Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Městská památková zóna

Seznam fryštáckých památek najdete na stránkách Národního památkového ústavu (Ústřední seznam kulturních památek) 


Co znamená Městská památková zóna (MPZ)?

MPZ je památkově chráněné území v Česku, které jako památkovou zónu vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky. Jedná se o části měst, které jsou památkově nebo historicky významné. Vyšším stupněm ochrany je městská památková rezervace.

K zajištění památkové ochrany zóny a jejího historického prostředí, které s architektonickými soubory, jednotlivými nemovitými kulturními památkami, strukturou pozemků, pozemními komunikacemi, vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými kompozičními záměry vykazují významné kulturní hodnoty, mohou orgány státní památkové péče při svém rozhodování stanovit podmínky, které omezují stavební a jiné úpravy v zóně.

Pramen: Wikipedie


Program regenerace MPZ

Zastupitelstvo města Fryštáku schválilo dne 12. 8. 2020 usnesením č. U Z 4/2020/VIII/8 aktualizaci programu regenerace Městské památkové zóny Fryšták, který slouží především jako odborný podklad při rozhodovacím procesu v rámci územně-plánovacího a stavebně-správního řízení Městského úřadu ve Fryštáku na území městské památkové zóny a dále k jednání zástupců města s ústředními orgány (především Ministerstvem kultury ČR) a pro potřebu pracovníků státní památkové péče.

Aktualizaci pro období let 2021-2026 zpracoval Ing. arch. Jaroslav Klenovský.

Program regenerace - aktualizace - 2021-2026


Fryštácká budova č. p. 16 obdržela Českou cenu za architekturu

Rekonstrukce budovy č. p. 16 - Stavba Open House Fryšták byla oceněna v architektonické soutěži. Obdržela Cenu společnosti VELUX za práci s denním světlem.

Rekonstrukce fryštácké budovy č. p. 16 obdržela Českou cenu za architekturu (ČCA)

Ve Foru Karlín v Praze byly v pondělí 8. listopadu 2021 vyhlášeny výsledky 6. ročníku soutěžní přehlídky architektonických realizací, organizované Českou komorou architektů (ČKA). Ve finále letošního ročníku České ceny za architekturu porota vybírala mezi sedmi díly. Vítěz i finalisté se etablovali z 30 nominovaných prací, které ČKA představila v červnu tohoto roku. Celkově se o Českou cenu za architekturu v 6. ročníku ucházelo 170 realizací dokončených v posledních pěti letech.

Jednou z oceněných staveb byla i "fryštácká šestnáctka". Stavba Open House Fryšták, která se nachází v městské památkové zóně mezi náměstím Míru a kostelem sv. Mikuláše, obdržela v soutěži Cenu společnosti VELUX za práci s denním světlem. Autory projektu jsou MgA. Svatopluk Sládeček, Ing. arch. Petra Bitaudeau Vašková, Ing. arch. Jaroslav Matoušek a spoluautorka Ing. arch. Zuzana Zbellová z kanceláře Studio New Work. Blahopřejeme!

Projekt Open House Fryšták

Video Open House Fryšták

 

nahoru