Fryšták
Město Fryšták

Poplatky

Místní poplatky 2020

  • Poplatek za komunální odpad - OZV č. 4/2019

    • poplatek je splatný nejpozději k 31. květnu 2020.


Správce poplatku (Městský úřad Fryšták) za účelem zmírnění tíživé situace poplatníků přistoupil k opatření, které spočívá v prominutí poplatku za komunální odpad. Správce místních poplatků (místně a věcně příslušný pro město Fryšták) tedy rozhodl, že  z moci úřední promíjí místní poplatek za komunální odpad za poplatkové období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, splatný ke dni 31. 5. 2020, včetně příslušenství, a to všem poplatníkům.

Mgr. Ivana Plšková, referentka správy poplatků


Poplatek ze psů platí držitel psa. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 

Informace pro pořadatele společenských akcí. Pořadatel všech společenských akcí konaných na území města je povinen toto předem ohlásit Městskému úřadu ve Fryštáku. Dále je povinen nejméně 1 den před konáním akce ohlásit údaje, potřebné ke stanovení místního poplatku. Ohlašovací povinnost se vztahuje i na akce, které jsou od poplatku ze vstupného osvobozeny. Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá.

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kal. dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

  • Poplatek za užívání veřejného prostranství - OZV č. 5/2019


INFORMACE K PLATBĚ SLOŽENEK:

Bankovní účet určený POUZE pro platbu místních poplatků (za odpad a psy): KB Zlín 107-9557760227/0100.

Žádáme občany, aby poplatky za komunální odpad a poplatky za psy zaplatili vždy až poté, co obdrží do svých poštovních schránek vyplněné složenky s předepsanou částkou. Platné obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny na www.frystak.cz.

Pokud údaje na složence budou odpovídat skutečnosti, má poplatník tyto možnosti úhrady: a) platba v hotovosti na základě obdržené složenky přes poštu; b) bezhotovostní platba převodem na bankovní účet, uvedený na složence, c) platba v hotovosti v pokladně města (pouze v úřední dny – PO, ST), d) platba platební kartou v pokladně města (pouze v úřední dny – PO, ST).

Věnujte, prosím, velkou pozornost při zvolené možnosti úhrady v případě b), a to ve vyplňování variabilního symbolu z důvodu prokazatelnosti plátce a příslušného poplatku. Neidentifikovatelné platby budou vráceny. Platby za převod peněžních prostředků z bankovního účtu na účet se řídí aktuálními ceníky domovských peněžních ústavů, u kterých má daný plátce účet zřízen.

V případě, že skutečnost bude odlišná od zaslaného předpisu, musí se občan dostavit na MěÚ Fryšták k odpovědné pracovnici (Mgr. I. Plšková, na adrese: Fryšták, náměstí Míru č. p. 383 (prostory bývalé spořitelny v budově penzionu - GPS souřadnice: 49°17’6.262”N, 17°41’5.408”E, tel. 702 182 606), kde bude provedena změna předpisu podle skutečnosti.


Odpovědná pracovnice Mgr. Ivana Plšková, tel. 702 182 606, e-mail: i.plskova@frystak.cz.

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

google_play_download

Mobilní aplikace

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Covid portál

covid portál logo