Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

OPRAVA HISTORICKÉHO KŘÍŽE V DOLNÍ VSI

OPRAVA HISTORICKÉHO KŘÍŽE V DOLNÍ VSI

Důkladnou restaurací prošla v roce 2011 další významná fryštácká kulturní památka. Jednalo se o historický pískovcový kříž v Dolní Vsi.

V průběhu prázdnin roku 2011 prošla důkladnou restaurací další významná fryštácká kulturní památka. Jednalo se o historický pískovcový kříž v Dolní Vsi. Na tuto opravu byly vyčleněny prostředky z rozpočtu města (60. tisíc Kč), ale také se podařilo získat účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 40 tis. Kč na restaurování této kulturní památky. Restaurátorka Pavla Hradilová k opravě této památky mj. uvedla… Jedná se o významnou památku, zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem 39635/7. Pískovcový kříž je umístěn u silnice vedoucí Dolní Vsí, naproti domu č. 113 a je to nejstarší a nejmohutnější kříž ve Fryštáku. Podle již málo zřetelné datace na zadní straně podstavce byl zhotoven a osazen na současné místo dne 29. máje 1833. Kříž stál původně uprostřed návsi, kde je v současné době zástavba nových domů číslo 106, 81 a 126. Mezi těmito domy je stěsnán a ztratil tak svůj původní půvab. Kříž je zhotoven z místního pískovce střední zrnitosti. Je osazen na nízké čtvercové základně s profilovanou patkou a čtverhranným balustrovým podstavcem, zakončeným římsou. Na přední straně podstavce je vysekána reliéfní postava Panny Marie Bolestné, na zadní straně je málo čitelná datace zhotovení kříže – 1833. Na podstavci spočívá pylon, na který navazuje kříž s Kristem, nad jehož hlavou je vysekána blána s nápisem INRI. Ramena kříže jsou zakončena motivem ve tvaru jetelových listů. Tato významná kulturní památka byla restaurována koncem osmdesátých let minulého století. Vlivem exhalací v ovzduší a zejména kyselými dešti byl její povrch značně narušen a znečištěn. Kvůli zastínění vzrostlou vegetací a keři, které rostou v bezprostřední blízkosti kříže, došlo k dlouhodobému zvýšení vlhkosti kamene, což vedlo k většímu růstu mechů a lišejníků na jeho povrchu. Vzhledem k poškození památky bylo nutné provést kompletní restaurátorský zásah. Restaurátorské práce byly zahájeny začátkem června 2011 a byly ukončeny dne 23. srpna 2011, předáním hotového díla zástupci NPÚ Kroměříž a investorovi. Restaurátorské práce spočívaly v odstranění mechů, lišejníku a prachových částic z povrchu kamene. Po očištění bylo nutné zvětralý pískovec zpevnit, vyplnit spáry a defekty. Dále byly domodelovány poškozené a chybějící části minerální směsí strukturou a barevností odpovídající originálu. Po opracování byly doplňky lokálně retušovány do výrazu kamene. Chybějící část svatozáře byla zhotovena podle originálu a celá svatozář byla pozlacena plátkovým zlatem. Cílem restaurování bylo provést technologicky i řemeslně kvalitní obnovu památky, na kterou by měl navázat pravidelný cyklus odborné údržby.

Datum vložení: 18. 8. 2011 17:21
Datum poslední aktualizace: 3. 8. 2019 11:47
nahoru