Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Technické služby Fryšták

Výdej pytlů na tříděný odpad 

Výdej pytlů probíhá na hospodářském dvoře TS Fryšták v otevírací době od 3. 1. – 31. 3. daného roku po předložení Mesoh kartičky s čárovým kódem. Jedna domácnost obdrží 2 role pytlů velikosti 120 l (1 plátce = 1 domácnost = 1 variabilní symbol určený pro platbu komunálního odpadu). 


Výdej sáčků na psí exkrementy.

Od 1. 1. 2024 dochází ke změně systému bezplatného výdeje sáčků na psí exkrementy. Sáčky na psí exkrementy jsou nově vydávány pouze na hospodářském dvoře TS Fryšták v otevírací době od 3. 1.  – 31. 3. daného roku. Majitel psa registrovaného v evidenci MěÚ Fryšták obdrží ZDARMA 200 ks na 1 psa/rok. 


Vjezd do dvora TS Fryšták je možný pouze přes komunikaci ul. Lúčky.

Vstup na dvůr TS Fryšták bude umožněn pouze osobám, které se prokáží kartičkou z evidence systému MESOH. Při příjezdu a pohybu na dvoře úseku TS Fryšták je občan povinen bezvýhradně dbát pokynů zaměstnanců města. 


Obvyklá provozní doba

  • Středa 14.00-18.00 hodin.
  • Sobota 8.00-13.00 hodin (prosinec - únor). Bez polední pauzy. 
  • Sobota 8.00-16.00 hodin (březen - listopad). Polední pauza 12.00-12.30 hodin.

Případné aktuální či mimořádné změny a úpravy otevírací doby jsou zveřejněny v aktualitách, v e-mailovém zpravodaji, ve Fryštáckých listech či v mobilní aplikaci V obraze). Dvůr TS Fryšták je uzavřen v době státních svátků, které připadají na středy a soboty. Na dvoře TS Fryšták není vykonávána žádná agenda. Probíhá zde sběr odpadů a výdej pytlů na tříděný odpad v určené provozní době.


Kontakt na vedoucího TS Fryšták: Miroslav Dubovský, tel. +420720513260

nahoru