Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Přerušení dodávek vody

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY: 

Společnost Vodárna Zlín a.s. informuje o přerušení dodávky pitné vody a omezení tlaku vody v části obce Fryšták a Lukoveček, v úterý 5. 12. 2023, od 7:30 do 15:00 hodin.

Odstávka vody bude z důvodu plánovaných prací na vodovodní síti a bude se týkat odběratelů v lokalitě:

Fryšták (II. tlakové pásmo)
Žabárna
2 č.p. Lukoveček - Viz - Mapa havárií a výluk

V této souvislosti vyzývá společnost Vodárna Zlín a.s. všechny odběratele k předzásobení se pitnou vodou i pro užitkové účely. V průběhu vypouštění, napouštění a následující den po obnovení dodávky vody lze předpokládat v některých objektech snížení tlaku a možný zákal vody. Pozor: V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.


Společnost Vodárna Zlín a.s. informuje o přerušení dodávky pitné vody v obcích Fryšták, Kostelec a Štípa – v I. tlakovém pásmu, v úterý 12. 12. 2023, od 7:30 do 18:00 hodin.

Odstávka vody bude z důvodu plánovaných prací na vodovodní síti (osazení měření na 2. potrubí + výměna šoupěte DN400).

a bude se týkat odběratelů v lokalitě: Fryšták, Kostelec, Štípa (spodní tlakové pásmo) Viz - Mapa havárií a výluk

V této souvislosti vyzývá společnost Vodárna Zlín a.s. všechny odběratele k předzásobení se pitnou vodou i pro užitkové účely. V průběhu vypouštění, napouštění a následující den po obnovení dodávky vody lze předpokládat v některých objektech snížení tlaku a možný zákal vody. Pozor: V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody. 

Mapa


Odkaz na stránku s ohlášenými haváriemi a plánovanými výlukami firmy Vodárna Zlín, a.s.  

nahoru