Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Platba poplatku

Mgr. Ivana Plšková

  • refentka ekonomicko-správního odboru
  • správa, přihlášení, odhlášení a platby místního poplatku za komunální odpad
  • kancelář detaš. pracoviště, budova penzionu, nám. Míru 383, Fryšták
  • tel.: +420702182606
  • e-mail: i.plskova@frystak.cz

V rámci finančních úspor již nebudou občanům od roku 2024 hromadně rozesílány poštou poštovní poukázky k úhradě místního poplatku za komunální odpad či psa. Poplatníci si mohou na e-mailové adrese i.plskova@frystak.cz zaevidovat libovolnou e-mailovou adresu na kterou jim budou zaslány v dalších letech podklady k platbě místních poplatků (lze zaslat např. i na e-mailovou adresu jiného rodinného příslušníka – dceru, syna, rodiče atp.). V případě, že občan nevlastní e-mailovou adresu, je povinen si termín splatnosti a úhradu místního poplatku za psa či komunální odpad hlídat sám.

Správce místních poplatků upozorňuje, že elektronické rozpisy poplatku za komunální odpad či psy, jsou zasílány v rámci klientského přístupu k plátcům poplatku, a to nad rámec povinností správci poplatku stanovených zákonem. Bude-li elektronický rozpis poplatku doručen případně až po termínu splatnosti poplatku, nebo nebude-li doručen vůbec, správce poplatku upozorňuje, že případné nedoručení rozpisu poplatku nemá vliv na právními předpisy stanovenou povinnost uhradit poplatek v termínu splatnosti. 

Předpisy k platbě nelze zasílat prostřednictvím datových schránek.

Elektronické předpisy k platbě za komunální odpad budou rozesílány na přelomu dubna a května t. r. a částka k platbě za komunální odpad bude ponížena o případné slevy ze systému Mesoh stejně jako v minulém roce.

Poskytnutím e-mailové adresy pro účely zasílání elektronického rozpisu poplatku za komunální odpad a psy do e-mailové schránky, souhlasí plátce poplatku s tím, že elektronické rozpisy poplatku za komunální odpad a psy budou zasílány na uvedenou e-mailovou adresu a bere na vědomí, že po dobu zasílání elektronických rozpisů nebudou zasílány rozpisy poplatku tištěné (složenky).

Splatnost poplatku za komunální odpad je ke dni 31. 5. příslušného roku. Upozorňujeme občany, že při bezhotovostní platbě je dnem platby poplatku považován den, kdy je poplatek v bance připsán na účet města (nikoliv datum odepsání z vašeho účtu). Veškeré platby připsané na účet města po dni splatnosti jsou evidovány u správce poplatku jako dlužné částky.

Možnosti platby poplatku za komunální odpad

  • bezhotovostním převodem na účet KB Zlín 107-9557760227/0100 (prosíme, aby poplatníci tento způsob úhrady poplatku využili v maximální možné míře – při hotovostní platbě v pokladně města se každoročně tvoří fronty, pokladnu navštíví v jeden úřední den až 100 osob!),
  • hotově nebo bezhotovostně platební kartou v pokladně města v úřední dny PO a ST.
nahoru