Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Co nového se děje ve Fryštáku - 2?

Článek zveřejněn ve Fryštáckých listech č. 9/2023.

Co nového se děje ve Fryštáku - 2? 

Optická síť

Tento projekt vznikl pod záštitou společnosti Zlín Net a.s. a cílem je zlepšení vysokých přenosových rychlostí a zajištění dostatečné kapacity pro občany. Výkopové práce byly zahájeny v měsíci červnu a pokračují v postupných etapách, tato etapa by měla pokračovat do konce září a další pak v průběhu příštího roku, vše podle klimatických podmínek. Investor hradí celou akci a optické kabely jsou zaváděny po dohodě do jednotlivých domácností, tyto přípojky jsou v rámci projektu také hrazeny investorem a domácnost není povinna se okamžitě k síti připojit, to lze i v budoucnu. Je nutné upozornit, že dodatečné přípojky k domácnostem po ukončení projektu už hrazeny investorem nebudou. Poskytování služeb bude zahájeno pravděpodobně v průběhu října a listopadu a v průběhu září budou připraveny ceníky služeb, orientačně se internet o rychlosti 100mBit/s bude pohybovat kolem 300,- Kč/měsíc (dle informace investora). V praxi jsou domácnosti informovány předem o dění v blízkosti jejich majetku, a to převážně ve formě zprávy v poštovní schránce. Pokud jste zprávu nezastihli, nebo se chcete dotázat na více informací, prosíme kontaktujte stavbyvedoucího investorské společnosti pana Ing. Petra Košaře, tel. 725 208 077 pro část Dolní Ves a Fryšták, pro Horní Ves a Vítovou pak pana Pavla Hondla, tel. 775 555 658. Další informace zde: https://www.zlinnet.cz/

Zdravotní středisko

V pondělí 14.8.2023 začaly práce v 1. etapě rekonstrukce Zdravotního střediska ve Fryštáku. Rekonstrukce byla schválena v rámci modernizace služeb města a bude mít celkově dvě etapy. První etapa by měla trvat přibližně do poloviny října tohoto roku a zahrnuje převážně opravy spojené s částmi veřejnosti nepřístupnými, provoz lékařů tedy nebude nijak omezen.

V první etapě dojde k vybudování nové provozovny fyzioterapie a zřízení šatny pro dentální hygienistku. V suterénu bude zřízen sklad biologického zdravotnického odpadu.

Ve druhé etapě budou zlepšeny podmínky hygienického zařízení v přízemí a 1. patře a budou dispozičně upraveny ordinace lékařů. Plánovaná realizace 2. etapy je během příštího roku.

Orientační hodnota rekonstrukce v 1. etapě je přibližně 2 mil. Kč. Obě etapy zahrnují novou elektroinstalaci, instalaci vody a kanalizace. Mimo rámec obou etap je pak výměna kotle, na kterou byla vyhrazena částka v rozpočtu ve výši 1,1 mil. Kč. Předem děkujeme za pochopení a respektování případného hluku a nepohodlí.

Cyklostezka Lukov – Fryšták

Občané Fryštáku a Lukova se po dlouhém čekání dočkají vytoužené cyklostezky. Projekt je realizován obcí Lukov a městem Fryšták, mezi těmito obcemi byla podepsána Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci, kdy Fryšták je v postavení „Partnera projektu“ a Lukov je v postavení „Příjemce projektu“. Úkolem příjemce projektu je řízení, zpracování žádosti v součinnosti s partnerem, příprava projektové dokumentace, příprava a realizace zadávacího a výběrového řízení zhotovitele, provádění publicity projektu či zpracovávání zpráv o realizaci a další. Úkolem partnera je pak spolupráce a koordinace s příjemcem, propagace a publicita projektu. Město Fryšták si je vědomo nemalého úsilí, které obec Lukov této akci věnuje a tímto bychom chtěli vedení obce poděkovat.

Projekt bude financován z dotace vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj. Obě města se budou částečně finančně podílet dle katastrálního území a přesné vyčíslení bude vyhotoveno po dokončení realizace. Celý projekt je ve fázi předávání staveniště dodavatelské firmě, která byla schválena zastupitelstvem obce Lukov dne 16.8.2023, součástí investice je vybudování veřejného osvětlení (osvětlení cyklostezky) v úseku Fryšták – Vítová.

Aktuálně nejsou dořešeny majetkové vztahy v části nově budované cyklostezky, konkrétně napojení ulice Spojovací s ulicí Osvobození směrem na Lukov. Je nutno dořešit vybudování zastávek autobusů a bezpečné napojení na stávající chodníky města. Usilovně pracujeme na této problematice. Je nutno doplnit, že město Fryšták plánuje dokončení cyklostezky minimálně k fotbalovému areálu.

Výkup pozemků na Skalce

Dalším dlouhodobým problémem je stav místní komunikace na Skalce směrem k chatové oblasti. V současné době jsme obnovili jednání s majiteli pozemků a podařilo se nám posunout situaci k pozitivním výsledkům. Předpokladem je vyřešení v letošním roce s tím, že bychom rádi ve spolupráci s ZDV provedli rekonstrukci stávajícího povrchu komunikace nejpozději během první poloviny roku 2024.

Informace o změnách v dotační politice města Fryšták

Mnoho z Vás je obeznámeno o grantech poskytovaných městem pro podporu kultury/sportu/spolků či aktivit pro děti ve městě. V letošním roce byly schváleny nové Zásady grantové podpory, které obsahují další přílohy, všechny materiály jsou dostupné na urad/formulare/. O granty je možné žádat do 30.11.2023 na podatelně úřadu (na pozdější žádosti nebude brán zřetel) a to na činnost nestátní neziskové organizace na příslušný kalendářní rok nebo na kulturní a sportovní akci. O grantech bude rozhodovat grantová komise, a to začátkem roku 2024. Každá žádost musí obsahovat řádně vyplněný formulář, zprávu o aktuálně poskytnuté dotaci (pokud v letošním roce byla přiznána) a kopii zřizovací listiny (v případě, že se jedná o NOVĚ založenou organizaci).

Datum vložení: 28. 9. 2023 12:10
Autor: Mgr. Ivana Plšková

Aktuálně

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31
1
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
1
11
12 13 14 15 16 17
1
18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2
1
3

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů
nahoru