Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Výbory

Co je to výbor?

Výbory jsou iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva obce, které plní především úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo obce, a ze své činnosti odpovídají rovněž zastupitelstvu obce. V podstatě plní funkci sběru příslušných informací a jejich analyzování pro zastupitelstvo obce. Výbory samy o sobě nemají pravomoc ukládat úkoly či realizovat, mohou však iniciovat opatření k nápravě prostřednictvím zastupitelstva obce.

Povinně je ze zákona zřizován výbor kontrolní a výbor finanční, nicméně zastupitelstvo obce si může zřídit na základě svého uvážení další libovolně „tematicky zaměřené“ výbory, např. výbor pro výstavbu.

Jakým způsobem se zřizuje výbor?

Zastupitelstvo může jedním usnesením rozhodnout o zřízení výboru, jeho personálním obsazení a v případě fakultativně zřizovaných výborů také stanovení náplně jejich činnosti, popř. může toto usnesení obsahovat i jiná opatření vztahující se k fungování výboru. Členové výboru včetně jejich předsedů zastupitelstvo volí na začátku volebního období.

Členové výboru

Předsedou výboru musí být vždy člen zastupitelstva, výjimkou jsou osadní výbory, u kterých toto pravidlo neplatí. Platí, že členy finančního či kontrolního výboru se nemohou stát starosta, místostarosta či tajemník obecního úřadu a dále osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce úřadu.

Finanční výbor

  • Předseda: Ing. Tomáš Černý
  • Členové: Ing. Jan Görig, Dana Konečná, Ivana Macková, Mgr. Helena Uhříková

Kontrolní výbor

  • Předseda: Mgr. Libor Sovadina
  • Členové: Ing. Jaroslav Heinz, Ph.D., Jaroslav Hrbáček, Alois Langer, Pavel Ševčík

Osadní výbor Vítová

  • Předsedkyně: Ivana Zemanová
  • Členové: Alena Bačůvková, Jana Ernestová, Libor Mikl, Kateřina Slováčková

Osadní výbor Žabárna

  • Předseda: Ing. Zdeněk Konečný
  • Členové: Martin Čechmánek, Mgr. Lubomír Doležel, Danuše Jurušková, Bronislav Pšeja
nahoru