Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Technické služby Fryšták

29. 11. 2023 - Výdej pytlů na tříděný odpad na rok 2024 bude probíhat na hospodářském dvoře TS Fryšták v otevírací době od 3. 1. 2024 – 31. 3. 2024 po předložení Mesoh kartičky s čárovým kódem. Jedna domácnost obdrží 2 role pytlů velikosti 120 l (1 plátce = 1 domácnost = 1 variabilní symbol určený pro platbu komunálního odpadu). 


29. 11. 2023 - Výdej sáčků na psí exkrementy. Od 1. 1. 2024 dochází ke změně systému bezplatného výdeje sáčků na psí exkrementy. Sáčky na psí exkrementy budou nově vydány pouze na hospodářském dvoře TS Fryšták v otevírací době od 3. 1. 2024 – 31. 3. 2024. Majitel psa registrovaného v evidenci MěÚ Fryšták obdrží ZDARMA 200 ks na 1 psa/rok. 


Vjezd do dvora TS Fryšták je možný pouze přes komunikaci ul. Lúčky.

Vstup na dvůr TS Fryšták bude umožněn pouze osobám, které se prokáží kartičkou z evidence systému MESOH a za dodržení aktuálních mimořádných hygienických opatření.
Při příjezdu a pohybu na dvoře úseku TS Fryšták je občan povinen bezvýhradně dbát pokynů zaměstnanců města. 


Obvyklá provozní doba (případné aktuální či mimořádné změny a úpravy jsou zveřejněny v aktualitách, v e-mailovém zpravodaji, ve Fryštáckých listech či v mobilní aplikaci V obraze):

  • Středa 14.00-18.00 hodin.
  • Sobota 8.00-13.00 hodin (prosinec - únor). Bez polední pauzy. 
  • Sobota 8.00-16.00 hodin (březen - listopad). Polední pauza 12.00-12.30 hodin.

Na dvoře TS Fryšták není vykonávána žádná agenda. Probíhá zde sběr odpadů a výdej pytlů na tříděný odpad v určené provozní době.

Kontakt: Miroslav Dubovský, tel. +420720513260

Otevření v době státní svátků

Upozorňujeme, že dvůr Technických služeb Fryšták nebude otevřen v době státních svátků, které připadnou na středy a soboty. Mimořádné uzavírky dvora budou v dostatečném předstihu oznamovány prostř. Fryštákých listů, webových stránek města a místního rozhlasu.

nahoru