Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Městská památková zóna

Co znamená Městská památková zóna (MPZ)? MPZ je památkově chráněné území v Česku, které jako památkovou zónu vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky. Jedná se o části měst, které jsou památkově nebo historicky významné. Vyšším stupněm ochrany je městská památková rezervace.

K zajištění památkové ochrany zóny a jejího historického prostředí, které s architektonickými soubory, jednotlivými nemovitými kulturními památkami, strukturou pozemků, pozemními komunikacemi, vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými kompozičními záměry vykazují významné kulturní hodnoty, mohou orgány státní památkové péče při svém rozhodování stanovit podmínky, které omezují stavební a jiné úpravy v zóně.

Pramen: Wikipedie

 

nahoru