Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Plány strategické a rozvojové

Plán rozvoje sportu města Fryštáku 2020-2026

Plán rozvoje sportu města Fryštáku 2020-2026 (3.4 MB)


Strategický rozvojový plán Města Fryštáku 2021 - 2030

Strategický rozvojový plán Města Fryštáku 2021 - 2030 Typ: PDF dokument, Velikost: 3.94 MB

 • Schválen usnesením ZMF ze dne 20. 3. 2023: U Z 2/2023/IX/3.

Strategický rozvojový plán Města Fryštáku 2015 - 2020


DALŠÍ DOKUMENTY:

Hledáme společnou vizi - 1

Jednou z Rad města Fryštáku byli určeni vedoucí čtyř pracovních skupin, které významným způsobem ovlivní finální podobu Strategického plánu 2015 - 2020 (SP). Dohodli jsme se, že SP nebude cár papíru a že si na jeho tvorbu vyčleníme dostatek času. Dle rad pana Schneidera (zhotovitele SP) by každá ze skupin neměla přesáhnout 15 členů. To je dostatečný prostor pro všechny zastupitele, aktivní občany s nápady, odborníky nebo třeba i bláhové vizionáře.

Jakým způsobem se na SP můžete podílet? Kontaktovat můžete tyto odpovědné osoby za:

 • Dopravní a technickou infrastrukturu - P. Gálík, 
 • Lidské zdroje a služby, 
 • Vzdělávání a inovace - L. Sovadina, 
 • Neziskový sektor.

Proč je důležité do procesu tvorby zapojit veřejnost?

 • Chceme předejít bezdůvodnému odmítání plnění SP
 • Chceme poznat názory, potřeby a přání veřejnosti, chceme získat nová řešení a nápady
 • Potřebujeme cennou zpětnou vazbu od různých skupin občanů
 • Chceme omezit projevy vandalismu, protože lidé chrání to, co si sami vymysleli
 • Chceme posílit vzájemné vztahy mezi obyvateli v obci a vztahy obyvatel k obci samotné

Hledáme společnou vizi - 2

(04.12.2015)

Slíbili jsme na jednotlivých schůzkách, že vás budeme informovat o dílčích výsledcích, dalším postupu atd.

Celkový zápis: Jedná se o pracovní verzi celkového zápisu (PDF) vycházející ze zápisů čtyř pracovních zářiových setkání. Pro kontrolu se podívejte i na jednotlivé zápisy z těchto setkání, abyste si mohli zkontrolovat, zda jsou všechny obodované položky (třeba i ty vaše) obsaženy v celkovém zápisu.

Další postup: Do 20.11. 2015 - Schůzka vedoucích skupin včetně pana starosty a koordinátora pana Schneidera - finální doplnění celkového zápisu (záleží na jednotlivých vedoucích zda doplní sami za sebe, nebo si ještě svolají pracovní schůzky dle prioritních témat)

K detailnímu rozpracování se nabízí tato témata:

 • Zvýšení atraktivity cyklistické a pěší dopravy
 • Rozšíření sportovního areálu na fotbalovém hřišti / Komplex ZŠ, Sokolovna, kotelna, sportoviště - Pavel Gálík
 • Zapojení rodičů a veřejnosti do vzdělávání dětí - Libor Sovadina
 • Vybudování / rekonstrukce kulturně - vzdělávacího multifunkčního centra / Revitalizace areálu ŽABA

Do 13. 1. 2016 - Finální připomínkování na setkání s veřejností v Kině - moderováno panem Schneiderem.

Do konce března 2016 - Finální materiál ke schválení ZMF

Máte-li jakoukoliv připomínku, neváhejte nás nebo ostatní vedoucí skupin kontaktovat.

Materiály:


Energetická koncepce - Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO)

nahoru