Fryšták
Město Fryšták

Odpady

Kontakt

Kateřina Večeřová

 • referentka odboru technicko-hospodářského
 • správa systému nakládání s odpady
 • kancelář č. 110
 • tel.: 702 182 609
 • e-mail: k.vecerova@frystak.cz

Mgr. Ivana Plšková

 • refentka ekonomicko-správního odboru
 • správa místních poplatků za komunální odpad
 • detaš. pracoviště, budova penzionu
 • tel.: 702 182 609
 • e-mail: i.plskova@frystak.cz

Co? Kam?

Plasty

Patří – sáčky, tašky, fólie, sešlápnuté PET lahve, obaly od kečupů, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků.

Nepatří - obaly se zbytky potravin, od chemikálií a nebezpečných látek, barev, novodurové trubky, podlahové krytiny, zahradní nábytek, květináče, truhlíky, nárazníky, kýble od barev apod., boby, sáně, hračky.

Papír

Patří – starý papír, noviny, časopisy, sešity, knihy, papírové obaly, katalogy, letáky, krabice.

Nepatří – voskový, úhlový, mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, dětské pleny, sáčky od polévek, koření.

Více informací

Pro více informací o třídění a následném využití odpadu vám můžeme doporučit stránky, které se na tuto problematiku specializují www.jaktridit.cz.

Společnost EKO-KOM se zabývá provozem systému třídění a využití odpadu. V rámci své činnosti se stará o třídění a recyklaci plastů, skla, papíru, nápojových kartonů, kovů a dalších využitelných materiálů. Sběrná síť je v současné době tvořena více než 200 tisíci kontejnery. Je doplněna pytlovým sběrem a dalšími způsoby sběru jako jsou sběrné dvory a výkupny.

Dokumenty

Termíny svozu komunálního odpadu ve Fryštáku v roce 2019

Harmonogram svozu velkých kontejnerů na sklo ve Fryštáku v roce 2019 

Obecně závazná vyhláška (poplatky)

Obecně závazná vyhláška (OZV) č. 4/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůplatná pro rok 2019 [202.3 kB, PDF]

Komentář a vysvětlivky k OZV č. 4/2018, platné pro rok 2019 [21.37 kB, DOCX]

Informace k poplatkům

MESOH

Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství

Vážení občané, jak jistě víte, ze všech stran se na nás valí informace o plánovaném zdražení skládkování, o tlaku, aby lidé více třídili odpady a snížili tak produkci směsného komunálního odpadu. Proto jsme se rozhodli zavést Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství, tzv. MESOH i ve Fryštáku.

Každá domácnost obdrží v nejbližších dnech manuál a arch se štítky na tříděný odpad.

Přijďte se informovat na BESEDU O ODPADECH, která se koná ve středu dne 15. 5. 2019 v 16 hodin v obřadním sále MěÚ Fryšták. Setkání se zúčastní zástupci města, pan Ing. Radek Staňka, jednatel společnosti MOJE ODPADKY a zástupce firmy TS Zlín, a. s. Pevně věříme, že systém přinese kýžené ovoce, stejně jako v obcích a městech, které tento systém mají úspěšně zavedený již několik let. Podrobné informace naleznete na webu www.mojeodpadky.cz.

Příloha:Manuál MESOH [ 754.11 kB, PDF]

Efektivně využitá popelnice

Nebezpečný opad

NEBEZPEČNÝ ODPAD - Vzhledem k úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech upozorňujeme, že od měsíce ledna roku 2007 budou od občanů města Fryštáku odebírány při svozu nebezpečného odpadu pouze výrobky podléhající zpětnému odběru tzn., že odevzdávané výrobky (lednice, televizory) musí být v kompletním stavu (nelze odebírat kompresory z lednic, obrazovky z TV apod.). Pokud výrobky nebudou kompletní, budou považovány jako odpad a město bude povinno za tento odpad hradit částku dle ceníku sběrných dvorů. Následně by potom došlo k přeúčtování na jednotlivé občany, čemuž chceme samozřejmě předejít.

Co, jak a kde třídit:

 • autovraky - určená autovrakoviště (informace na pověřené obci - tj. Magistrát města Zlína), některé části do kovošrotů
 • nebezpečný odpad - chemikálie, oleje z vozidel, olejové filtry, akumulátory, pneumatiky, plastové obaly od motorových a převodových olejů, staré barvy, staré prostředky proti škůdcům, zářivky, výbojková svítidla, elektrotechnika jako počítače, televize, kuchyňské spotřebiče,kabely, telefony, gumy, zahradní hadice. Svoz probíhá 2x ročně (soboty), mobilní svoz na ohlášených zastávkách v městě
 • popelnice - drobný směsný odpad po vytřídění papíru, skla, plastů, nebezpečných odpadů a komodit určených ke zpětnému odběru (např. pneumatiky), dále sem patří popel, sečená tráva, listí,, obaly označené C/PAP, CD nosiče, PVC, novodurové trubky, PVC misky se značkou 3, některé hračky, hygienické potřeby (kapesníky pleny a dámské hygienické potřeby), oblečení (popř. charita), papír mastný a znečištěný, uhlový a voskovaný, keramika, porcelán drátěné sklo, zrcadlo, kovové obaly, plechovky a konzervy, hrnce, hliníková víčka, alobal- NE tekutý a nebezpečný odpad!
 • papír/modrý pytel - papír novinový, časopisy, reklamní letáky, veškerý starý papír, knihy, balící papír, rozložené obaly z lepenky, nápojové a jiné kartony a krabice, obaly z tetrapaku. Není vhodné zde ukládat mokrý, mastný, nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby
 • plast a umělé hmoty/žlutý pytel - láhve z plastů čiré i barevné, PET lahve, láhve od aviváží, jaru, obaly označené P, PE, PS, polystyrén, kelímky od jogurtů, silonové nebo igelitové tašky a sáčky, plastový obal od CD. Obaly vhazujte prázdné a pokud možno stlačené. Neukládejte zde prosím novodurové trubky, podlahové krytiny, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.). Pravidelný odvoz dle rozpisu od jednotlivých nemovitostí
 • sklo (láhve, sklenice, skleněné obaly) - zelené zvony na barevné sklo, bílé zvony na bílé sklo na stálých stanovištích v městě. Nevhazujte prosím drátěné a lepené sklo, porcelán, keramiku. Žádáme Vás o třídění skla na barevné a čiré, které je od zpracovatelů více žádáno. Tabulové sklo je i nadále možno ukládat do kontejneru na dvoře technických služeb.
 • Do sběrných nádob na sklo prosím neukládejte zrcadla, drátěné sklo, autosklo,keramiku a porcelán, ani skleněné lahve od chemikálií, toto patří do velkoobjemového odpadu, respektive odpadu nebezpečného
 • tabulové sklo/zvláštní kontejner na sběrném dvoře TS
 • železo - sběrný dvůr TS
 • velkoobjemový odpad (části nábytku, matrace, podlahové krytiny, sanita apod.) každou sobotu na technickém dvoře
 • bioodpad - každou sobotu na technickém dvoře
 • Na sběrném dvoře TS bude pro odpadové účely obyvatel města otevřeno pouze v sobotu pro bioodpad a velkoobjemový odpad, rovněž tříděný odpad sklo a železo! Doporučení OZV - bioodpad kompostovat na vlastních zahrádkách!
 • Prokazování totožnosti: při dodání výše vypsaného odpadu na sběrný dvůr TS je dovozce povinen prokázat svou příslušnost k městu Fryšták platným průkazem, jinak pracovník TS odpad nepřevezme a neumožní jeho uložení do určených nádob.
 • Co zajistí a hradí mimo poplatek samotní obyvatelé - vlastníci nemovitostí:
  • odpad ze septiků a žump - u Zlínské vodárenské ve Zlíně Loukách

  • léky - lékárna

  • stavební odpad - zvláštní VOK u TS Zlín, Mladcová

  • větší množství kosené zeleně a dřevin ze zahrad - zvláštní VOK u TS Zlín, Mladcová

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
1
24
1
25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Aktuální počasí

dnes, středa 21. 8. 2019
21 °C 17 °C
čtvrtek 22. 8. 21/14 °C