Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Informace k odpadům

V rámci finančních úspor již nebudou občanům od roku 2024 hromadně rozesílány poštou poštovní poukázky k úhradě místního poplatku za komunální odpad či psa. Poplatníci si mohou na e-mailové adrese i.plskova@frystak.cz zaevidovat libovolnou e-mailovou adresu na kterou jim budou zaslány v dalších letech podklady k platbě místních poplatků (lze zaslat např. i na e-mailovou adresu jiného rodinného příslušníka – dceru, syna, rodiče atp.). V případě, že občan nevlastní e-mailovou adresu, je povinen si termín splatnosti a úhradu místního poplatku za psa či komunální odpad hlídat sám.

Správce místních poplatků upozorňuje, že elektronické rozpisy poplatku za komunální odpad či psy, jsou zasílány v rámci klientského přístupu k plátcům poplatku, a to nad rámec povinností správci poplatku stanovených zákonem. Bude-li elektronický rozpis poplatku doručen případně až po termínu splatnosti poplatku, nebo nebude-li doručen vůbec, správce poplatku upozorňuje, že případné nedoručení rozpisu poplatku nemá vliv na právními předpisy stanovenou povinnost uhradit poplatek v termínu splatnosti. 

Předpisy k platbě nelze zasílat prostřednictvím datových schránek.

Elektronické předpisy k platbě za komunální odpad budou rozesílány na přelomu dubna a května t. r. a částka k platbě za komunální odpad bude ponížena o případné slevy ze systému Mesoh stejně jako v minulém roce.

Poskytnutím e-mailové adresy pro účely zasílání elektronického rozpisu poplatku za komunální odpad a psy do e-mailové schránky, souhlasí plátce poplatku s tím, že elektronické rozpisy poplatku za komunální odpad a psy budou zasílány na uvedenou e-mailovou adresu a bere na vědomí, že po dobu zasílání elektronických rozpisů nebudou zasílány rozpisy poplatku tištěné (složenky).

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Splatnost poplatku za komunální odpad je ke dni 31. 5. příslušného roku. Upozorňujeme občany, že při bezhotovostní platbě je dnem platby poplatku považován den, kdy je poplatek v bance připsán na účet města (nikoliv datum odepsání z vašeho účtu). Veškeré platby připsané na účet města po dni splatnosti jsou evidovány u správce poplatku jako dlužné částky.

Termíny svozu komunálního odpadu ve Fryštáku v roce 2024 Typ: JPG obrázek, Velikost: 218.41 kB

OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - platná od 1. 1. 2024 Typ: DOCX dokument, Velikost: 19.82 kB

Pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství města Fryšták 

nahoru