Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Správa hřbitova

Správu hřbitova vykonává referentka Oboru technicko-hospodářského (OTH) paní Kamila Kostřicová, e-mail: k.kostricova@frystak.cz, tel. +420702182609. Do této agendy spadá správa místního hřbitova, nájemní smlouvy a platby pronájmů hrobových míst a kolumbária.

Provozní řád veřejného pohřebiště města Fryšták

Ceník města Fryštáku o hřbitovních poplatcích 

Ceník služeb města Fryštáku s účinností od 1. 1. 2023 

Formuláře:

  • Žádost o souhlas s uložením pozůstatků
  • Žádost o souhlas s úpravami hrobového místa
  • Žádost o vydání povolení ke zhotovení nového hrobu, hrobky, příslušenství 

Nájemní smlouvy na hrobová místa

Nájemníci jsou min. 90 dní před datem ukončení platnosti nájemní smlouvy písemně vyzváni, aby sdělili, zda mají zájem o prodloužení stávající nájemní smlouvy, popř. zda chtějí např. smlouvu převést na jinou osobu.

Při úpravách hrobů jsou nájemníci povinni požádat správce hřbitova na předepsaném formuláři (viz Žádost o souhlas s úpravami hrobového místa), v němž oznámí, v jakém rozsahu jsou plánovány opravy nebo změny a oznámí také datum zahájení a ukončení prací. Co se týká úprav hrobových míst, je na nájemnících, aby nepoškodili nebo neznehodnotili sousední hrob, správce hřbitova nenese zodpovědnost za škody způsobené na jiných hrobech.

Nájemníci jsou povinni požádat správce hřbitova (viz Žádost o souhlas k pohřbení lidských pozůstatků) o uložení urny (číslo urny, zemřelého a datum uložení do hrobu či kolumbária).

Dále prosíme také nájemce o nahlášení případných závad či poruch na hřbitově.

Kolumbárium

Fryštácký hřbitov má už léta omezenu kapacitu pohřebních míst a jednou z možností, jak tuto situaci vyřešit, bylo další rozšíření tzv. kolumbária. To bylo vybudováno nákladem téměř 3 milionů korun a jeho rozšíření je plně v provozu od začátku roku 2023. Akce byla financována pouze z rozpočtu města. Více informací k pronájmu míst v kolumbáriu vám poskytne paní Kamila Kostřicová, e-mail: k.kostricova@frystak.cz, tel. +420702182609.

Pronájem niky v novém kolumbáriu se obvykle sjednává na 10 let (viz ceník výše), dále je nutné zaplatit čelní žulovou desku a poličku (ta pouze v případě horní nebo prostřední poličky). Ceny žulové desky a poličky jsou uvedeny v Ceníku služeb města Fryštáku.

nahoru