Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Jak správně třídit odpad

Pro více informací o třídění a následném využití odpadu vám můžeme doporučit stránky, které se na tuto problematiku specializují www.jaktridit.cz. Společnost EKO-KOM se zabývá provozem systému třídění a využití odpadu. 

Co, jak a kde třídit:

 • autovraky - určená autovrakoviště (informace na pověřené obci - tj. Magistrát města Zlína), některé části do kovošrotů
 • nebezpečný odpad - chemikálie, oleje z vozidel, olejové filtry, akumulátory, pneumatiky, plastové obaly od motorových a převodových olejů, staré barvy, staré prostředky proti škůdcům, zářivky, výbojková svítidla, elektrotechnika jako počítače, televize, kuchyňské spotřebiče,kabely, telefony, gumy, zahradní hadice. Vzhledem k úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech upozorňujeme, že budou od občanů města Fryštáku odebírány při svozu nebezpečného odpadu pouze výrobky podléhající zpětnému odběru tzn., že odevzdávané výrobky (lednice, televizory) musí být v kompletním stavu (nelze odebírat kompresory z lednic, obrazovky z TV apod.). Pokud výrobky nebudou kompletní, budou považovány jako odpad a město bude povinno za tento odpad hradit částku dle ceníku sběrných dvorů. Následně by potom došlo k přeúčtování na jednotlivé občany, čemuž chceme samozřejmě předejít. Svoz probíhá 2x ročně na TS Fryšták, ul. Souhrady (soboty). 
 • popelnice - drobný směsný odpad po vytřídění papíru, skla, plastů, nebezpečných odpadů a komodit určených ke zpětnému odběru, dále sem patří VYCHLADLÝ popel, obaly, CD nosiče, některé hračky, hygienické potřeby (kapesníky pleny a dámské hygienické potřeby), oblečení (popř. charita), papír mastný a znečištěný, uhlový a voskovaný, keramika, porcelán drátěné sklo, zrcadlo, hrnce, NE tekutý a nebezpečný odpad!
 • papír - papír novinový, časopisy, reklamní letáky, veškerý starý papír, knihy, balící papír, rozložené obaly z lepenky, krabice. Není vhodné zde ukládat mokrý, mastný, nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby
 • plast a umělé hmoty - láhve z plastů čiré i barevné, PET lahve, láhve od aviváží, jaru, nápojové a jiné kartony, obaly označené P, PE, PS, C/PAP, polystyren, kelímky od jogurtů, silonové nebo igelitové tašky a sáčky, plastový obal od CD. Obaly vhazujte prázdné a pokud možno stlačené. Neukládejte zde prosím novodurové trubky, podlahové krytiny, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.). Pravidelný odvoz dle rozpisu od jednotlivých nemovitostí
 • sklo (láhve, sklenice, skleněné obaly) - zelené zvony na barevné sklo, bílé zvony na bílé sklo na stálých stanovištích v městě. Nevhazujte prosím drátěné a lepené sklo, porcelán, keramiku. Žádáme Vás o třídění skla na barevné a čiré, které je od zpracovatelů více žádáno. Tabulové sklo je i nadále možno ukládat do kontejneru na dvoře technických služeb. Do sběrných nádob na sklo prosím neukládejte zrcadla, drátěné sklo, autosklo,keramiku a porcelán, ani skleněné lahve od chemikálií, toto patří do velkoobjemového odpadu, respektive odpadu nebezpečného
 • tabulové sklo - zvláštní kontejner na sběrném dvoře TS
 • železo - sběrný dvůr TS Fryšták
 • kovy - potravinové plechovky, konzervy, hliníková víčka, alobal, kovové obaly - na sběrném dvoře TS Fryšták
 • velkoobjemový odpad (části nábytku, matrace, podlahové krytiny, sanita, novodurové trubky apod.) každou sobotu na technickém dvoře
 • bioodpad - v otevírací době na technickém dvoře. Bioodpad doporučujeme kompostovat na vlastních zahrádkách!

Co zajistí a hradí mimo poplatek samotní obyvatelé - vlastníci nemovitostí:

 • odpad ze septiků a žump - u Zlínské vodárenské ve Zlíně Loukách
 • léky - lékárna
 • stavební odpad - zvláštní VOK u TS Zlín, Mladcová
 • větší množství kosené zeleně a dřevin ze zahrad - zvláštní VOK u TS Zlín, Mladcová
nahoru