Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Přerušení dodávek el. energie

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE:

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Odstávka číslo: 230549322
Dne 06.12.2023 od 07:30 do 06.12.2023 15:00 hod. Vypnutá oblast: Vypnutím budou omezeny ulice, nebo jejich části: Dolní Ves a Fryšták. Podrobný seznam v příloze.

Seznam odběrných míst (101.72 kB)


Důležité upozornění k oznámením o přerušení elektrické energie!

Město Fryšták není oprávněno vysvětlovat/zpřesňovat či jinak zjišťovat podrobnosti o zveřejněných informacích o přerušení dodávek energií a ani nezodpovídá za správnost obsahu zveřejněných informací třetích stran. Tyto informace zveřejňujeme v takové formě a obsahu, v jaké je obdržíme od společností dodávajících energie.

Protože smluvní/obchodní vztah uzavírá s příslušnou firmou dodávající energie konkrétní odběratel/občan, je třeba, aby tento oslovil příslušnou firmu sám a požadoval informace přímo od nich - v oznámení je vždy uvedeno tel. číslo, kde příslušný dodavatel sdělí potřebné informace. Každá firma umožňuje svým odběratelům, aby se zaregistrovali do emailové služby, která rozesílá maily s konkrétními a podrobnými informacemi o přerušení energií přímo svým jednotlivým odběratelům - a také přímo na konkrétní odběrné místo (např. nemovitost).

Dále je také k dispozici internetový odkaz na stránky dodavatele, kde je možno dohledat příslušné odběrné místo (nemovitost) a zde zjistit, zda a kdy bude dodávka přerušena - např. https://www.egd.cz/odstavky-elektrina. Na této stránce je možno se také zaregistrovat k odběru informací o ohlášených odstávkách.


Společnost EG.D. a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D. a.s. Pro případné další informace volejte EG.D. a.s. Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu https://www.egd.cz/kontakty.

Děkujeme Vám za pochopení. EG.D. a.s.


Informace o odstávkách el. energie - odkaz na internetové stránky společnosti (EG.D. a.s.)

nahoru