Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Voda na Zlínsku

Tisková zpráva - Provoz vodovodů a kanalizací na Zlínsku převezme od července Vodárna Zlín

Zlín 21. června 2022 (ČTK) - Společnosti Vodovody a kanalizace (VaK) Zlín a Moravská vodárenská (MOVO) a města Otrokovice a Fryšták dnes podepsaly poslední sérii smluv a dohod, které ukončují mediaci a dlouholeté soudní spory o provozování vodárenské infrastruktury na Zlínsku. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělily obě společnosti. Provoz vodovodů a kanalizací od 1. července převezme společnost Vodárna Zlín.

Na Zlínsku dosud fungoval takzvaný provozní model, při němž VaK Zlín vlastnil infrastrukturu, ale provozovala ji Veolia prostřednictvím MOVO. VaK Zlín vlastní obce a města, Veolia je soukromá firma. Provozní model měl trvat do roku 2034, někteří menší akcionáři jej kritizovali a vedlo se několik soudních sporů. Města Otrokovice a Fryšták zavedení modelu v roce 2004 napadla žalobami. Na konci loňského roku však VaK Zlín, MOVO a města uvedly, že při mediaci dospěly po dvouletém jednání k návrhu smírného řešení. Do nově založené provozní společnosti Vodárna Zlín vloží MOVO část svého obchodního závodu, který působí na Zlínsku. VaK Zlín v ní bude mít 75procentní akciový podíl, zbytek bude mít do konce roku 2029 MOVO, která z podniku odejde v roce 2029, tedy o pět let dříve, než měl provozní model původně trvat. Vodárny budou poté opět řídit obce a města.

Nový model již podle dnešní tiskové zprávy pravomocně povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, schválila jej zastupitelstva akcionářů i valná hromada VaK Zlín a Vodárna Zlín má pravomocnou licenci k provozu vodovodů a kanalizací a transformaci. Změna se podle Vak Zlín a MOVO nedotkne odběratelů ani ceny vodného a stočného. "Dnešním dnem se završuje důležitá etapa naší práce, a to je nalezení shody na řešení sporů, které dlouhodobě zatěžovaly naši společnost. Dohodou získáváme vlastnickou kontrolu nad provozovatelem vodárenského majetku, aniž bychom tuto akvizici financovali ze zdrojů určených pro investice či oprav nebo zdražením vody. Model je výhodný jak pro naše akcionáře, tak pro odběratele vody na Zlínsku," uvedl předseda představenstva VaK Zlín Svatopluk Březík. Veškeré volné peníze, které Vodárna Zlín vygeneruje, připadnou podle Březíka VaK Zlín. "Přestože bude MOVO akcionářem Vodárny Zlín, s jejími akciemi nebude spojeno žádné právo na zisk ani jiné volné peněžní toky vygenerované Vodárnou Zlín. Je tak garantováno, že MOVO neobdrží více, než činí kupní cena akcií, tedy 142 milionů Kč," uvedl Březík.

Otrokovice a Fryšták mohou vyslat po jednom zástupci do dozorčí rady Vodárny Zlín. "Za Fryšták jsem se v těchto sporech angažoval od počátku a v mediačních jednáních jsem byl jedním z mála pamětníků té doby. Pokračovat další roky soudními spory z úhlu pohledu reálné vymahatelnosti v dané situaci ztratilo smysl. Nezměnil jsem názor na to, že zavedení provozního modelu v roce 2004 bylo v rozporu s právy minoritních akcionářů, podařilo se mi však vyjednat takové řešení transformace, které jsem s čistým svědomím podpořil já i 100 procent přítomných zastupitelů města Fryšták. Transformace de facto přináší naplnění cílů, kterých jsme chtěli v rámci soudních sporů dosáhnout. Hlavně jde o zkrácení provozní smlouvy, řízené ukončení účasti skupiny Veolia a tím vytvořené podmínky pro stabilní provozování v rukou měst a obcí i po skončení spolupráce se strategickým partnerem," uvedl starosta Fryštáku Lubomír Doležel (nez.).


MĚSTA A OBCE NA ZLÍNSKU PŘEBÍRAJÍ KONTROLU NAD PROVOZOVÁNÍM VODÁREN

Zlín, 25. dubna 2022

Dne 25. dubna 2022 valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a.s. (VaK Zlín) drtivou většinou 92,08 % z 90% přítomných akcionářů schválila transformaci provozování vodárenské infrastruktury na Zlínsku. Završila tak déle než dva roky trvající mediaci, jejíž cílem bylo nalezení takového modelu provozování, který povede k ukončení soudních sporů a posílení provozní role VaKu Zlín, potažmo měst a obcí na Zlínsku, a na němž se vedle VaKu Zlín a Moravské vodárenské, a.s. shodnou také akcionáři VaKu Zlín, včetně města Otrokovice, Fryšták či statutárního města Zlín.

Výsledkem tohoto procesu je provozní model, který získal podporu naprosté většiny měst a obcí v regionu včetně statutárního města Zlín a jímž získá společnost VaK Zlín plnou kontrolu nad provozováním své vodárenské infrastruktury. 

VaK Zlín získá novou provozní společnost Vodárna Zlín, a. s. od stávajícího provozovatele, společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., která hned převede 75 % akcií této nové společnosti na VaK Zlín a zbylých 25 % akcií bude převedeno s koncem roku 2029, a to za pevnou cenu 142 milionů korun, která bude hrazena v ročních splátkách do roku 2030. Projednávané návrhy smluv zaručují, že plná výše kupní ceny bude pokryta ze zdrojů, které získá VaK Zlín jako akcionář Vodárny Zlín, a. s. S tím souvisí, že po dobu své minoritní účasti na společnosti Vodárna Zlín, a. s. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. nebude mít právo na výplatu zisku – ten je celý určen pro VaK Zlín. Klíčové je, že navržený model transformace je neutrální z hlediska výše vodného a stočného a nemá vliv ani na výši nájemného, které každoročně VaK Zlín získává z pronájmu své vodárenské infrastruktury.

V souvislosti s projektem transformace valná hromada společnosti VaK Zlín schválila také změny stanov, které povedou k posílení postavení akcionářů a také koncepci dlouhodobého rozvoje společnosti VaK Zlín, která realizaci transformace jednoznačně označuje za cíl společnosti VaK Zlín.

V následujících dvou měsících dojde k uzavření dohody o narovnání a dalších smluv, které tvoří součást transakční dokumentace, uskuteční se faktický převod činnosti společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. na Vodárnu Zlín, a v předpokládaném termínu od 1. července tohoto roku bude zahájeno provozování společností Vodárna Zlín a.s.

Magazín Aliance voda Zlínsku č. 1/2017

magazin-voda-na-zlinsku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,69 MB
Staženo: 1,293×
Vloženo: 12. 7. 2019
nahoru