Fryšták
Město Fryšták

K 100. výročí fryštacké radnice

K 100. výročí fryštacké radnice 1

K 100. výročí fryštacké radnice

RATÚZ, jak se dříve radnici říkávalo, pocházel asi z roku 1680. Byl jednopatrový,měl úzké průčelí a do náměstí sahající podloubí o třech obloucích.Střecha byla před požárem šindelová, valašská, s věžičkou pro zvonek. Pro velkou hloubku budovy byly jak síně, tak i schody a uprostřed se nacházející místnosti tmavé, mnohé z nich bez denního osvětlení. V té době vedly po obou stranách ratúza úzké uličky do Zádvoří /Dr.Absolona/ a také síň byla průchozí.Použitelných místností ratúz mnoho neměl.V přízemí vpravo byla v posledních letech obchodní místnost.Před rokem1848 se zde cejchovaly míry a váhy, vlevo byla obecní kancelář se dvěma okny, vzadu byl na pravé straně byt o jednom pokoji a kuchyňce bez okna, na protější straně podobný byt pro policajta, s malou komůrkou bez okna, která sloužila jako obecní arest. Do prvního patra vedly z prostorné síně úplně tmavé schody, postrach dětí, protože uprostřed nich stál po roce 1848 v koutě jako strašidlo "Andrýsek".Nahoře byl byt obecního písaře a prostorná zasedací síň s přilehlou tmavou komůrkou, v níž byl v truhlicích uložen obecní archiv.V zadní části prvního patra byly dva byty,podobné jako v přízemí.Uprostřed byly samé tmavé komory.Ratúz jako úřad byl ve veliké vážnosti.

"Neb trestán byl ten, kdo by se opovážil zneuctít úřad tím, že by přišel buď v papučích nebo kožichu.Ve fryštáckém kroji musel přijít!". Fryštackou radnici - ratúz - zasáhly tři požáry.Ten první již v roce 1680,druhý dne 22.10.1722 a třetí, pro Fryšták a Fryštačany nejzhoubnější, 29.9.1841. Časem se však stal starý ratúz přece jen nepohodlným a malým.Po tuhých bojích v představenstvu se většina obecního zastupitelstva usnesla, že stará, neúčelně stavěná budova bude zbourána a nahrazena novou.V ní by měla být nejen zasedací síň, obesní kanceláře a byt pro strážníka, ale i hotel spojený s větším sálem.

Z archivních spisů VII.B-1-14 vyplývá, že..."fryštácký rodák Antonín Fischer již dne 25.2.1875 měl vypracovaný rozpočet na vystavení nového radničního domu ve Fryštáku, vyžadující celkového nákladu 8.933 zl. 40kr. .Tento byl později připojen k plánům týkajícím se nynější nové radnice schváleným ku provedení rozhodnutím okresního hejtmanství v Holešově ze dne 7.4.1900....."

V protokolu ze dne 11.3.1900 čteme, že "na tento den byli svoláni všichni poplatnici obce Fryštácké a bylo jim sděleno, že pan Ing. Vladimír Fischer z Holešova fryštácký rodák, vypracoval nákresy, rozpočet na novou radnici."...jim nákres a rozpočet, panem stavitelem Fischerem, jasně a podrobně vysvětlen, načež shromážděné poplatnictvo usneslo:
My podepsaní poplatnici obce Fryštácké schvalujeme a souhlasíme, aby v městysi Fryštáku byla nově vystavená radnice,obsahujíc též mistnosti hostinské, obývací a krámy dle nám předložených nákresů a ponecháváme další provedení stavby této představenstvu obce Fryštacké.
Jan Jadrníček I radní a zvolavatel schůze

Následují podpisy poplatníků obce Fryštacké.

Potřebný obnos pro stavbu byl opatřen u zem. banky markrabství moravského v Brně částkami 50.000 K a 25.000 K dle úpisu 269 a 388. Komisionální jednání o povolení užívání nové radnice na parcelách č.124 a 123 bylo provedeno 12.12.1900 a odevzdání budovy do provozu 7.1.1901. Nejvzácnější budova a majetek Fryštáku odevzdána novým snahám, ideám a nové práci. Byla odevzdána zářící leskem novoty a krásou kamene. I kámen má svou duši, radosti, žal se začasté v kámen proměňuje a zde se ukázala i jeho věrnost. S nezměněnou vnější podobou a s minimálními vnitřními úpravami slouží tato staletá budova dodnes.

Zpracoval: R.Knedla, použité prameny: L. Jadrníček: Městečko Fryšták a archivní materiály

Datum vložení: 9. 7. 2019 20:55
Datum poslední aktualizace: 12. 7. 2019 20:55
Autor:

Kalendář

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Rezervace sokolovna

Sokolovna

                  REZERVACE