Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Informace pro zájemce o členství ve volební komisi

logo

Volby do Evropského parlamentu se konají 7. a 8. 6. 2024.

Zájemci o bezpartijní členství při činnosti okrskové volební komise (dále OVK) ve volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční v pátek 7. června 2024 v době od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 8. června 2024 v době od 8:00 do 14:00 hod., se mohou již nyní hlásit u Mgr. Ivany Plškové na e-mailu i.plskova@frystak.cz, popř. na tel. 702182606.

První zasedání OVK se koná v pátek 17.  5. 2024 od 16.00 hod. v obřadní síni radnice ve Fryštáku. Účast členů OVK je na všech zasedání povinná!

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK (dle § 18 odst. 2)?

občan ČR nebo občan jiného členského státu EU: 

- který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK),

- u něhož nenastala překážka v právu volit podle § 5 odst. 2

- který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu.

Výše zvláštní odměny pro členy OVK při 100% účasti na všech jednáních OVK, vč. 1. zasedání (dle Vyhlášky č. 409/2003 Sb.):

  • předseda 2200 Kč,
  • místopředseda a zapisovatel 2100 Kč,
  • člen 1800 Kč.

V případě, že se člen OVK všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních OVK.

Datum vložení: 17. 4. 2024 9:45
Autor: Mgr. Ivana Plšková
nahoru