Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Vítání občánků

Město Fryšták a Komise pro občanské záležitosti města Fryštáku organizuje obřady Vítání nových občánků Fryštáku do života. Obřad vítání se vztahuje na nově narozené děti ve věku od 6 týdnů od narození do dosažení věku 1 roku, které mají trvalý pobyt na území města Fryštáku.

Obřad se koná v obřadní síni radnice, v budově Městského úřadu Fryšták na náměstí Míru č. p. 43. Obvyklým dnem konání obřadu je stanoven čtvrtek v 15.00 hodin.

Pokud máte zájem o to, aby Vaše dítě bylo uvítáno tímto obřadem Vítání dětí do života mezi občany města Fryštáku, vyplňte Přihlášku k obřadu, kterou najdete na webových stránkách města nebo ji také obdržíte osobně na matrice Městského úřadu Fryšták, náměstí Míru 383 (detašované pracoviště).

Vyplněnou přihlášku zašlete zpět e-mailem na adresu matrika@frystak.cz, popř. ji doručte osobně nebo poštou na matriku Městského úřadu ve Fryštáku.

O termínu konání slavnostního obřadu budete informováni s dostatečným předstihem na vámi sdělený kontakt. Rodiče si mohou přizvat rodinné příslušníky. V době letních prázdnin, tedy v měsíci červenci a srpnu vítání dětí neprobíhá.

Kontaktní osoba: Renáta Sýkorová, detašované pracoviště (budova Penzionu), nám. Míru 383, Fryšták, tel. +420702182605, e-mail: matrika@frystak.cz.

nahoru