Fryšták - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Krizová situace, krizový štáb

Kam mohu nahlásit mimořádnou událost?

Národní tísňová telefonní čísla:

 • 150 - HASIČI ČR
 • 155 - Zdravotnická záchranná služba
 • 156 - Městská policie
 • 158 - POLICIE ČR
 • 112 - Jednotné evropské tísňové číslo

Operační služby

 • Krajské operační a informační středisko (KOPIS Zlínský kraj) - 950 670 222
 • Stálá služba Městské policie Zlín - 577 630 501

Poruchy plyn:

Pohotovostní linka 1239 (veškeré úniky zemního plynu, poruchy dodávky zemního plynu do místa spotřeby, závady nebo úniky na plynoměru).

Poruchy dalších energií je nutno hlásit u vašeho konkrétního dodavatele energií.


Záchranný kruh

Asociace Záchranný kruh - sdružení záchranářských, vzdělávacích a další subjektů a institucí, které se aktivně zabývají problematikami vzdělávání, prevence a přípravy v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí, bezpečnosti a ochrany životů, zdraví, životního prostředí a majetku. Společně již od roku 2005 vyvíjí a realizují projekty, vzdělávací materiály a pomůcky, které pomáhají v každodenním životě všem cílovým skupinám, zejména dětem a mládeži, ale i jejich rodičům a pedagogům rozpoznávat rizika a nebezpečí, předcházet jim, připravit se na či správně reagovat v krizových situacích. 


Informace o způsobu varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události:

 • VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA – kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund (třikrát za sebou v cca 3-minutových intervalech), po akustickém tónu sirény následuje informace v hromadných sdělovacích prostředcích.
 • POŽÁRNÍ POPLACH – přerušovaný tón po dobu 60 sekund a slouží k svolávání jednotek požární ochrany (není varovným signálem!)

Krizový štáb města Fryštáku

Předseda: Ing. Pavel Gálík, starosta

Členové:

 • Markéta Halaštová, Dis., místostarostka
 • Ing. Miroslava Drahotuská, vedoucí ÚKS
 • Lubomír Richter, velitel JSDH
 • Ing. Michal Zlámal, vedoucí OTH
 • Mgr. Libor Sovadina, ředitel ZŠ
 • Bc. Ilona Staňková, ředitelka MŠ
 • Mgr. Pavel Nášel, vedoucí knihovny
 • Miroslav Dubovský, vedoucí TSF