Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Kastrace koček

V rámci Kastračního programu města Fryštáku přispívá město na kastraci kočky/kocoura občanům s trvalým pobytem na území města Fryštáku. Žadatel za provedený zákrok zaplatí veterinárnímu lékaři plnou částku a příspěvek ze strany města mu bude vyplacen na základě předložené Žádosti o poskytnutí příspěvku. Podmínky poskytování finančního daru jsou platné od 1. 1. 2021 a jsou součástí Kastračního programu města

Výše finančního daru je 300,- Kč za 1 kočku/kocoura. Každý žadatel může získat příspěvek na kastraci maximálně 5 koček/kocourů v jednom kalendářním roce.

Odpovědná pracovnice pro příjem žádostí na příspěvek: Mgr. Ivana Plšková, tel. +420702182606, e-mail: i.plskova@frystak.cz.

nahoru