Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Přerušení dodávek vody

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY: 

Společnost Vodárna Zlín a.s. informuje o přerušení dodávky pitné vody a omezení tlaku vody:  

(ZL) Fryšták - Dolní Ves a náměstí Míru.

Přibližně v 11:30 hod. došlo k přerušení dodávky vody z důvodu havárie. 
Náhradní zásobování zajišťujeme cisternou u Domova pro seniory.
Předpokládané obnovení dodávky vody dnes, cca do 15:00 hod.

Aktuální havárie : https://www.vodarnazlin.cz/aktuality/havarie-vody/


V této souvislosti vyzývá společnost Vodárna Zlín a.s. všechny odběratele k předzásobení se pitnou vodou i pro užitkové účely. V průběhu vypouštění, napouštění a následující den po obnovení dodávky vody lze předpokládat v některých objektech snížení tlaku a možný zákal vody. Pozor: V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.


Havárie vody? Událost lze jednoduše nahlásit

Potřebujete nahlásit poruchu vodovodního řadu nebo se zeptat na odstávku vody? Využijte nonstop zákaznickou linku 705 696 696 společnosti Vodárna Zlín, která provozuje vodohospodářskou infrastrukturu v krajském městě. Havárii vody lze případně nahlásit také prostřednictvím formuláře umístěného v Aktualitách na www.vodarnazlin.cz. Na těchto webových stránkách je možné nalézt i aktuální informace k probíhajícím odstávkám.

Zákazníci Vodárny Zlín mohou mít také okamžitý přehled o těchto mimořádných událostech. Stačí, když si zaregistrují službu SMS Info, díky které začnou dostávat zprávy do svým mobilních telefonů. K získání tohoto servisu je nutná pouze registrace, kterou lze provést na zákaznické lince 705 696 696 či prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.vodarnazlin.cz v rubrice Zákazníci. Služba SMS Info je zdarma a dosud se k ní přihlásilo téměř 12 a půl tisíce odběratelů.

Společnost Vodárna Zlín zásobuje pitnou vodou více než 173 tisíc obyvatel Zlínska. Provozuje sedm úpraven vody, 104 vodojemů, 13 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 1 137 kilometrů vodovodních a 770 kilometrů odpadních sítí. Vodárenskou infrastrukturu má pronajatou od společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (VaK). Největším akcionářem VaK je statutární město Zlín. (dvo)

Odkaz na stránku s ohlášenými haváriemi a plánovanými výlukami firmy Vodárna Zlín, a.s.  

logo

nahoru