Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Přerušení dodávek el. energie

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE:

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Odstávka číslo: 240162172
Dne 06.05.2024 od 12:00 do 06.05.2024 14:00 hod. 
Vypnutá oblast: Dolní Ves. Viz seznam v příloze Typ: PDF dokument, Velikost: 99.55 kB

Odstávka číslo: 240140442
Dne 23.04.2024 od 07:30 do 23.04.2024 11:00 hod.
Vypnutá oblast: Dolní Ves. Viz seznam v příloze Typ: PDF dokument, Velikost: 100.54 kB.

Odstávka číslo: 240115782
Dne 08.04.2024 od 09:00 do 08.04.2024 11:00 hod.
Vypnutá oblast: Vypnutím budou omezeny ulice, nebo jejich části: Hornoveská, Ke Skalce, Osvobození, Osvobození I, Osvobození II, Osvobození III, Spojovací. Podrobný seznam v příloze Typ: PDF dokument, Velikost: 99.18 kB

Odstávka číslo: 240115572
Dne 08.04.2024 od 12:00 do 08.04.2024 14:00 hod.
Vypnutá oblast: Vypnutím budou omezeny ulice, nebo jejich části: Formanská, Humna II, Hutky, Lesní Čtvrt, Mexiko. Podrobný seznam v příloze Typ: PDF dokument, Velikost: 99.12 kB


Důležité upozornění k oznámením o přerušení elektrické energie!

Město Fryšták není oprávněno vysvětlovat/zpřesňovat či jinak zjišťovat podrobnosti o zveřejněných informacích o přerušení dodávek energií a ani nezodpovídá za správnost obsahu zveřejněných informací třetích stran. Tyto informace zveřejňujeme v takové formě a obsahu, v jaké je obdržíme od společností dodávajících energie.

Protože smluvní/obchodní vztah uzavírá s příslušnou firmou dodávající energie konkrétní odběratel/občan, je třeba, aby tento oslovil příslušnou firmu sám a požadoval informace přímo od nich - v oznámení je vždy uvedeno tel. číslo, kde příslušný dodavatel sdělí potřebné informace. Každá firma umožňuje svým odběratelům, aby se zaregistrovali do emailové služby, která rozesílá maily s konkrétními a podrobnými informacemi o přerušení energií přímo svým jednotlivým odběratelům - a také přímo na konkrétní odběrné místo (např. nemovitost).

Dále je také k dispozici internetový odkaz na stránky dodavatele, kde je možno dohledat příslušné odběrné místo (nemovitost) a zde zjistit, zda a kdy bude dodávka přerušena - např. https://www.egd.cz/odstavky-elektrina. Na této stránce je možno se také zaregistrovat k odběru informací o ohlášených odstávkách.


Společnost EG.D. a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D. a.s. Pro případné další informace volejte EG.D. a.s. Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu https://www.egd.cz/kontakty.

Děkujeme Vám za pochopení. EG.D. a.s.


Informace o odstávkách el. energie - odkaz na internetové stránky společnosti (EG.D. a.s.)

nahoru