Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Svoz odpadu

Termíny svozu komunálního odpadu ve Fryštáku v roce 2023 (29.06 kB)

Ke svozu odpadových nádob

Svozová společnost Technické služby Zlínsko, s.r.o. nás informuje,
že od 1. 7. 2024 ukončuje svoz KOVOVÝCH nádob na komunální odpad. Tímto
Vás žádáme o co nejrychlejší výměnu kovových nádob za plastové.
Důvodem ukončení svozu kovových nádob je převážně to, že nová svozová technika
je automatizovaná, kovové nádoby tak musí pracovník TS Zlínsko manuálně zvedat,
což zvyšuje fyzickou i časovou náročnost práce. Mnohdy se stane, že dochází k pádům popelnic do prostoru vozidla a tím jsou nádoby nenávratně zničeny. Výhodou plastových nádob je nízká hmotnost, což v kombinaci s kolečky velmi usnadňuje manipulaci. Kolečka popelnice jsou gumová a snižují tak hluk při manipulaci. Plastové nádoby jsou také o dost odolnější a s delší životností.
Upozorňujeme, že žhavý nebo teplý popel nepatří ani do plastových ani do kovových nádob!

Kovové nádoby vytváří dojem, že teplý popel bez problému vydrží. Nebezpečí však vzniká při vyvážení popelnic, kdy hrozí riziko vzniku požáru celého svozového vozidla a tím vzniku vysoké škody.
Město Fryšták v předstihu oslovuje všechny občany s touto důležitou informací.
V průběhu jarních měsíců roku 2024 musí dojít, v souvislosti s novými technologiemi, k „přečipování“ všech svozových nádob a kovové nádoby už nebudou přečipovány!
Čipování popelnic ze strany Technických služeb Zlínsko, s.r.o. je dalším
krokem k modernizaci sběru a třídění odpadu v našem městě, do budoucna bude
díky čipům možno přesně evidovat množství vyprodukovaného odpadu a tím snižovat náklady.

Při pořizování nové nádoby doporučujeme volit typizovanou plastovou nádobu na SKO o objemu 120 litrů nebo 240 litrů. Výhodou jsou plastová kolečka, což umožňuje lepší manipulaci, delší životnost v porovnání s kovovou nádobou a větší objem.

Pozor! Pouze směsný komunální odpad (popelnice), plasty a papír se sváží přímo od nemovitostí.

Jedlé oleje, tuky, kovové obaly je možno odevzdávat i nadále celoročně, ale pouze na sběrném dvoře TS v jeho otevírací době! Nebezpečný odpad (NO) můžete odevzdat na sběrném dvoře TS v termínech uvedených v tabulce (doba sběru NO bude zveřejněna aktuálně).

nahoru