Fryšták
Město Fryšták

Poplatky

Místní poplatky 2021


Poplatek ze psů platí držitel psa. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 

  • Poplatek ze vstupného - Obecně závazná vyhláška OZV č. 6/2019

Informace pro pořadatele společenských akcí. Pořadatel všech společenských akcí konaných na území města je povinen toto předem ohlásit Městskému úřadu ve Fryštáku. Dále je povinen nejméně 1 den před konáním akce ohlásit údaje, potřebné ke stanovení místního poplatku. Ohlašovací povinnost se vztahuje i na akce, které jsou od poplatku ze vstupného osvobozeny. Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá.

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kal. dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

  • Poplatek za užívání veřejného prostranství - Obecně závazná vyhláška OZV č. 5/2019


INFORMACE K PLATBĚ SLOŽENEK:

Bankovní účet určený POUZE pro platbu místních poplatků (za odpad a psy): KB Zlín 107-9557760227/0100.

Žádáme občany, aby poplatky za komunální odpad a poplatky za psy zaplatili vždy až poté, co obdrží do svých poštovních schránek vyplněné složenky s předepsanou částkou. Platné obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny na www.frystak.cz.

Platba poplatku za komunální odpad

Poplatníci obdrží do svých schránek v průběhu měsíce dubna poštovní poukázku s předepsanými částkami. Úhradu lze provést na základě obdržené složenky:

a) bezhotovostním převodem na účet KB Zlín 107-9557760227/0100 (prosíme, aby poplatníci tento způsob úhrady poplatku využili v maximální možné míře – při hotovostní platbě v pokladně města se každoročně tvoří fronty, pokladnu navštíví v jeden úřední den až 100 osob!),

b) hotově na kterékoliv pobočce České pošty,

c) hotově v pokladně města v úřední dny PO a ST (čas pokladních hodin bude zveřejněn na webu města dle aktuální epidemiologické situace).

V případě jakýchkoliv nejasností nebo odlišné skutečnosti od zaslaného předpisu k platbě poplatku za komunální odpad se můžete obrátit na Mgr. I. Plškovou, tel 702 182 606, popř. e-mail: i.plskova@frystak.cz.

Informace o systému MESOH, EKO bodech, svozu odpadů a vydávání čárových kódů na tříděný odpad vyřizuje pracovnice p. Kamila Kostřicová na odboru OTH, kancelář radnice dveře č. 208, tel. 702 182 609, e-mail k.kostricova@frystak.cz. Stávající čárové kódy na popelnicích zůstávají v platnosti i nadále (není nutno pro rok 2021 vylepovat nové).

Odpovědná pracovnice za místní poplatky Mgr. Ivana Plšková, tel. 702 182 606, e-mail: i.plskova@frystak.cz.

 

Kalendář

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Rezervace sokolovna

Sokolovna

                  REZERVACE