Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Životní prostředí

Jak se město podílelo na životním prostředí v předchozích letech?


2022

Množství odpadů z obalů, které naše město vytřídilo v období 01.01. - 31.03.2022 a předalo k využití.

V následujícím přehledu také uvádíme výši odměny, kterou naše město získalo od společnosti EKO-KOM, a.s.
Odměna celkem 125 287,24 Kč
Z toho: 

 • Odměna za zajištění zpětného odběru 22 434,00 Kč (odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonus za minimální dostupnost sběrné sítě)
 • Odměna za zajištění využití odpadů z obalů (odměna za obsluhu míst zpětného odběru, odměna za zajištění využití odpadů z obalů)
  • Papír 16,435 t - 18 977,75 Kč
  • Plast 15,800 t - 56 234,17 Kč
  • Sklo 21,100 t  -24 193,26 Kč
  • Kovy 3,830 t - 3 448,06 Kč
  • Nápojový karton 0,000  -t 0,00 Kč
  • Celkem 57,165 t - 102 853,24 Kč

2021

Firma EKO-KOM, a.s. informuje

Přehled množství odpadu, který Město Fryšták  v roce 2021 vytřídilo a předalo k využití. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které Město Fryšták vyfakturovalo a obdrželo od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.

V rámci spolupráce s firmou ELEKTROWIN a.s. na zpětném odběru elektrozařízení jste, vážení občané,  v roce 2021 do systému odevzdali 27,2 t vysloužilých elektrospotřebičů, které firma následně předala smluvním zpracovatelům. Ti elektroodpad zpracovali tak, že vrátili zpět do oběhu více než 90 % materiálu. Celý tento proces má samozřejmě dopady na životní prostředí – a to jak negativní, tak pozitivní. Vrácení materiálu do oběhu však především znamená úsporu primárních zdrojů – není například nutné těžit rudu pro získání železa, mědi, stříbra, nebo zlata. Dopady na životní prostředí jsou v takovém případě mnohonásobně vyšší. Rozdíly mezi náklady životního prostředí na těžbu primárních zdrojů a náklady životního prostředí na systém sběru a recyklace, jsou součástí výpočtu úspor a pozitivních dopadů na životní prostředí, které jsou na základě vámi předaného množství za rok 2021 uvedeny v přehledu. 

Jak jste se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Město Fryšták může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 27,2 t. Na každého obyvatele tak připadá cca 7 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin. Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce COo 320,06 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 124 ks. Nebylo nutné vytěžit 15 947,6 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 597 krát. Došlo také k úspoře 164 167,76 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 164 168 krát. Podařilo se recyklovat 15 660,41 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 642 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 551,81 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 98 100 1€ mincí, nebo 669,71 kg hliníku, který by stačil na výrobu 44 648 plechovek o objemu 0,33 l.


2020

Firma EKO-KOM, a.s. informuje

Přehled množství odpadu, který Vaše město v roce 2020 vytřídilo a předalo k využití. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které Vaše město vyfakturovalo a obdrželo od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.

V rámci spolupráce s firmou ELEKTROWIN a.s. na zpětném odběru elektrozařízení jste, vážení občané,  v roce 2020 do systému odevzdali 23,46 t vysloužilých elektrospotřebičů, které firma následně předala smluvním zpracovatelům. Ti elektroodpad zpracovali tak, že vrátili zpět do oběhu více než 90 % materiálu. Celý tento proces má samozřejmě dopady na životní prostředí – a to jak negativní, tak pozitivní. Vrácení materiálu do oběhu však především znamená úsporu primárních zdrojů – není například nutné těžit rudu pro získání železa, mědi, stříbra, nebo zlata. Dopady na životní prostředí jsou v takovém případě mnohonásobně vyšší. Rozdíly mezi náklady životního prostředí na těžbu primárních zdrojů a náklady životního prostředí na systém sběru a recyklace, jsou součástí výpočtu úspor a pozitivních dopadů na životní prostředí, které jsou na základě vámi předaného množství za rok 2020 uvedeny v přehledu. 

Jak jste se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Město Fryšták může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 23,46 t. Na každého obyvatele tak připadá 6,37 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce COo 279,98 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 108 ks

Nebylo nutné vytěžit 13 754,38 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 515 krát.

Došlo také k úspoře 141 590,32 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 141591 krát.

Podařilo se recyklovat 13 495,05 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 554 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 476,32 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 84680 1€ mincí, nebo 588,41 kg hliníku, který by stačil na výrobu 39228 plechovek o objemu 0,33 l.


2019

V  roce 2019 občané obce odevzdali k recyklaci 9 324,00 kg vysloužilých elektrozařízení.

Elektrospotřebiče obsahují spoustu materiálů pocházejících z neobnovitelných zdrojů, jejichž těžbou je zatěžováno životní prostředí. Významnou úlevu přináší však správná recyklace těchto výrobků. Občané našeho města jsou si vědomi významností třídění elektra a poctivě využívají k jejich odevzdávání sběrné dvory a červené kontejnery společnosti ASEKOL. Právě díky environmentálnímu vyúčtování zpracovanému kolektivním systémem ASEKOL máme k dispozici přesné hodnoty, které určují, jakým rozsahem naše společnost přispěla ke zdravému životnímu prostředí. Spotřeba elektrické energie, primární suroviny, ropa, voda, okyselování prostředí a produkce skleníkových plynů, zde všude díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory.

Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos zpětného odběru k ochraně přírody, vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili elektrozařízení, která ušetřila 172,79 MWh elektřiny, 15 467,67 litrů ropy, 518,78 m3 vody a 6,26 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 16,24 tun a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 641,78 kg.

Že každý kus vytříděného elektra se počítá, nám ukazuje například již 100 vytříděných mobilních telefonů, které uspoří 2 340 l pitné vody, což by naplnilo celou cisternu. A za 500 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří ropa, která by stačila na výrobu benzínu pro cestu autem z Prahy do Dubaje. Všem, kterým není příroda lhostejná a tříděním elektrozařízení pozitivně přispívají k ochraně životního prostředí, patří obrovský dík.

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. V potaz je bráno všech 6 skupin elektrospotřebičů jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.          

nahoru