č.p. 383 - PO+ST v době 8.00-11.30 a 12.30-17.00 hod.

Děkujeme za spolupráci!

Mgr. Ivana Plšková, ekonomicko-správní odbor

Datum vložení: 26. 2. 2024 9:45
Autor: Mgr. Ivana Plšková
nahoru