Fryšták - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

foto 1

Nevyvezli vám popelnici? Možná právě z níže uvedených důvodů...

Důležité upozornění

Firma Technické služby Zlín nás informovala, že opakovaně v rámci svozu směsného komunálního odpadu zaznamenala v popelnicích výskyt takového druhu odpadu, který do sběrných nádob nepatří. Konkrétně se jednalo o stavební a zahradní (BIO) odpad (viz foto). Právě obsah takového odpadu v nádobách může být jedním z důvodů, proč nebyl proveden výsyp popelnice ze strany TSZ. Dalším důvodem může být i celkové přetížení sběrné nádoby, právě z důvodu uložení takového typu odpadu. Připomínáme, že odpad (s výjimkou stavební suti) můžete ukládat na sběrném dvoře Technických služeb Fryšták v provozních hodinách.

Středa 14 – 18 hodin a sobota 8 – 12 a 12.30 – 16 hodin.

Vstup na dvůr TS Fryšták je umožněn pouze osobám, které se prokáží kartičkou z evidence systému MESOH a za dodržení aktuálních mimořádných hygienických opatření. Při příjezdu a pohybu na dvoře úseku TS Fryšták je občan povinen bezvýhradně dbát pokynů zaměstnanců města.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Datum vložení: 20. 8. 2021 14:31
Datum poslední aktualizace: 20. 8. 2021 14:35
Autor: Mgr. Ivana Plšková