Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Svatební obřady

Žádost o uzavření manželství lze vyřídit pouze osobní návštěvou na matrice MěÚ Fryšták, která sídlí na detašovaném pracovišti v budově Penzionu, náměstí Míru č. p.  383. Termín svatebního obřadu lze objednat telefonicky či mailem.

Správní poplatek za uzavření sňatku se vybírá vždy jen od jednoho ze snoubenců - od 1. 1. 2024: 

 • 5 000 Kč za uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky, 
 • 3 000 Kč za uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky, 
 • 3 000 Kč za vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené. 

První vydání oddacího listu je zdarma. Za vydání druhopisu oddacího listu se platí správní poplatek ve výši 300 Kč.

Kontaktní osoba: Renáta Sýkorová, detašované pracoviště (budova Penzionu), nám. Míru 383, Fryšták, tel. +420702182605, e-mail: matrika@frystak.cz.

Úředně stanovenou místností k oddávání ve Fryštáku je obřadní síň Městského úřadu ve Fryštáku (radnice), náměstí Míru 43, 763 16 Fryšták.

Oddávací dny a hodiny:

 • Pátek - 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 hodin,
 • Sobota - 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 hodin.
 • Dny, kdy se neoddává: termín výstavy Vznášejní v měsíci květnu, termín akce Retrorally v měsíci září (konání těchto akcí bude každoročně zveřejněno na začátku roku na internetových stránkách města) a ve dnech státních svátků a dále v termínu od 23. 12. do 01. 01.

Osoby oprávněné k přijetí prohlášení o uzavření manželství (oddávající) v matričním obvodu Fryšták jsou pověření členové Zastupitelstva města Fryštáku:

 • Ing. Pavel Gálík – starosta
 • Markéta Halaštová, DiS. – místostarostka
 • Mgr. Libor Sovadina – radní
 • Mgr. Sylva Knedlová – zastupitelka
 • Dana Konečná – zastupitelka
nahoru