Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Informace pro obyvatele Města Fryštáku

Logo

Aktuální informace k problematice realizace Optické sítě ve Městě Fryštáku.

Dne 9. 11. 2023 proběhl ve Městě Fryšták kontrolní den v rámci stavební akce "Vedení optické sítě ve Městě Fryštáku", kterou provádí na vlastní náklady firma ZlínNet, a.s., Zlín.

Vlastního kontrolního dne se zúčastnili zástupci investora, zhotovitelské organizace, zástupců Města Fryštáku a zástupce Stavebního úřadu Magistrátu města Zlína.

Společný kontrolní den byl svolán na základě podnětu Města Fryštáku, který upozornil Stavební úřad Magistrátu města Zlína na nekvalitní provádění zemních prací. Na jednání byly obecně prezentovány stížnosti občanů Fryštáku a opakované připomínky Města Fryštáku k provádění zemních prací. 

Na kontrolním dni byly odsouhlaseny tyto následující podmínky:

- veškeré provedené (nebo částečně provedené) hlavní stavební práce (výkopy a zásypy) budou dokončeny do 30. 11. 2023 (včetně odklizení nahromaděné zeminy, odklizení materiálů ze skladovací plochy na Vítové, apod.),

- realizace dalších úseků vedení optické sítě bude zahájena až po dokončení a předání předchozích, už hotových úseků, zástupci Města Fryštáku. Další zahajované zemní práce musí být prováděny důsledně podle platných vyhlášek a podmínek stanovených Městem Fryšták,

- veškeré provedené práce na soukromých pozemcích budou, v rámci dokončení, předány po odsouhlasení jejich vlastníkům,

- v případě potřeby jsou pro veřejnost k dispozici kontaktní spojení na zástupce zhotovitele, dle jednotlivých územních úseků, na Městském úřadu ve Fryštáku, na odboru technického hospodářství.

OTH

Datum vložení: 15. 11. 2023 16:45
Autor: Mgr. Ivana Plšková
nahoru