Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Odchyt toulavých psů

V současné době u nás není umístěn žádný pes.


Posláním zřizované služby pro Město Fryšták je zabezpečení opuštěných a toulavých psů prostřednictvím odborně způsobilé osoby, jedná se o odchyt a krátkodobé umístění těchto psů v útulku (odchytových kotcích).

Odchyt nalezených, opuštěných a toulavých psů je prováděn výhradně na území Města Fryštáku a jeho místních částí Vítová, Dolní Ves, Fryšták a Horní Ves. V dalších obcích je možné provést odchyt pouze na základě uzavřené smlouvy.

Pokud dojde k nálezu opuštěného, poraněného či zatoulaného zvířete volejte odpovědnou osobu p. Lubomíra Richtera, tel. +420702278878. Pracovník má k dispozici čtečku mikročipů pro zjištění majitele zvířete. Pokud máte možnost, psa vyfoťte.

Ceník odchytových a souvisejících služeb (bude účtováno majiteli nalezeného/odchyceného psa):

1. odchyt

  • 200 Kč v pracovní době zaměstnance TSF
  • 200 Kč + 25 % odchyt mimo pracovní dobu
  • 200 Kč + 50 % odchyt v sobotu
  • 200 Kč + 100 % odchyt o svátcích nebo nedělích              

2. odvoz psa do kotce/útulku – Peugeot 206 - 5,90 Kč/km

3. náklady na péči o umístěné zvíře – ubytování 37 Kč/den (počítají se celé dny, v případě předání psa v odpoledních hodinách se počítá celý den, v případě předání dopoledne se nepočítá nic)

4. krmení (dle váhy psa)

  • váha do 11 kg - 60 Kč/den
  • váha do 20 kg - 65 Kč/den
  • váha nad 25 kg - 70 Kč/den (počítají se celé dny, tj. i započaté)

5. náklady na veterinární péči o zvíře – dle skutečných nákladů

6. administrativní náklady – 0 Kč nebo alternativně 200 Kč.

Co dělat při nálezu psa

Vyčkejte na místě alespoň 20 minut, třeba běžel pejsek jen známou trasu napřed a majitel se nakonec odněkud objeví. Především zvažte, zda je odchycení psa nutné a pro vás bezpečné. Může se stát, že vás vystresovaný pes nejen pokouše, ale ještě navíc uteče. Jestliže je pes přátelský a nechá se pohladit, zkuste ho odchytit. Přemlouvejte ho tichým uklidňujícím hlasem, nalákejte ho na jídlo nebo vlastního psa.

Má pes obojek? Podívejte se, jestli na něm nemá známku se jménem a kontaktem na majitele. Někdy bývá číslo napsané na spodní straně obojku. Pokud bydlíte poblíž, nemáte s sebou telefon a pes je ochotný s vámi jít, vezměte ho domů. O psa se také můžete postarat sami v tzv. dočasné péči, než se najde majitel. Jestliže má pes na obojku známku nebo patronu či jinou schránku s telefonním číslem majitele, zkuste ho zkontaktovat sami. Pokud máte s sebou telefon, bude vše jednodušší a můžete začít věc řešit na místě. Není totiž dobré pejska z místa nálezu odvážet. Majitel určitě svého „útěkáře“ hledá a takto mu situaci spíše zkomplikujete.

Upozorňujeme na zákonnou povinnost každého majitele (od 1. 1. 2020) očipovat psa a následně čip zaregistrovat.

Dostupné registry psích čipů:

Provozní řád odchytového místa

Majitelé psů jsou povinni splňovat podmínky dané Obecně závaznou vyhláškou města Fryštáku, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městě Fryštáku. Tato nová vyhláška byla schválena Zastupitelstvem města Fryštáku dne 11. 9. 2023 č. U Z 5/2023/IX/4.

nahoru