Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Poděkování za poskytnutí neinvestiční dotace

Poděkování za poskytnutí neinvestiční dotace

Poděkování za poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů

Město Fryšták získalo účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 16. tisíc korun na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů na období od 1.1. 2012 do 31.12. 2012. Tyto finanční prostředky budou využity na výdaje vzniklé a uhrazení v tomto období na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotky SDH k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, specializační kurzy, instrukčně metodická zaměstnání, taktická nebo prověřovací cvičení pořádaná HZS Zlínského kraje, velitelské dny s veliteli jednotek SDH obcí na stanicích ZK. Dále budou využity na uskutečněné zásahy jednotky SDH na výzvu Krajského operačního a informačního střediska HZS Zlínského kraje mimo její územní obvod a také na věcné vybavení neinvestiční povahy. Vedení města za tyto přidělené finanční prostředky Zlínskému kraji děkuje.

Datum vložení: 16. 12. 2013 17:18
Datum poslední aktualizace: 3. 8. 2019 11:45
nahoru