Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Dotační politika města

Dotační politika Města Fryštáku se řídí Zásadami grantové podpory nestátních neziskových subjektů města (Typ: PDF dokument, Velikost: 117.45 kB), schválenými usnesením Zastupitelstvaměsta Fryštáku  č. U Z 03/2024/IX/2c) ze dne 18.03.2024, které nabyly účinnosti 19. 03. 2024.

O příspěvky z rozpočtu města/granty je možné žádat na předepsaném tiskopisu vždy do 30. 11. a to na činnost nestátní neziskové organizace na příslušný kalendářní rok nebo na kulturní a sportovní akci. Žádosti přijímá podatelna úřadu (na pozdější podání žádosti nebude brán zřetel). O grantech rozhoduje ustanovená grantová komise začátkem následujícího roku. Každá žádost musí obsahovat řádně vyplněný formulář, zprávu o aktuálně poskytnuté dotaci (pokud byla ve stávajícím roce přiznána) a kopii zřizovací listiny (to v případě, že se jedná o NOVĚ založenou organizaci).

Všechny formuláře potřebné k žádosti o dotaci naleznete ZDE.

Seznam poskytnutých darů a grantů k nahlédnutí zde:

nahoru