Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Dům s byty pro seniory

Nájemní dům je v majetku města. O přidělení uvolněného bytu dle Seznamu rozhoduje Rada města Fryštáku (RMF) na doporučení Komise bytové, sociální a pro rodinu. Preferováni jsou přitom žadatelé s trvalým pobytem ve Fryštáku, jestliže takoví nejsou, jsou osloveni žadatelé s trvalým pobytem mimo Fryšták. Na základě rozhodnutí RMF koná odbor ekonomicko-správní příslušné kroky, počínající oslovením vybraného žadatele, přes zajištění podpisu nájemní smlouvy až k fyzickému předání bytu.

Do Seznamu pro přidělení bytu v DBD Fryšták může být zapsán žadatel, který:

  1. je občan ČR
  2. dosáhl věku potřebného pro nárok na starobní nebo invalidní důchod (toto doloží čestným prohlášením v Žádosti)
  3. nemá dluhy vůči městu Fryšták ani jiným státním institucím (toto potvrdí čestným prohlášením v Žádosti)
  4. doloží vyjádření praktického lékaře o tom, že
  • není závislý na alkoholu, drogách, jiných návykových látkách,
  • není epidemiologicky závažně nemocný (přenosná infekční nemoc),
  • není psychicky, mentálně či jinak duševně nemocný,
  • nevyžaduje celodenní ošetřovatelskou péči,

Manžel(ka) nebo druh(žka) žadatele musí přitom splňovat alespoň podmínky dle písm. c) a d).

Evidenci přihlášek vyřizuje Marie Plšková, referentka ESO, tel. +420702182608, e-mail: m.plskova@frystak.cz. Správce budovy DBD je pan Josef Krčma, tel. +420731277416.

Pravidla pro pronajímání bytů v DBD Fryšták platné od 1. 2. 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 127.79 kB

Žádost o přidělení bytu v DBD Fryšták Typ: DOCX dokument, Velikost: 41.85 kB

nahoru