Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

OPRAVA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE a KROVU na kapličce ve Vítové.

OPRAVA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE a KROVU na kapličce ve Vítové.

V měsíci říjnu 2015 ukončilo Město Fryšták I. etapu obnovy fryštácké kulturní památky – kaple Bolestné Panny Marie na Vítové.

V měsíci říjnu 2015 ukončilo Město Fryšták I. etapu obnovy fryštácké kulturní památky – kaple Bolestné Panny Marie na Vítové, rejstř. č. 103005. Jednalo se o výměnu stávající střešní krytiny a krovu. Na tuto opravu byly vyčleněny prostředky z rozpočtu města (146.364,- Kč), ale také se podařilo získat finanční příspěvek z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2015 poskytovaný Ministerstvem kultury ČR ve výši 163 tis. Kč na obnovu této kulturní památky. Při opravě střechy byl do kopule pod křížem vložen dopis psaný starostou města o průběhu celé akce obnovy kapličky a také fotokopie nalezeného dopisu od pí Anežky Ernestové o obnově kapličky v roce 1964.

Datum vložení: 8. 7. 2019 17:12
Datum poslední aktualizace: 3. 8. 2019 10:09
nahoru