Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Czechpoint

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Logo CZECH POINTje vládním projektem. Jeho cílem je poskytovat občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.

V současné době mohou občané pomocí Czech POINTU získat výpisy z centrálních registrů. Výpisy vydávají i nadále notáři, Česká pošta, s.p., Hospodářská komora a Krajský úřad Zlín.

Více informací na stránkách služby Czech Point 

Poplatky za výpisy: Výši poplatků za vydání výpisů a učiněná podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů: ad I. až VI. - položka 3 přílohy zákona, ad VII. - položka 10 přílohy zákona, ad VIII a IX.. - položka 4 přílohy zákona. Pro účely zákona o správních poplatcích se stránkou (i započatou) rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).


Výdejovým místem na Městském úřadě ve Fryštáku je detašované pracoviště v budově penzionu, nám. Míru 383, 763 16 Fryšták:

  1. kancelář pí Renáty Sýkorové,

  2. kancelář Mgr. Ivany Plškové

nahoru