Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Územní plán

1. 11. 2023

Územní plán Města Fryštáku je momentálně ve fázi společného jednání o návrhu nového Územního plánu města. V této chvíli jsou textové a grafické části návrhu Územního plánu zveřejněny na úřední desce města, a to v termínu od 9. 10. 2023 do 27. 11. 2023. Veřejná vyhláška o společném jednání o návrhu Územního plánu řeší celé správní území obce Fryšták, vymezené katastrálním územím Fryšták, Dolní Ves, Horní Ves u Fryštáku a Vítová. Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. nejpozději do 24. 11. 2023, může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu.

Připomínky mohou občané zasílat na adresu Magistrátu města Zlína, oddělení prostorového plánování, středisko územního plánování, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Další fází bude pak Veřejné projednávání návrhu, které očekáváme v prvních měsících nového roku a o kterém bude veřejnost předem informována. Veřejné projednání se bude konat ve Fryštáku.


29. 9. 2023

Město Fryšták je momentálně ve fázi tvorby nového Územního plánu dle nových jednotných norem. Veřejnou zakázkou byl vysoutěžen zhotovitel Institut regionálních informací, s.r.o., se sídlem Chládkova 898/2, Žabovřesky 616 00 Brno.

Zajímá Vás, jak takový proces probíhá? 

  • Co je to územní plán?
  • Musí mít každá obec územní plán?
  • Kdo může navrhnout pořízení územního plánu? Musí obec návrhu vyhovět?
  • Jak se pořizuje a schvaluje územní plán?
  • Jak se občan dozví o pořizování územního plánu?
  • Může po navrhovateli obec chtít uhradit náklady na pořízení změny územního plánu?
  • Dostane občan náhradu, pokud kvůli změně územního plánu obce nemůže stavět?

Všechny tyto otázky odpovídá materiál Územní plán obce zpracovaný Kanceláří veřejného ochránce práv 

Územní plán Fryštáku 2013

1 Koordinační výkres

ii-1-koordinacni-vykres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,66 MB

2 Koordinační výkres 2000

ii-2-koordinacni-vykres-2000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,48 MB

3 Výkres širších vztahů

ii-3-vyres-sirsich-vztahu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,14 MB

4 Předpokládané zábory ZPF

ii-4-predpokladane-zabory-zpf.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,94 MB

5 Výkres krajiny

ii-5-vykres-krajiny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,9 MB

Hlavní výkres

i-2-hlavni-vykres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,01 MB

Odůvodnění řešení ÚP Fryšták

ii-oduvodneni-reseni--up-frystak.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,53 MB

Řešení návrhu UP Fryšták

i-reseni-navrhu-up-frystak.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 790,66 kB

Výkres VPS a VPO

i-3-vykres-vps-a-vpo.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,32 MB

Výkres základního členění

i-1-vykres-zakladniho-cleneni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,55 MB

Zpráva o uplatňování ÚP Fryšták za uplynulé období 2013 -2017

3571-zprava-o-uplatnovani-up-frystak.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 455,5 kB

Územní studie Fryšták, lokalita BI 25

00-pruvodni-zprava.pdf

00-pruvodni-zprava.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 832,42 kB

01-SirSI-vztahy.pdf

01-SirSI-vztahy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,48 MB

02-urbanistickE-ReSenI-v1.pdf

02-urbanistickE-ReSenI-v1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 393,41 kB

03-ortofoto.pdf

03-ortofoto.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,05 MB

04-Rez-uliCnIm-profilem.pdf

04-Rez-uliCnIm-profilem.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 214,01 kB

08-vlastnickE-vztahy.pdf

08-vlastnickE-vztahy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 512,36 kB

Územní studie Za Humny

us-za-humny.pdf

us-za-humny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,17 MB
nahoru